Actuele werkzaamheden aan het energienet

Een goed en betrouwbaar energienet is essentieel. Om de kwaliteit van ons net hoog te houden, voeren we dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit. De levering van energie kan tijdens dit onderhoud soms onderbroken worden. Zo kunnen onze mensen veilig werken. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.  

Hebt u tijdelijk geen stroom of gas? In ons actuele storingsoverzicht vindt u alle storingen in ons gebied. In dit overzicht worden ook  geplande onderbrekingen getoond. Dit zijn onderbrekingen die veroorzaakt worden door klein- of grootschalig onderhoud aan het energienet.  

Communicatie rondom onderhoud en geplande onderbrekingen 

Als er geplande werkzaamheden of onderbrekingen in uw straat zijn, ontvangt u hierover altijd een aankondigingsbrief. Deze brief krijgt u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden. In deze brief staat de datum, het tijdstip en de geplande duur van onze werkzaamheden. Zo weet u waar u aan toe bent én waar u eventueel rekening mee kunt houden. Ook staan er contactgegevens in voor als u vragen hebt over de werkzaamheden. 

Grootschalig onderhoud aan het energienet 

In het onderstaande overzicht vindt u per provincie grootschalige werkzaamheden aan ons net. Geplande werkzaamheden die meerdere weken duren  of veel impact hebben op de omgeving vallen onder grootschalig onderhoud.  

Grootschalig onderhoud aan het energienet

Brabant

Wat gaat Enexis netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en Brabant Water gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf 13 april 2020 start onze aannemer Heijmans in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water met de werkzaamheden in de Kerkstraat e.o. Deze werkzaamheden duren tot medio februari 2021.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Laarbeek.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit 3 fasen; 1ste fase: aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en water. 2de fase: Huisaansluitingen overzetten. 3de fase: Verwijderen van de oude leiding.

In alle gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Er wordt ongeveer 1.500 meter gasleiding en 3.500 meter waterleiding vernieuwt.

Verder worden bij sommige panden de huisaansluitleidingen vervangen. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Waar werken wij precies?

Onze werkzaamheden (Enexis Netbeheer) beperken zich tot de volgende straten: Kerkstraat, Biermanstraat, Barthold van Heeselstraat, Bosscheweg, Koppelstraat, Laarweg.

Afspraak huisaansluiting?

Als wij uw huisaansluiting vervangen of dat deze wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast?

Vanaf maandag 13 april 2020 kunt u werkverkeer of graafmachines in de desbetreffende  straten aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met mogelijk geluidsoverlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Heijmans het straatwerk.

Waarom vervangen wij de leidingen?

Het water- en gasleidingnet is aan het einde van hun technische levensduur en daarom aan vervanging toe. In enkele gevallen worden ook de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of -put) vervangen. Op deze manier kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers water en betrouwbare energie.

 Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op deze website of voor de waterwerkzaamheden op Brabant Water.

Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze aannemer Heijmans. Het telefoonnummer is 088 433 50 16. U kunt ook e-mailen: Hoofdleidingen@heijmans.nl

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:

Brabant Water:        John Bonte, 06-51434796 of john.bonte@brabantwater.nl

Enexis (gas):              Stefan van Elst, 06-54381338 of stefan.van.elst@enexis.nl

 

Hierboven ziet u de straten waar wij werken.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Rijnlaan e.o. is grotendeels rond 1960 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In oktober 2019 starten wij met de werkzaamheden in de Rijnlaan e.o. In totaal vernieuwen we ongeveer 4.000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden nemen in totaal 40 weken in beslag (medio juli 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Bergen op Zoom.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 40 (eerste week oktober) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Baas het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op de website: www.enexis.nl/actueel en- of www.waterstoring.nl/brabantwater.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00u – 16:00u.

Brabant Water:
Arko de Wolf, 06 11250674 of arko.de wolf@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer:
Mayckel Hoppenbrouwers, 06 11325109 of mayckel.hoppenbrouwers@enexis.nl

Hier werken wij:

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer Gebr. Van der Steen werkzaamheden uit aan de gasleiding.

Waarom doen wij dit?

Het gasleidingnet in Eindhoven is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom gedeeltelijk aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 20 april 2020 starten wij met de werkzaamheden. In totaal vernieuwen we ca 4500 meter gasleiding bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluiting gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Coronavirus

In verband met het coranavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal ca 30 weken in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Eindhoven. En worden uitgevoerd in 3 fases welke op onderstaande situatietekeningen zijn aangegeven.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen gas. Is een onderbreking in de gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 20 april 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich op de groenstrook langs de Generaal Dibbetslaan tegenover huisnummer 145.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Gebr. Van der Steen het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website: www.enexis.nl/onderhoud.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Gebr. Van der Steen, Anton Smits, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-12027979. U kunt ook mailen naar: a.smits@steen.nl

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Enexis Netbeheer: Chaco Lauwrier, 06-11068564 of chaco.lauwrier@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

1e fase week 17 t/m week 25

 

2e fase week 24 t/m week 35

 

3e fase  week 34 t/m week 47

 

Situatie opslagterrein

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Helmond is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 21 januari 2020 starten wij met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In totaal vernieuwen we ongeveer 2000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Aulislaan, Didolaan, Ariadnelaan, Creonlaan, Pygmalionlaan, Midaslaan, Agamemnonlaan, Chalchaslaan, Priamuslaan, Ajaxlaan, Hectorlaan Admetuslaan en de Achilleslaan.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal 17 weken in beslag (tot medio mei 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Eindhoven.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 21 januari 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een  opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich op de hoek  Creonlaan/Pygmalionlaan.  Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de startdatum en wellicht de einddatum opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, Frits Hurkmans, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-51149202

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Dennis van der Heijden, 06-53691565  of  dennis.van.der.heijden@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Frans van Bussel, 06-51298642  of frans.van.bussel@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Gebr. Van der Steen werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Helmond is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 6 januari 2020 starten wij met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In totaal vernieuwen we ongeveer 2000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Kortenaerstraat, Piet Heinstraat, Van Amstelstraat, Trompstraat, Van Galenstraat, Bestevaer, Van Speijklaan, Van Linschotenstraat, Van Diemenstraat, Zoutmanstraat en de Tasmanstraat.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal 19 weken in beslag (tot medio mei 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Helmond.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 6 januari 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een 2 opslagterreinen in. Een opslagterrein bevindt zich op de hoek  Trompstraat/Tasmanstraat, het andere op de hoek Van Speijklaan/Barentzpark. Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de startdatum en wellicht de einddatum opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Gebr. Van der Steen het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Gebr. Van der Steen, Anton Smits, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-12027979.

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Jan Otten, 06-29358452  of  jan.otten@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Martien Verbeek, 06-53746592  of martien.verbeek@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf week 2 (6 januari 2020) wordt door aannemer A. Hak in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd voor de uitbreiding aan het elektriciteitsnetwerk. Er wordt een 10 kV middenspanningstransportkabel van Langeweg 4 te Hoeven naar de Nieuwendijk in Moerdijk gelegd. De werkzaamheden zijn met de gemeente Halderberge en Moerdijk afgestemd en goedgekeurd.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

I.v.m. een nieuwe klant aansluiting moet we nieuwe tracé aanleggen. Met de aanleg van het kabeltracé zorgen we voor een veilig en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk.

Waar werken we?

De uitbreiding van de kabels komen te liggen bij bestaande kabels en leidingen.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot ongeveer half mei 2020. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast van onder andere graafmachines in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Verkeersmaatregelen?

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van A. Hak waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan. 

Overzichtskaart aanleg elektriciteitskabel, de rode lijn geeft het kabeltracé aan:

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer A. Hak Zuid BV werkzaamheden uit aan de gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het gasleidingnet in Made is grotendeels in de jaren voor 1963 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen een betrouwbare energielevering.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 27 januari 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Fresiastraat. In totaal vernieuwen we ongeveer 1.400 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

De straten waar wij werken zijn: Anjelierstraat, Asterstraat, Begoniastraat, Cyclaamstraat, Dahliastraat, Fresiastraat, Geraniumstraat en de Tijmstraat.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal 16 weken in beslag (medio mei 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Made.

Wat betekent dit voor u?

 • wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:
 • hebt u misschien even geen gas. Is een onderbreking in de gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 27 januari 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 •  u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 •  uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 •  de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 •  er minder parkeermogelijkheden zijn.
 •  dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich aan de Cyclaamstraat ter hoogte van huisnummer 9.  Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de startdatum en wellicht de einddatum opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer A. Hak Zuid het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze op de website: www.enexis.nl/actueel.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer A. Hak Zuid BV, Michel Nooijen, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-22928572. U kunt ook mailen naar: mnooijen@a-hak.nl

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Enexis Netbeheer: Johan Wijnstekers, 06 11862565 of johan.wijnstekers@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Van Vulpen BV infra werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Made is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 6 januari 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Romboutsstraat aan de kant van de Kempsstraat. In totaal vernieuwen we ongeveer 3500 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Daarna ook in de Crullaan, De Vooghtstraat, Du Boisstraat, Ecomastraat, Norbartstraat, Reesstraat, Van Coehoornstraat, Van de Zwaluwstraat, Van Doremalenstraat, Van Gilslaan, Van Vurenstraat en de Wijnestraat.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal 34 weken in beslag (medio september 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Made.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 6 januari 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich aan de Duinhof ter hoogte van huisnummer 1.  Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de startdatum en wellicht de einddatum opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Van Vulpen het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze op de website: www.enexis.nl/actueel of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Van Vulpen, Eric Oostven, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-12351529. U kunt ook mailen naar: E.Oostveen@vanvulpen.eu

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Chaco Lauwrier, 06 58979285 of chaco.lauwrier@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Johan Wijnstekers, 06 11862565 of johan.wijnstekers@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de gasleiding.

Waarom doen wij dit?

Het gasleidingnet in Reusel is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom gedeeltelijk aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 11 maart 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Kruisstraat. In totaal vernieuwen we ca 450 meter gasleiding bij u in de straat. In sommige gevallen vervangen wij de aansluiting gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal 4 weken in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Reusel-De Mierden.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen gas. Is een onderbreking in de gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 11 maart 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich aan de Groenstraat.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt dan voor actuele informatie op deze website

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, Stef Derks, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-51494940. U kunt ook mailen naar: stefderks@bgminfra.nl

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Enexis Netbeheer: Dennis Nolting, 06 11882374 of dennis.nolting@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

 

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Zwaanhoefstraat e.o. is grotendeels rond 1950 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In februari 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Zwaanhoefstraat e.o. De werkzaamheden starten in de Voltastraat op 4 februari. In totaal vernieuwen we ongeveer 3.200 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden nemen in totaal 32 weken in beslag (medio september 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Roosendaal.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 6 (dinsdag 4 februari) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt het stratenmakerbedrijf van de gemeente Roosendaal  het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op deze website, informatie over de waterwerkzaamheden  kunt u vinden op Brabant Water.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 u – 16:00 u.
Brabant Water: Pieter Aarts, 06 53308737 (pieter.aarts.brabantwater.nl)
Enexis Netbeheer: Johan Wijnstekers, 06 11862565 (johan.wijnstekers@enexis.nl)

Hier werken wij:

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Heijmans/BGM infra werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Sambeek is grotendeels in de jaren vijftig aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Op 9 september 2019 starten wij met de werkzaamheden in de Grotestraat. In totaal vernieuwen we ongeveer 4500 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Daarna ook de Torenstraat, Bergstraat, Den Urling, Kortestraat, Zandsteeg, Stalenberg, St Janslaan en Korte St Janslaan.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal vijf maanden in beslag (medio maart 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Boxmeer.

Wat betekent dit voor u?

 • Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:
 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.
 • We creëren tijdelijk een gratis tappunt op Pastoor de Vochtplein nabij Grotestraat 58. Te herkennen aan de bovengrondse rode brandkraan.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 9 september kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 •  u verkeershinder zult ondervinden
 •  u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 •  uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 •  er minder parkeermogelijkheden zijn.
 •  dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

De oude leidingen zijn soms van asbestcement gemaakt. Wij nemen alle nodige voorzorgmaatregelen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Daarom plaatsen wij in uw wijk goed afgesloten containers.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Heijmans/BGM het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze op de website: www.enexis.nl/actueel of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Heijmans/BGM, Maikel Derks, uitvoerder. Het telefoonnummer 06 4405 6398. U kunt ook mailen naar: m.derks@bgminfra.nl.

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:

Brabant Water: Erik Sanders, 06 4735 4832 of erik.sanders@brabantwater.nl

Enexis Netbeheer: Stefan van Elst, 06 5438 1338 of stefan.van.elst@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Waarom doet Enexis Netbeheer dit?

In Tilburg Centrum is momenteel sprake van twee middenspanningsinstallaties (MS-installatie). Deze blijken door zowel uitbreidingen in het distributienet als bij een direct aangesloten klant (Pro-Rail) niet meer genoeg velden te hebben.

Pro-Rail

De klant Pro-Rail heeft behoefte aan een extra 10kV aansluiting. Bij Pro-Rail worden dan in zijn algemeenheid twee 10kV velden gevraagd. Daar in Tilburg Centrum (TBC) nog maar één 10kV veld beschikbaar is, heeft TBC een veldentekort. Daarnaast kondigde de gemeente Tilburg reeds meerdere malen aan een groot nieuwbouw project te beginnen, waar tevens 10kV velden voor nodig zijn op het TBC station. Wanneer laatstgenoemde uitbreiding wordt gerealiseerd is niet bekend, echter zorgt dit er wel ervoor dat het veldentekort in de toekomst alleen maar groter wordt. De belasting van TBC laat de laatste jaren tevens een stijging zien.

De Scoop van het project:

Het realiseren van een middenspanningsgebouw (MS-gebouw) waarin een MS-installatie kunnen worden geplaatst en aangesloten. Deze MS-installaties worden aangesloten op de huidige reeds aanwezige vermogenstransformatoren. Voor de continuïteit van de energievoorziening en een veilige bedrijfsvoering wordt deze nieuwe MS-installatie aangesloten op het huidige besturingssysteem.

 De planning van het project:

 Van - tot Werkzaamheden
Maart 2020 t/m juli 2020 Bouwkundige werkzaamheden
 Augustus 2020 t/m november 2020    Montage werkzaamheden in de gebouwen
 November 2020 t/m februari 2021 Testwerkzaamheden 
 Februari 2021 Inbedrijfstelling 

 

Vernieuwen van kabels en leidingen in de Tilburgse binnenstad

Enexis Netbeheer en Brabant Water vernieuwen de komende vier jaar stap-voor-stap ongeveer 7.000 meter aan gas- en waterleidingen in de Tilburgse binnenstad. Zo bent u in de toekomst ook verzekerd van vers drinkwater en betrouwbare levering van uw energie.

Waarom?

De gasleidingen in de binnenstad van Tilburg zijn gemaakt van grijs gietijzer, dat is verouderd materiaal en moet van de overheid voor 2024 zijn vervangen door kunststof leidingen.

Samenwerking

We grijpen deze mogelijkheid aan om zoveel mogelijk in één keer aan te pakken. De waterleiding is op sommige plekken ook aan vernieuwing toe, dat doen we tegelijkertijd. KPN NetwerkNL sluit aan om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Zo hebt u maar één keer ongemak in uw straat.

Voor meer informatie over de samenwerkende partijen en de werkzaamheden kijk op 013infra.

 

 

Wat gaat Enexis netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en Brabant Water gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf 6 april 2020 start aannemer Timmermans infra in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water met de werkzaamheden in de Van Voorst tot Voorststraat e.o. Deze werkzaamheden duren 20 weken tot medio augustus 2020.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Vught.

Werkzaamheden?

In alle gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Er wordt ongeveer 2.200 meter gasleiding vernieuwt.

Waar werken wij precies?

Onze werkzaamheden (Enexis Netbeheer) beperken zich tot de volgende straten: Aloysiuslaan, De Braackenlaan, Geerstraat, Karel Doormanstraat, Loefplein, Margraffstraat, Nieuwe Heikantstraat, Van Beresteijnstraat, Van Miertstraat, Van Rijckevorselstraat en Van Voorst tot Voorststraat

Beperken van de overlast?

Vanaf maandag 6 april 2020 kunt u werkverkeer of graafmachines in de desbetreffende  straten aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met mogelijk geluidsoverlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer  Timmermans infra het straatwerk.

Waarom vervangen wij de leidingen?

Het water- en gasleidingnet is aan het einde van hun technische levensduur en daarom aan vervanging toe. Op deze manier kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers water en betrouwbare energie.

Huisaansluitingen?

Wanneer de crisis rond het coronavirus voorbij is dan wordt de oude gasleiding verwijderd en de huisaansluitingen overgezet. Weten hoe wij met het coronavirus omgaan kijk dan hier.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op deze website of voor de waterwerkzaamheden op  Brabant Water.

Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze aannemer de heer W. Windau. Het telefoonnummer is 0622502481. U kunt ook e-mailen: w.windau@timmermansinfra.nl

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:

Brabant Water: John Bonte, 06-51434796 of john.bonte@brabantwater.nl

Enexis (gas): Stefan van Elst, 06-54381338 of stefan.van.elst@enexis.nl

Hierboven ziet u de straten waar wij werken

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Waalre is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 6 april 2020 starten wij met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In totaal vernieuwen we ongeveer 2500 meter gasleiding en 4200 meter waterleiding bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Lissevenlaan, Molenvenlaan, Hoge Duinlaan, Princes Margrietlaan, Parklaan, Prins Constantijnlaan en de Mastboslaan.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal 17 weken in beslag (tot eind juli 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Waalre.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 6 april 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een tweetal opslagterreinen in. Eén opslagterrein bevindt zich nabij Molenven 10, het andere op het evenemententerrein tegenover Willibrorduslaan 139. Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de startdatum en wellicht de einddatum opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, Chris Gruyters, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-15022677

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Herman Harenberg, 06-18207943  of  herman.harenberg@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Thomas Heunks, 06-11565462  of thomas.heunks@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

 

Drenthe

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf eind april tot eind juli 2020 werkt onze aannemer Firma BAM Energie & Water. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.30 uur.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is t.b.v. de stabiele levering en groei van uw stad. Daarom leggen we er nieuwe kabels bij. Zo blijft de elektriciteitslevering in uw omgeving betrouwbaar en veilig.

Waar werken we?

De uitbreiding van de kabels komt vanuit de Lotten, via Rheeveld, langs Ossenbroeken richting de Mussels.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juli 2020. Dit is voor een deel ook afhankelijk van bijv. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u zich altijd informeren bij de uitvoerder van BAM Energie & Water.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeersmaatregelen:

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja, deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van BAM Energie & Water waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de elektriciteitstoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, dan werkt onder andere uw cv-ketel niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen elektriciteit hebt zo kort mogelijk te houden.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 14 januari 2020 tot eind april 2020 werkt onze aannemer Baas in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is. Om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering betrouwbaar en veilig blijft gaan we nieuwe kabels in de grond leggen t.b.v. het windpark Weijerswold dat wordt gebouwd nabij de Duitse grens te Weijesrswold. De verbinding komt uit het station aan de Krimweg te Coevorden. Het elektriciteitsnet moet verzwaard worden zodat we de levering van elektriciteit ook in de toekomst kunnen blijven garanderen.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 2 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Wij zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft. Als de werkzaamheden uitlopen dan laten we u dit persoonlijk weten.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en Baas u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Groningen

Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf  17 februari 2020 start de firma Visser & Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen de werkzaamheden in de Pelsterstraat.  Deze werkzaamheden duren tot eind september dit jaar.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en water en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gas- en wateraansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Verder worden bij sommige panden de huisaansluitleidingen vervangen. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Afspraak huisaansluiting?

Als wij uw huisaansluiting vervangen of dat deze wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd. De weg wordt ter plaatse van het werkvak waar containers staan en de leidingen worden gelegd versmald.  Het doorgaand fietsverkeer blijft doorgang vinden. De tijden voor de bevoorrading van winkels blijft zoals het nu ook is. Verkeersregelaars zullen de bevoorrading begeleiden. Het vervangen van de leidingen wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de weg maximaal toegankelijk blijft.
Voor de te maken wegkruisingen worden verkeersomleidingen verzorgd. 

Aanspreekpunt Visser &Smit Hanab

Indien er specifieke eisen of vragen zijn, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas-en water onderbrekingen etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan één van de onderstaande contactpersonen: Michiel de Wijer, werkvoorbereider van aannemer V&SH via m.de.weijer@vshanab.nl of aan Jan Souwman, omgevingsmanager van aannemer V&SH via J.Souwman@vshanab.nl / 06 11 00 81 08.

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze website als op:  https://waterbedrijfgroningen.nl/klantenservice/werkzaamheden vinden.

Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op: Waterbedrijf Groningen: 050-3688688 (optie 3)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Hierboven kunt u zien waar we precies werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen? 

Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf  30 maart 2020 start de firma Visser & Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen de werkzaamheden in de Parklaan, Herestraat en Zuiderpark.  Deze werkzaamheden duren tot eind juli 2020.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en water en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gas- en wateraansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Verder worden bij sommige panden de huisaansluitleidingen vervangen. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Afspraak huisaansluiting?

Als wij uw huisaansluiting vervangen of dat deze wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd. De weg wordt ter plaatse van het werkvak waar containers staan en de leidingen worden gelegd versmald.  Het doorgaand fietsverkeer blijft doorgang vinden. De tijden voor de bevoorrading van winkels blijft zoals het nu ook is. Verkeersregelaars zullen de bevoorrading begeleiden. Het vervangen van de leidingen wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de weg maximaal toegankelijk blijft.
Voor de te maken wegkruisingen worden verkeersomleidingen verzorgd. 

Aanspreekpunt Visser & Smit Hanab

Indien er specifieke eisen of vragen zijn, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas-en water onderbrekingen etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan één van de onderstaande contactpersonen: Maxim Overdijk, werkvoorbereidster van aannemer V&SH via m.overdijk@vshanab.nl / 06 10 76 70 88.  

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze website of de website van Waterbedrijf Groningen vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op: Waterbedrijf Groningen: 050-3688688.

  

Hierboven ziet u de straten waar wij werken.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf  17 februari 2020 start de firma Visser & Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen de werkzaamheden in de Zwanestraat en het Soephuisstraatje.  Deze werkzaamheden duren tot eind juli dit jaar.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en water en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gas- en wateraansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Verder worden bij sommige panden de huisaansluitleidingen vervangen. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Afspraak huisaansluiting?

Als wij uw huisaansluiting vervangen of dat deze wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd. De weg wordt ter plaatse van het werkvak waar containers staan en de leidingen worden gelegd versmald.  Het doorgaand fietsverkeer blijft doorgang vinden. De tijden voor de bevoorrading van winkels blijft zoals het nu ook is. Verkeersregelaars zullen de bevoorrading begeleiden. Het vervangen van de leidingen wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de weg maximaal toegankelijk blijft.
Voor de te maken wegkruisingen worden verkeersomleidingen verzorgd. 

Aanspreekpunt Visser &Smit Hanab

Indien er specifieke eisen of vragen zijn, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas-en water onderbrekingen etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan één van de onderstaande contactpersonen: Maxim Overdijk, werkvoorbereidster van aannemer V&SH via m.overdijk@vshanab.nl of aan Jan Souwman, omgevingsmanager van aannemer V&SH via J.Souwman@vshanab.nl / 06 11 00 81 08.

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze website of de website van Waterbedrijf Groningen. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op: Waterbedrijf Groningen: 050-3688688 (optie 3)

Hierboven ziet u de straten waar wij werken.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 18 november 2019 (week 47) tot half april 2020 (week 16) werkt onze aannemer BAM infra Energie&water Noord-Oost B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is. Om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering betrouwbaar en veilig blijft gaan we nieuwe kabels in de grond leggen t.b.v. het zonnepark Vlagtwedde.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 47 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Wij zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft. Als de werkzaamheden uitlopen dan laten we u dit persoonlijk weten.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina.

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en BAM infra Energie&water Noord-Oost B.V. in u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 
 
 
 
 
 
 
 

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Limburg

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf week 7, 2020 tot eind augustus 2020 werkt onze aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is. Om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering betrouwbaar en veilig blijft gaan we nieuwe kabels in de grond leggen tussen de Grashoek en Keup  . Het elektriciteitsnet moet verzwaard worden zodat we de levering van elektriciteit ook in de toekomst kunnen blijven garanderen.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 7 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Wij zorgen ervoor dat uw woning zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Als de werkzaamheden uitlopen dan laten we u dit persoonlijk weten.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en de BAM u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: Enexis: 088 - 857 70 00. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Hieronder vindt u het gehele tracé waar de uitbreiding van het elektriciteit gaat plaats vinden.

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat de gasleidingen vervangen aan de Leyendecker, Oude Schachtstraat, Veldkuilstraat in Kerkrade. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden  begin maart 2020. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer HVG in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Kerkrade.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf begin maart 2020 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waar werken wij precies?

Werkzaamheden worden in de volgende straten uitgevoerd, Leyendecker, Oude Schachtstraat, Veldkuilstraat

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer HVG herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
de uitvoerder van Enexis Netbeheer, Jo Houtermans, 06-21884190
de uitvoerder van HVG, Kille Mols 06-28755262
de opzichter gemeente Kerkrade: Marcel Renkens 14045
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal medio mei 2020 in beslag nemen.

Hier werken wij!

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf medio april 2020 tot medio oktober 2020 worden door onze aannemer “Van Voskuilen” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in de binnenstad van Maastricht. We gaan daar de gasleidingen vervangen door middel van de zogenaamde ‘sleufloze techniek’ (zie hieronder). De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen weer 50 jaar mee.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat medio oktober 2020 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk wordt onderbroken. Dit is nodig omdat tijdens de werkzaamheden de gasleiding drukloos en gasloos wordt gemaakt. Voordat we bij u aan het werk gaan neemt de firma “Van Voskuilen” contact met u op.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier alleen werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en gasboiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Één van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw verwarming bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Er worden met verkeersregelingen omleidingen ingesteld en het winkelend publiek zal hinder hebben van de graafwerkzaamheden. De winkels blijven wel ten allen tijde bereikbaar.

Vragen?

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op deze internetpagina, of neem contact op met onze uitvoerder Jo Houtermans. Hij is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.30 uur op telefoonnummer: 06 21 88 41 90.

De straten waar we werken


 

Wyck 2020, ca. 1000 meter

Wycker Brugstraat, Rechtstraat, Wycker Heidenstraat, Wycker Grachtstraat, Lage Barakken, Stationsstraat, Wilhelminasingel

Bourgognestraat e.o., ca. 700 meter

Alexander Battalaan, Bourgognestraat

Lakenweversplein e.o., ca. 900 meter

Coxstraat, Maastrichter Pastoorstraat, Hochterpoort, Lakenweverstraat, Maastrichter Grachtstraat, St
teunisstraat, St Teunisgang, Boschstraat, Bassin, Gubbelstraat

Bogaardenstraat e.o., ca. 400 meter

Boschstraat, Achter de Barakken, Bogaardenstraat

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat de gasleidingen vervangen aan de Bredeweg eo te Roermond. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden  30 september 2019. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Wat merkt u als bewoner?

Vanaf 30 September 2019 kunt u werkverkeer of graafmachines aantreffen in uw straat. Dit gaat misschien gepaard met (geluids)overlast. Wanneer wij in uw straat werken kan het voorkomen dat opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wellicht moet u tijdelijk de auto ergens anders parkeren. Ook kan het zijn dat u de vuilcontainer op een andere plaats moet aanbieden. De graafwerkzaamheden vinden plaats in wegen, voetpaden, groenstroken en soms ook in uw voortuin. Als aanwonende en weggebruiker zult u enige hinder ondervinden, uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waar werken wij precies?

Werkzaamheden worden in de volgende straten uitgevoerd, Koninginnelaan 82 – 134, Bredeweg 418 – 452, Bredeweg 421 – 429, Gebroek 128 – 150, Gebroek 55 - 71

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer BAM herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de voortgang van de gasleiding vindt u op deze pagina.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Enexis Netbeheer Hans Hermans, op telefoonnummer: 06 46 23 17 49 of Henk Haus van de gemeente Roermond  06 57 55 31 37
Zij zijn te bereiken op werkdagen van 7:30 tot 16:00.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot eerste kwartaal 2020 in beslag nemen.

Hier werken wij!

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en WML gaan werken aan het gas- en waterleidingnet in de Kastelenbuurt e.o.  De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden  in de week van 10 februari 2020. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer APK Rasenberg in opdracht van Enexis Netbeheer en WML.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en waterleiding en het gedeeltelijk vernieuwen van de gas- en wateraansluitingen naar uw huis, ook wel huisaansluiting genoemd. In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Afspraak huisaansluiting

Als we de huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over het exacte tijdstip. Zorg dat u dan thuis bent, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om direct aan de slag te kunnen, verzoeken we u vriendelijk om de meterkast en/of de ruimte waar uw water/gasmeter zit vrij te maken.

Even geen gas en/of water

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd. Zo ontluchten ze bijvoorbeeld de waterleiding om troebel water te voorkomen. Blijkt er toch nog lucht in de leiding te zitten, dan is het advies om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Indien uw auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Indien nodig treffen wij verkeersmaatregelen die mogelijke alternatieven of omleidingsroutes aangeven, zodat veilig gewerkt kan worden.
Er bestaat de mogelijkheid dat diverse straten tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden.
Tijdstip en straat wordt tijdig aangegeven op deze pagina.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer APK Rasenberg herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze pagina als op wml vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met:
Enexis: 088 - 857 70 00 (voor vragen over uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting)
WML: 043 – 309 09 09 (voor vragen over uw wateraansluiting)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas-, elektriciteit, en watervoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot medio juni 2020 in beslag nemen.

Planning

Start
werkzaamheden
Einde
werkzaamheden 
Straatnaam  Werkzaamheden  Aannemer 
Week 7 Week 8  Kasteel Daelenbroeckstraat
9 t/m 17  
Overzetten huisaansluiting APK
Week 8 Week 11 Kasteel Daelenbroeckstraat
18 t/m 45
Aanleg hoofdleiding &
Overzetten huisaansluiting
APK
Week 11 Week 12 Kasteel Wassenbergstraat
2-4
Aanleg hoofdleiding &
Overzetten huisaansluiting
APK
Week 12 Week 15 Kasteel Hillenraedstraat
29 t/m 98
Aanleg hoofdleiding &
Overzetten huisaansluiting
APK
Week 15 Week 17 Kasteel Hillenraedstraat
39 t/m 77
Aanleg hoofdleiding &
Overzetten huisaansluiting
APK
Week 17 Week 19 Kasteel Hillenraedstraat
101 t/m 121
Aanleg hoofdleiding &
Overzettenhuisaansluiting
APK

Hieronder zit u de straten waar we werken.

 

Wat gaan wij doen

Dat er aan de openbare verlichting wordt gewerkt, hebt u afgelopen jaar misschien wel gemerkt. Door de werkzaamheden brandde de straatverlichting soms even niet. En graafwerkzaamheden leidden hier en daar tot verkeershinder. De komende jaren gaat Enexis Netbeheer door met werkzaamheden aan het netwerk Openbare Verlichting. Dat netwerk wordt in Weert compleet gemoderniseerd.

Veilige leefomgeving 

Op dit moment is het netwerk zo ingericht dat een storing effect heeft op een relatief groot gebied. Door de aanpassingen is dat in de toekomst niet meer zo. Dan zit bij een storing hooguit een gedeelte van een straat zonder straatverlichting. Dit zorgt voor een veiligere leefomgeving.

Hoe lang duren de werkzaamheden

De grootschalige renovatie zal naar schatting langere tijd duren. De investeringen voor deze werkzaamheden zijn dermate groot, dat deze over meerdere jaren zijn verdeeld. De werkzaamheden zijn afgestemd tussen Enexis Netbeheer en gemeente Weert, die inmiddels een goede en constructieve samenwerking hebben opgebouwd. Voorlopig kunt u nog hinder ondervinden van de werkzaamheden. De netbeheerder en de gemeente vragen uw begrip voor deze overlast.

Wat te doen bij storingen

U kunt een afwijkende situatie of defecte straatverlichting melden bij de gemeente via www.weert.nl/melding (klik op 'Melding storing openbare verlichting). Bij storingen die de verkeersveiligheid of openbare orde in gevaar kunnen brengen, zal de gemeente Weert altijd direct actie ondernemen. Bij storingen in het gas- of elektriciteitsnetwerk belt u met het Nationaal Storingsnummer 0800 - 9009.

Overijssel

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 10 februari 2020 tot eind juni 2020 werkt onze aannemer BAM Energie & water Noor Oost in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is. Om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering betrouwbaar en veilig blijft gaan we nieuwe 10/20 kV kabels in de grond leggen t.b.v. 2 zonneparken en een netuitbreiding nabij Kanaalweg Oost te Lageweg.  De verbinding komt uit het nieuw te bouwen station aan de Duitslandweg. Aannemer BAM Energie & water Noord Oost voert de uitbreiding van het elektriciteitsnet in opdracht van ons uit. Het kan zijn dat u van deze werkzaamheden hinder ondervindt. Het elektriciteitsnet moet verzwaard worden zodat we de levering van elektriciteit ook in de toekomst kunnen blijven garanderen.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 7 (10 februari kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Wij zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft. Als de werkzaamheden uitlopen dan laten we u dit persoonlijk weten.

Hoe informeren we u?

 •  Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en BAM u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland.

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 8 januari 2020 tot de laatste week van mei 2020 werkt onze aannemer Siers Leiding- en Montageprojekten B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is. Om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering betrouwbaar en veilig blijft gaan we nieuwe kabels in de grond leggen Het elektriciteitsnet moet namelijk ‘verzwaard’ worden zodat we de levering van elektriciteit ook in de toekomst kunnen blijven garanderen.

Waar werken we?

De werkzaamheden zijn tussen het hoogspanningsstation aan de Entersestraat 10 te Goor, via de Entersestraat en de Plasdijk tot aan het verdeelstation aan de Rijssenseweg 28 te Markelo. Er is een omleidingsroute aangegeven, zie ook hieronder.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 2 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Wij zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft. Als de werkzaamheden uitlopen dan laten we u dit persoonlijk weten.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en Siers Leiding- en Montageprojekten B.V. u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Omleidingsroute

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer BAM Infra Energie & Water B.V. werkzaamheden uit aan de gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het gasleidingnet aan de Burgermeester Backxlaan is grotendeels in 1966 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen een betrouwbare energielevering.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 16 maart 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Burgermeester Backxlaan. In totaal vernieuwen we ongeveer 350 meter aan leidingen.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden nemen in totaal 5 weken in beslag (medio april 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Dalfsen.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen;
aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gasaansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Verder worden bij de alle aangrenzende panden de huisaansluitleidingen overgezet op de nieuwe hoofdleiding. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Afspraak huisaansluiting?

Als uw huisaansluiting wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd.

Wat merkt u als omwonende?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd.
Het doorgaande fietsverkeer wordt door middel van een tijdelijke afzetting omgeleid. De bushalte wordt voor de duur van een week verplaatst. Het vervangen van de leidingen wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de weg maximaal toegankelijk blijft.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 12 kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Wij zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft. Als de werkzaamheden uitlopen dan laten we u dit persoonlijk weten.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (enexis.nl/actueel).

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en BAM u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het speciaal telefoonnummer: 088-857 70 00.
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gasvoorziening.

Hieronder kunt u zien waar we precies werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf eind maart tot begin juni 2020 werkt onze aannemer Firma Van Gelder B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.30 uur.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is t.b.v. de stabiele levering en groei van uw stad. Daarom leggen we er nieuwe kabels bij. Zo blijft de elektriciteitslevering in uw omgeving betrouwbaar en veilig.

Waar werken we?

De uitbreiding van de kabels komt vanuit de Churchillstraat, via de Linderveld, langs het Zwolsekanaal richting de N751 – Dalvoordeweg.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin juni 2020. Dit is voor een deel ook afhankelijk van bijv. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u zich altijd informeren bij de uitvoerder van Van Gelder.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeersmaatregelen:

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja, deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van Van Gelder waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan. 

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de elektriciteitstoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, dan werkt onder andere uw cv-ketel niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen elektriciteit hebt zo kort mogelijk te houden.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf week 46 (11 november 2019) wordt door aannemer Van Gelder in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitbreiding aan het elektriciteitsnetwerk uitgevoerd. Er wordt een 10 kV middenspanningstransportkabel van de Sluis in Vroomshoop naar de Weitzelweg in Vriezeveen gelegd. De werkzaamheden zijn met de gemeente Hellendoorn en Vroomshoop afgestemd en goedgekeurd.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

De capaciteit van het huidige netwerk zit vol en moet daarom worden uitgebreid om in de toekomst iedereen veilig en betrouwbaar van elektriciteit te blijven voorzien.

Waar werken we?

De uitbreiding van de kabels komt te liggen bij een bestaand tracé aan de Stouweweg in Daarle en de Provincialeweg (N750) plaatselijk bekend als Nieuwe Daarlerveenseweg.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio februari 2020. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van Van Gelder.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast van onder andere graafmachines in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Verkeersmaatregelen:

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van Van Gelder waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan. 

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de elektriciteitstoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, dan werkt onder andere uw cv-ketel niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen elektriciteit hebt zo kort mogelijk te houden.

Overzichtskaart aanleg elektriciteitskabel:

 

 

Storingen en geplande onderbrekingen

Klik hier voor een compleet storingsoverzicht inclusief geplande onderbrekingen door onderhoudswerkzaamheden.

Was dit antwoord nuttig?