Actuele werkzaamheden aan het energienet

Een goed en betrouwbaar energienet is essentieel. Om de kwaliteit van ons net hoog te houden, voeren we dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit. De levering van energie kan tijdens dit onderhoud soms onderbroken worden. Zo kunnen onze mensen veilig werken. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.  

Hebt u tijdelijk geen stroom of gas? In ons actuele storingsoverzicht vindt u alle storingen in ons gebied. In dit overzicht worden ook  geplande onderbrekingen getoond. Dit zijn onderbrekingen die veroorzaakt worden door klein- of grootschalig onderhoud aan het energienet.  

Communicatie rondom onderhoud en geplande onderbrekingen 

Als er geplande werkzaamheden of onderbrekingen in uw straat zijn, ontvangt u hierover altijd een aankondigingsbrief. Deze brief krijgt u uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden. In deze brief staat de datum, het tijdstip en de geplande duur van onze werkzaamheden. Zo weet u waar u aan toe bent én waar u eventueel rekening mee kunt houden. Ook staan er contactgegevens in voor als u vragen hebt over de werkzaamheden. 

Grootschalig onderhoud aan het energienet 

In het onderstaande overzicht vindt u per provincie grootschalige werkzaamheden aan ons net. Geplande werkzaamheden die meerdere weken duren  of veel impact hebben op de omgeving vallen onder grootschalig onderhoud.  

Grootschalig onderhoud aan het energienet

Brabant

Wat gaat Enexis netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en Brabant Water gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf 13 april 2020 start onze aannemer Heijmans in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water met de werkzaamheden in de Kerkstraat e.o. Deze werkzaamheden duren tot medio februari 2021.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Laarbeek.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit 3 fasen; 1ste fase: aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en water. 2de fase: Huisaansluitingen overzetten. 3de fase: Verwijderen van de oude leiding.

In alle gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Er wordt ongeveer 1.500 meter gasleiding en 3.500 meter waterleiding vernieuwt.

Verder worden bij sommige panden de huisaansluitleidingen vervangen. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Waar werken wij precies?

Onze werkzaamheden (Enexis Netbeheer) beperken zich tot de volgende straten: Kerkstraat, Biermanstraat, Barthold van Heeselstraat, Bosscheweg, Koppelstraat, Laarweg.

Afspraak huisaansluiting?

Als wij uw huisaansluiting vervangen of dat deze wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast?

Vanaf maandag 13 april 2020 kunt u werkverkeer of graafmachines in de desbetreffende  straten aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met mogelijk geluidsoverlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Heijmans het straatwerk.

Waarom vervangen wij de leidingen?

Het water- en gasleidingnet is aan het einde van hun technische levensduur en daarom aan vervanging toe. In enkele gevallen worden ook de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of -put) vervangen. Op deze manier kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers water en betrouwbare energie.

 Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op deze website of voor de waterwerkzaamheden op Brabant Water.

Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze aannemer Heijmans. Het telefoonnummer is 088 433 50 16. U kunt ook e-mailen: Hoofdleidingen@heijmans.nl

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:

Brabant Water:        John Bonte, 06-51434796 of john.bonte@brabantwater.nl

Enexis (gas):              Stefan van Elst, 06-54381338 of stefan.van.elst@enexis.nl

 

Hierboven ziet u de straten waar wij werken.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Rijnlaan e.o. is grotendeels rond 1960 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In oktober 2019 starten wij met de werkzaamheden in de Rijnlaan e.o. In totaal vernieuwen we ongeveer 4.000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober 2020 gereed en zijn afgestemd met de Gemeente Bergen op Zoom.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 40 (eerste week oktober) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Baas het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op de website: www.enexis.nl/actueel en- of www.waterstoring.nl/brabantwater.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00u – 16:00u.

Brabant Water:
Arko de Wolf, 06 11250674 of arko.de wolf@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer:
Mayckel Hoppenbrouwers, 06 11325109 of mayckel.hoppenbrouwers@enexis.nl

Hier werken wij:

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en Brabant Water gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf 31 augustus 2020 start aannemer Hurkmans in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water met de werkzaamheden in de Oirschotseweg.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Best.

Werkzaamheden?

In alle gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

In totaal vernieuwen we ongeveer 1200 meter aan hoofdleidingen bij u in de wijk.

Beperken van de overlast?

Vanaf week 36 (maandag 31 augustus) 2020 kunt u werkverkeer of graafmachines in de desbetreffende  straat aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met mogelijk geluidsoverlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Er worden gefaseerde verkeersplannen met verkeersregel installaties geplaatst.

Wat betekent dit voor u? 

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer  Hurkmans het straatwerk.

Waarom vervangen wij de leidingen?

Het water- en gasleidingnet in de Oirschotseweg is grotendeels in de jaren 1950 tot en met 1960 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden en zijn medio januari 2021 gereed.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie op deze website of brabantwater. Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering? Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans, Nick van Uden, uitvoerder. Het telefoonnummer 06 11 16 24 26. U kunt ook mailen naar: nvuden@hurkmansbv.nl.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas-

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Budel is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 14 september 2020 zijn wij gestart met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In overleg met de gemeente Cranendonck hebben Brabant Water en Enexis Netbeheer een strategie bedacht om de ondernemers zoveel mogelijk te ontzien. Dit zal er toe leiden dat er rondom de feestdagen geen overlast van de werkzaamheden is in het winkelgebied op en nabij de markt en de Nieuwstraat. Het kan dus zijn dat de werkzaamheden starten en tijdelijk weer zullen stoppen en elders verdergaan. Dit is voor ons geen reguliere werkwijze, maar gezien de huidige onzekere tijd proberen we hiermee de ondernemers en bewoners van de gemeente Cranendonck zoveel mogelijk tegemoet te komen.

In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Dr. A. Mathijsenstraat, Willem 2 straat, markt, Nieuwstraat, Dorpstraat

Coronavirus

In verband met het coranavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden zullen zich gestaag door de wijk verplaatsen en zullen voortduren tot en met februari 2021 en zijn afgestemd met de Gemeente Cranendonk.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 14 september 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een  opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich naast de Albert Heijn in de Dr. A .Mathijsenstraat  

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, Bert van Keulen, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-57427923

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
BrabantWater: HermanHarenberg,0618207943 of herman.harenberg@brabantwater.nl

Enexis Netbeheer: Dennis Nolting, 06-11882374  of dennis.nolting@enexis.nl

De heer Van Kan, bereikbaar onder 06-11006644, zal namens de gemeente Cranendonck deze werkzaamheden begeleiden en is namens de gemeente de contactpersoon voor het Centrumplan.

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer Gebr. Van der Steen werkzaamheden uit aan de gasleiding.

Waarom doen wij dit?

Het gasleidingnet in Eindhoven is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom gedeeltelijk aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 20 april 2020 starten wij met de werkzaamheden. In totaal vernieuwen we ca 4500 meter gasleiding bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluiting gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Coronavirus

In verband met het coronavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal ca 35 weken (eind december 2020) in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Eindhoven. En worden uitgevoerd in 3 fases welke op onderstaande situatietekeningen zijn aangegeven.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen gas. Is een onderbreking in de gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 20 april 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich op de groenstrook langs de Generaal Dibbetslaan tegenover huisnummer 145.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Gebr. Van der Steen het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website: www.enexis.nl/onderhoud.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Gebr. Van der Steen, Anton Smits, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-12027979. U kunt ook mailen naar: a.smits@steen.nl

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Enexis Netbeheer: Chaco Lauwrier, 06-11068564 of chaco.lauwrier@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

1e fase week 17 t/m week 50

 

2e fase week 39 t/m week 50

 

3e fase  week 39 t/m week 50

 

Situatie opslagterrein

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de gasleiding.

Waarom doen wij dit?

Het gasleidingnet in Eindhoven is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom gedeeltelijk aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 7 september 2020 starten wij met de werkzaamheden. In totaal vernieuwen we ca 2200 meter gasleiding bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluiting gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Coronavirus

In verband met het coranavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal ca 11 weken (eind november 2020) in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Eindhoven. En worden uitgevoerd in 2 fases welke op onderstaande situatietekeningen zijn aangegeven.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen gas. Is een onderbreking in de gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 7 september 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich op de groenstrook langs de Generaal Dibbetslaan tegenover huisnummer 145.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website: www.enexis.nl/onderhoud.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, John de Moor, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-51149203. U kunt ook mailen naar: jdmoor@hurkmansbv.nl

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Enexis Netbeheer: Chaco Lauwrier, 06-11068564 of chaco.lauwrier@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

1e fase week 37 t/m week 45

 

2e fase week 39 t/m week 47

 

Situatie opslagterrein

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Eindhoven is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 14 september 2020 starten wij met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In totaal vernieuwen we ongeveer 1100 meter waterleiding en  700 meter gasleiding bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Jasonstraat, Muzenlaan, Ithacastraat, Calypsostraat, Iliumstraat, Odysseuslaan en Nestorlaan.

Coronavirus

In verband met het coranavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal ca 12 weken (week 50, 11 december 2020) in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Eindhoven.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 14 september 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een  opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich tegenover Odysseuslaan 37.  

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, Nick van Uden, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-11162426

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Dennis van der Heijden, 06-53691565  of  dennis.van.der.heijden@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Dennis Nolting, 06-11882374  of dennis.nolting@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Eindhoven is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 21 januari 2020 starten wij met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In totaal vernieuwen we ongeveer 2000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Aulislaan, Didolaan, Ariadnelaan, Creonlaan, Pygmalionlaan, Midaslaan, Agamemnonlaan, Chalchaslaan, Priamuslaan, Ajaxlaan, Hectorlaan Admetuslaan en de Achilleslaan.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

In verband met Corona hebben onze werkzaamheden vertraging opgelopen. Verwachting is dat de werkzaamheden medio oktober 2020 afgerond zijn, een en ander in overleg met de Gemeente Eindhoven.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 21 januari 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een  opslagterrein in. Dit opslagterrein bevindt zich op de hoek  Creonlaan/Pygmalionlaan.  Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de startdatum en wellicht de einddatum opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, Frits Hurkmans, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-51149202

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Dennis van der Heijden, 06-53691565  of  dennis.van.der.heijden@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Thomas Heunks, 06-11565462  of thomas.heunks@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Gebr. Van der Steen werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Helmond is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 25 mei 2020 starten wij met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In totaal vernieuwen we ongeveer 2300 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Coronavirus

In verband met het coranavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Waar werken wij?

Montgolfierstraat, Icarusstraat, Van Weerden Poelmanstraat, Van Graftstraat, Van Meelstraat, Fokkerlaan, Geysendorffstraat, Plesmanlaan, Straakvense Bosdijk en de Wethouder van Wellaan.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal ca. 23 weken in beslag (tot november 2020) en zijn afgestemd met de Gemeente Helmond.  In verband met het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat wij langer bezig zijn bij u in de wijk

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 25 mei 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een  opslagterrein in. Het opslagterrein bevindt zich op de hoek  Smirnoffstraat/Plesmanlaan.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Gebr. Van der Steen het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Gebr. Van der Steen, Anton Smits, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-12027979.

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Jan Otten, 06-29358452  of  jan.otten@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Martien Verbeek, 06-53746592  of martien.verbeek@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

 

Wat gaat Enexis netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en Brabant Water gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf 17 augustus 2020 start aannemer Timmermans Infra B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water met de werkzaamheden in de Talmastraat e.o.
Tijdens deze werkzaamheden voor Brabant Water en Enexis Netbeheer zullen zoveel mogelijk als kan gelijk de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel E-fiber worden meegenomen. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Oss.

Werkzaamheden?

In alle gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

 • In totaal vernieuwen we ongeveer 4700 meter aan hoofdleidingen bij u in de wijk.

Waar werken wij precies?

 • Het betreft de volgende straten: Treubstraat, Abraham Kuyperstraat, Colijnstraat, Thorbeckestraat, Goselingstraat, Van Karnebeekstraat, Marchantstraat,De Wildestraat, Troelstrastraat, Roellstraat, Talmastraat, Gerbrandylaan, Nolensstraat, Van Schaikstraat en Aalbersestraat.

Beperken van de overlast?

Vanaf maandag 17 augustus 2020 kunt u werkverkeer of graafmachines in de desbetreffende  straten aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met mogelijk geluidsoverlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden duren tot eind december

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer  Timmermans infra het straatwerk.

Waarom vervangen wij de leidingen?

Het water- en gasleidingnet is aan het einde van hun technische levensduur en daarom aan vervanging toe. Op deze manier kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers water en betrouwbare energie.

Huisaansluitingen?

In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en/of gas bij u in de meterkast (of-put).

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op deze website of voor de waterwerkzaamheden op  Brabant Water.

Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van aannemer Timmermans Infra de heer Rob van Boxtel Het telefoonnummer is 0612770548. U kunt ook e-mailen:r.vanboxtel@timmermansinfra.nl Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:

Brabant Water: Joost Claassen, 0611007612 of joost.claassen@brabantwater.nl

Enexis (gas): Stefan van Elst, 06-54381338 of stefan.van.elst@enexis.nl

E-Fiber: Mike Steenhouwer, 088-3131043

Hierboven ziet u de straten waar wij werken.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Keijenburg e.o. is grotendeels rond 1960-1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In november 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Keijenburg e.o. In totaal vernieuwen we ongeveer 3.000 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden zijn naar verwachting
eind april 2021 gereed en zijn afgestemd met de Gemeente Roosendaal.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 47 (16 november 2020) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt het stratenmakerbedrijf van de gemeente Roosendaal  het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op de website: www.enexis.nl/actueel en- of www.waterstoring.nl/brabantwater.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00u – 16:00u.

Brabant Water:
Pieter Aarts, pieter.aarts@brabantwater.nl

Enexis Netbeheer:
Hans Witte, hans.witte@enexis.nl

Hier werken wij:

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Baas B.V. werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in de Zwaanhoefstraat e.o. is grotendeels rond 1950 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In februari 2020 starten wij met de werkzaamheden in de Zwaanhoefstraat e.o. De werkzaamheden starten in de Voltastraat op 4 februari. In totaal vernieuwen we ongeveer 3.200 meter aan leidingen bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.
Alle werkzaamheden nemen in totaal tot medio december in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Roosendaal.

Wat betekent dit voor u?

Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 6 (dinsdag 4 februari) kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u verkeershinder zult ondervinden
 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de einddatum misschien opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt het stratenmakerbedrijf van de gemeente Roosendaal  het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op deze website, informatie over de waterwerkzaamheden  kunt u vinden op Brabant Water.

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met onderstaande contactpersonen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 u – 16:00 u.
Brabant Water: Pieter Aarts, 06 53308737 (pieter.aarts.brabantwater.nl)
Enexis Netbeheer: Johan Wijnstekers, 06 11862565 (johan.wijnstekers@enexis.nl)

Hier werken wij:

 

Waarom doet Enexis Netbeheer dit?

In Tilburg Centrum is momenteel sprake van twee middenspanningsinstallaties (MS-installatie). Deze blijken door zowel uitbreidingen in het distributienet als bij een direct aangesloten klant (Pro-Rail) niet meer genoeg velden te hebben.

Pro-Rail

De klant Pro-Rail heeft behoefte aan een extra 10kV aansluiting. Bij Pro-Rail worden dan in zijn algemeenheid twee 10kV velden gevraagd. Daar in Tilburg Centrum (TBC) nog maar één 10kV veld beschikbaar is, heeft TBC een veldentekort. Daarnaast kondigde de gemeente Tilburg reeds meerdere malen aan een groot nieuwbouw project te beginnen, waar tevens 10kV velden voor nodig zijn op het TBC station. Wanneer laatstgenoemde uitbreiding wordt gerealiseerd is niet bekend, echter zorgt dit er wel ervoor dat het veldentekort in de toekomst alleen maar groter wordt. De belasting van TBC laat de laatste jaren tevens een stijging zien.

De Scoop van het project:

Het realiseren van een middenspanningsgebouw (MS-gebouw) waarin een MS-installatie kunnen worden geplaatst en aangesloten. Deze MS-installaties worden aangesloten op de huidige reeds aanwezige vermogenstransformatoren. Voor de continuïteit van de energievoorziening en een veilige bedrijfsvoering wordt deze nieuwe MS-installatie aangesloten op het huidige besturingssysteem.

 De planning van het project:

 Van - tot Werkzaamheden
Maart 2020 t/m juli 2020 Bouwkundige werkzaamheden
 Augustus 2020 t/m november 2020    Montage werkzaamheden in de gebouwen
 November 2020 t/m februari 2021 Testwerkzaamheden 
 Februari 2021 Inbedrijfstelling 

 

Vernieuwen van kabels en leidingen in de Tilburgse binnenstad

Enexis Netbeheer en Brabant Water vernieuwen de komende vier jaar stap-voor-stap ongeveer 7.000 meter aan gas- en waterleidingen in de Tilburgse binnenstad. Zo bent u in de toekomst ook verzekerd van vers drinkwater en betrouwbare levering van uw energie.

Waarom?

De gasleidingen in de binnenstad van Tilburg zijn gemaakt van grijs gietijzer, dat is verouderd materiaal en moet van de overheid voor 2024 zijn vervangen door kunststof leidingen.

Samenwerking

We grijpen deze mogelijkheid aan om zoveel mogelijk in één keer aan te pakken. De waterleiding is op sommige plekken ook aan vernieuwing toe, dat doen we tegelijkertijd. KPN NetwerkNL sluit aan om het glasvezelnetwerk aan te leggen. Zo hebt u maar één keer ongemak in uw straat.

Voor meer informatie over de samenwerkende partijen en de werkzaamheden kijk op 013infra.

Wat gaat Enexis netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en Brabant Water gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf 17 augustus 2020 start aannemer Timmermans infra in opdracht van Enexis Netbeheer en Brabant Water met de werkzaamheden in de Eikenheuveldreef e.o. 
De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Vught.

Werkzaamheden?

In alle gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.
In totaal vernieuwen we ongeveer 2500 meter aan hoofdleidingen bij u in de wijk.

Waar werken wij precies?

Het betreft de volgende straten: Lijsterbeslaan / Berkenheuveldreef / Eikenheuveldreef / Eikenlaan / Zonneweilaan / Acacialaan / Dennenlaan / Bremlaan / Rondeweg / Vinkenlaan / De Bréautélaan / Van Houwelingenplantsoen / Eksterpad / De Visélaan.

Beperken van de overlast?

Vanaf maandag 17 augustus 2020 kunt u werkverkeer of graafmachines in de desbetreffende  straten aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met mogelijk geluidsoverlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden duren tot eind week 44 (eind oktober). 

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer  Timmermans infra het straatwerk.

Waarom vervangen wij de leidingen?

Het water- en gasleidingnet is aan het einde van hun technische levensduur en daarom aan vervanging toe. Op deze manier kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers water en betrouwbare energie.

Huisaansluitingen?

In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en/of gas bij u in de meterkast (of-put). In verband met de Coronamaatregelen komen wij hiervoor op een later tijdstip bij u terug en wordt u daarover tijdig geïnformeerd.

Weten hoe wij met het coronavirus omgaan kijk dan hier .

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang en planning van de werkzaamheden vindt u op deze website of voor de waterwerkzaamheden op Brabant Water.

Voor meer informatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van aannemer Timmermans Infra de heer Willem Windau. Het telefoonnummer is 0622502481. U kunt ook e-mailen naar :w.windau@timmermansinfra.nl Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:

Brabant Water: Rik van Ginderen, 06-53676663 of rik.van.ginderen@brabantwater.nl

Enexis (gas): Stefan van Elst, 06-54381338 of stefan.van.elst@enexis.nl

Hierboven ziet u de straten waar wij werken.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer voert aannemer Hurkmans BV werkzaamheden uit aan de water- en gasleidingen.

Waarom doen wij dit?

Het water- en gasleidingnet in Waalre is grotendeels in de jaren voor 1970 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunt u ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater en betrouwbare energie.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Vanaf maandag 28 september 2020 starten wij met de werkzaamheden in de bovengenoemde wijk. In totaal vernieuwen we ongeveer 1300 meter gasleiding en 3700 meter waterleiding bij u in de wijk. In sommige gevallen vervangen wij de aansluitingen van water en gas bij u in de meterkast (of-put). Hier wordt u apart voor benadert.

Waar werken wij?

Juliana de Lannoylaan, Prins Clauslaan, Bernhardweg, Michiel de Ruijterstraat, Maarten Trompstraat, Vincent Cleerdinlaan, August Sniederslaan, Raadhuisstraat, Piet Heinstraat, Renier Sniederslaan, Adriaen Poiterslaan, Anton Coolenlaan, Asterlaan, Azalealaan, Jasmijnlaan, Dorpstraat, De Leesakker en de Kerkhoflaan.

Coronavirus

In verband met het coranavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Alle werkzaamheden nemen in totaal 30 weken (eind april 2021) in beslag en zijn afgestemd met de Gemeente Waalre.

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 28 september 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren richt de aannemer een  opslagterreinen in. Het opslagterrein bevindt zich tegenover Jasmijnlaan 9. Gaat het vriezen in deze periode? Dan moeten wij de startdatum en wellicht de einddatum opschuiven.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de aannemer Hurkmans BV het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Kijkt u dan voor actuele informatie kijk op deze website of op Brabant Water. 

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer Hurkmans BV, Chris Gruyters, uitvoerder. Het telefoonnummer 06-15022677

Hebt u algemene vragen, opmerkingen of suggesties?

Neemt u dan contact op met:
Brabant Water: Herman Harenberg, 06-18207943  of  herman.harenberg@brabantwater.nl
Enexis Netbeheer: Martien Verbeek, 06-53746592  of martien.verbeek@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Drenthe

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 31 augustus ( 2020) tot december 2020 (week 51) worden door onze aannemer “A. Hak” in opdracht van Enexis Netbeheer en WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe) werkzaamheden uitgevoerd aan de gas- en waterleiding. De werkzaamheden vinden plaats aan de Anderenseweg tussen Anderen en Eext. De gas- en de waterleiding worden vervangen.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Aa en Hunze.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind week 51 (18 december 2020) de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Welke hinder kan ik ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in de omgeving aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Verkeershinder?

Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de Anderenseweg. De Anderenseweg zal alleen bereikbaar zijn voor bewoners en spoedverkeer. Overig verkeer zal omgeleid worden via de Stationsstraat, Provincialeweg en Nijend en vice versa.
Tot aan het einde van de werkzaamheden blijft het verkeer hinder ondervinden.

Uiteraard doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Contactpersoon Enexis: Senior Uitvoerder  H. Sandink  tel: 06-21107039   

Hieronder ziet u waar wij werken

Aanleiding

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om de energietransitie mogelijk te maken. En om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande stations aangepast en komen er in ieder geval twee nieuwe transformatorstations. Dit om de krapte op het elektriciteitsnet in het noorden te verminderen. Door deze uitbreiding kunnen straks zo’n 224.000 huishoudens in de toekomst gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie. En kunt ook u zonnepanelen aansluiten of uw elektrische auto opladen.

Waarom

Transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio. Zeijerveen is een belangrijke schakel in ons landelijk elektriciteitsnet. Het is een van de weinige stations in deze regio waarmee we de koppeling met de zogenaamde energiesnelweg kunnen maken (aansluiten op 220 kV verbinding). Het huidige transformatorstation uit 1966 is onvoldoende uitgerust om de toenemende vraag aan (duurzame) energie aan te kunnen. Om deze en de toekomstige levering van (zonne- en wind) energie mogelijk te maken, passen we het transformatorstation aan en breiden we uit. Zo maken we de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk. 

Geluid op het transformatorstation

We realiseren ons dat een aantal omwonenden geluidhinder (een soort bromtoon) ervaren. We proberen de zorgen hierover weg te nemen en extra maatregelen te nemen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht de effecten van geluid bij de uitbreiding van het transformatorstation. Daaruit blijkt dat de uitbreiding niet zal leiden tot een waarneembare toename van de geluidniveaus. TenneT verwijdert een oude transformator, waarvan omwonenden geluidhinder ervaren. Daarvoor komen drie nieuwe, stillere transformatoren terug met een hoger vermogen om in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen. Na uitbreiding van het transformatorstation voldoen we aan de geluidgrenswaarden en blijven we binnen de wettelijke normen.

Wat

De aanpassing en uitbreiding van Zeijerveen Assen is een gezamenlijk project van Enexis Netbeheer en TenneT. Omdat de vraag naar elektriciteit toeneemt, is het nodig dit station aan te passen. Enexis plaatst vijf nieuwe transformatoren en drie grote, verplaatsbare mega meterkasten; zogenaamde E-houses. Daarvoor is het nodig dat TenneT een bestaande koppeltransformator vervangt voor een nieuwe transformator met meer vermogen. Een koppeltransformator koppelt en zet de hoogspanning om naar een lagere (midden)spanning voor Enexis.

Daarnaast legt TenneT een nieuw transformatorveld aan. Dat is de ruimte die nodig is om een aantal transformatoren te plaatsen en aan elkaar te koppelen. In een latere fase worden nog twee nieuwe koppeltransformatoren geplaatst. In totaal plaatst TenneT dus drie nieuwe transformatoren met meer vermogen die in een U-wand komen te staan. Dit doen we om geluiduitstraling tegen te gaan. Op termijn versterken we de bestaande hoogspanningslijnen, de zogenaamde verbindingen, tussen Zeijerveen en Beilen. Dit om de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten.

Wanneer

De aanpassing en uitbreiding van station Zeijerveen is opgeknipt in een aantal fases. Hieronder geven we de fasering weer in een globale planning.

 • Juni 2020: Communicatie met omwonenden; we nemen de omgeving mee met een uitgebreide nieuwsbrief, een online bijeenkomst, we voeren gespreken met direct omwonenden en we onderzoeken de mogelijkheden voor fysieke informatiemarkten in coronatijd.
 • Tweede helft 2020: Voorbereidingen en aanvragen van diverse vergunningen
 • 2021: Start werkzaamheden fase 1: Aanleggen transformatorveld door TenneT en het plaatsen van twee transformatoren en een E-house door Enexis Netbeheer.

Werkzaamheden fase 1

 • 2022-2023: Uitvoeren werkzaamheden van fase 2: TenneT verwijdert een oude koppeltransformator en plaatst drie nieuwe transformatoren met meer vermogen. In deze fase realiseert TenneT een transformatorveld en wordt het huidige transformatorveld aangepast. Enexis Netbeheer plaatst drie transformatoren en twee E-houses.

Werkzaamheden fase 2

 • Fase 3
  Het is de bedoeling dat in fase 3 aan de achterzijde van het station wordt uitgebreid. In hoeverre dat nodig is, is afhankelijk van de benodigde capaciteit. Dat is nog onduidelijk en daarom kunnen we niet precies aangeven wat we in deze fase wel of niet realiseren. Daarover wordt u verderop in het traject verder geïnformeerd. Dat doen we bij voorkeur met een inloopavond en met een uitgebreide nieuwsbrief. 

Webinar plannen Zeijerveen goed bekeken

Maar liefst 67 mensen namen op 3 juni 2020 deel aan ons webinar over de voorgenomen plannen voor het transformatorstation Zeijerveen bij Assen. Tijdens het webinar informeerden we omwonenden over de plannen en lieten we een aantal experts aan het woord. Deelnemers konden vragen stellen en daarvan werd volop gebruikgemaakt. Zo'n 80 vragen kwamen binnen. Samen met de vragen die vooraf al binnenkwamen, stelden omwonenden ruim 100 vragen. Deze konden we niet allemaal binnen de tijd van de uitzending beantwoorden. We zorgen ervoor dat alle vragen voor 1 juli worden beantwoord door bijvoorbeeld de veelgestelde vragen op deze website uit te breiden. Daarnaast brengen we deze zomer een nieuwe nieuwsbrief uit en, als het om een heel specifieke vraag gaat, nemen we persoonlijk contact op.

Was u niet in de gelegenheid ons webinar te bekijken? Dan kunt u dat in alle rust doen via onderstaande link. Bij de downloads hieronder vindt u de presentatie terug die tijdens de uitzending werd gebruikt.

https://channel.royalcast.com/webcast/enexistennet/20200603_1/

Nieuws 

Bewonersbijeenkomst 20 oktober over plannen Zeijerveen wordt digitale bijeenkomst

Na de persconferentie van dinsdagavond hebben Enexis Netbeheer en TenneT besloten de fysieke bijeenkomst van 20 oktober om te zetten naar een digitale bijeenkomst. Veiligheid staat voorop en die willen we kunnen garanderen. Voor de bezoekers én voor onze collega's. Daarnaast willen ook wij onze reisbewegingen zo veel mogelijk beperken om het virus in te dammen. 

Digitale bijeenkomst op 20 oktober: 17.00 uur en 19.30 uur

Op dinsdag 20 oktober organiseren Enexis en TenneT twee digitale bijeenkomsten. De eerste is van 17.00 tot 18.00 uur en de tweede van 19.30 tot 20.30 uur. Heeft u zich al aangemeld? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt van ons een mail en kunt dan aangeven welk tijdstip u goed past. Nog aanmelden ga naar Tennet.

Persoonlijk gesprek met specialist

Heeft u liever een persoonlijk gesprek met een van de specialisten, bijvoorbeeld via beeldbellen? Laat ons dat weten via de mail projectcommunicatie(at)tennet.eu. We maken dan een aparte afspraak met u. 

Downloads:

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat het transportverdeelstation aan De Gang 1a in Borger verplaatsen naar een nieuw te bouwen station naast De Slieten 1. Daarvoor worden de nodige kabels en leidingen omgelegd. Dit combineren we met de vervanging van gasleidingen en het vervangen van waterleidingen door WMD. Daarnaast zal de gemeente Borger-Odoorn werkzaamheden uitvoeren aan de weg en de riolering. Door samen op te trekken, houden we de overlastperiode zo kort mogelijk. Onze aannemer BAM voert de werkzaamheden voor WMD en Enexis Netbeheer uit.

Waarom doen wij dit?

Het transportverdeelstation wordt verplaatst omdat het verouderd en slecht bereikbaar is. Bovendien heeft het onvoldoende capaciteit voor toekomstige netaanpassing en is het niet bruikbaar bij de energietransitie. Rondom de verplaatsing leggen we nieuwe elektriciteitskabels naar het nieuwe transportverdeelstation en vernieuwen we de hoofdleidingen voor gas en water. De sleuf voor deze leidingen graven we voor uw woning langs, de elektriciteitskabels komen grotendeels in de weg te liggen. Waar nodig vernieuwen we ook aansluitleidingen naar uw huis, gas- en wateraansluitingen in uw meterkast/-put en gas- en elektriciteitsmeters.

Riool en weginrichting?

Omdat de weg toch al opgebroken wordt, voert ook de gemeente een aantal werkzaamheden uit. Om wateroverlast bij hevige buien als gevolg van klimaatverandering te beperken, wordt er een apart regenwaterriool aangelegd.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

In week 38 (14-19 september) start aannemer BAM  met de werkzaamheden aan gas, water en elektriciteit. In week 44 (26-30 oktober) start Avitec met de riolering en de weg. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De werkelijke tijd dat u overlast hebt is dus veel korter dan de totale werkperiode. Wij streven ernaar het werk in het voorjaar van 2021 af te ronden. 

Waar werken wij?

We gaan aan het werk in de volgende straten:

Kruisstraat,     Kruising Hoofdstraat/Brinkstraat/Kruisstraat, Brinkstraat, Bloemdijk, De Slieten, Hoofdstraat, Brinkstraat richting N374, N374, Buinerstraat, Torenlaan.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Wij streven ernaar het werk in het voorjaar van 2021 af te ronden. 

Wat betekent dit voor u?

wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk merkt van onze werkzaamheden. Toch moeten wij u af en toe storen. Helaas is dit onvermijdelijk. Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn:

 • hebt u misschien even geen water of gas. Is een onderbreking in de water- of gasvoorziening nodig? Dan vindt deze plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hierover wordt u op tijd geïnformeerd.
 • moeten wij soms ook bij u in huis of in de voortuin aan de leiding werken. Ook dan maken wij op tijd een afspraak met u.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf week 38 (14 september) 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

Twee weken voor start van de werkzaamheden krijgt u een brief van de aannemer met gedetailleerder informatie en contactgegevens.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen herstelt de firma Avitec in opdracht van de gemeente het straatwerk.

Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden?

Op www.borger-odoorn.nl/werkzaamhedenborger vindt u meer informatie. Omwonenden worden per brief op de hoogte gehouden. Daarnaast vindt u bij Hubo (Hoofdstraat 26) en Egger Textiles (Bloemdijk 2a) borden met informatie over de werkzaamheden.

Wilt u meer informatie tijdens de uitvoering?

Neemt u dan contact op met onze aannemer BAM (gegevens staan in de brief die u heeft ontvangen) of stuur een mail naar info.tvsborger@enexis.nl

Hieronder ziet u de situatie waar we werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf begin oktober tot eind januari 2021 werkt onze aannemer Firma BAM Infra. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.30 uur.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is t.b.v. de stabiele levering en groei van uw stad. Daarom leggen we er nieuwe kabels bij. Zo blijft de elektriciteitslevering in uw omgeving betrouwbaar en veilig.

Waar werken we?

De uitbreiding van de kabels komt vanuit Station Veenoord, richting Nieuweweg, Trekkenweg, Oosterhesselerweg, Jongbloedvaart, Zetelveenweg en de Haartsdiek naar het zonnepark.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind januari 2021. Dit is voor een deel ook afhankelijk van bijv. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u zich altijd informeren bij de uitvoerder van BAM Infra.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeersmaatregelen:

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja, deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van BAM Infra waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de elektriciteitstoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, dan werkt onder andere uw cv-ketel niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen elektriciteit hebt zo kort mogelijk te houden.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00

 

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland. 

Groningen

Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf  17 februari 2020 start de firma Visser & Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen de werkzaamheden in de Pelsterstraat.  Deze werkzaamheden duren tot half december van dit jaar.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en water en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gas- en wateraansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Verder worden bij sommige panden de huisaansluitleidingen vervangen. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Afspraak huisaansluiting?

Als wij uw huisaansluiting vervangen of dat deze wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd. De weg wordt ter plaatse van het werkvak waar containers staan en de leidingen worden gelegd versmald.  Het doorgaand fietsverkeer blijft doorgang vinden. De tijden voor de bevoorrading van winkels blijft zoals het nu ook is. Verkeersregelaars zullen de bevoorrading begeleiden. Het vervangen van de leidingen wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de weg maximaal toegankelijk blijft.
Voor de te maken wegkruisingen worden verkeersomleidingen verzorgd. 

Aanspreekpunt Visser &Smit Hanab

Indien er specifieke eisen of vragen zijn, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas-en water onderbrekingen etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan één van de onderstaande contactpersonen: Michiel de Wijer, werkvoorbereider van aannemer V&SH via m.de.weijer@vshanab.nl of aan Jan Souwman, omgevingsmanager van aannemer V&SH via J.Souwman@vshanab.nl / 06 11 00 81 08.

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze website als op:  https://waterbedrijfgroningen.nl/klantenservice/werkzaamheden vinden.

Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op: Waterbedrijf Groningen: 050-3688688 (optie 3)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Hierboven kunt u zien waar we precies werken.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen? 

Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen gaan werken aan het water- en gasnet. Zo blijft de gas- en watertoevoer naar uw huis of bedrijf betrouwbaar en veilig. Vanaf  30 maart 2020 start de firma Visser & Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen de werkzaamheden in de Parklaan, Herestraat en Zuiderpark.  Deze werkzaamheden duren tot week 51, 2020.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en water en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de gas- en wateraansluiting(en) naar uw huis (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Verder worden bij sommige panden de huisaansluitleidingen vervangen. Hiervoor wordt apart een afspraak met u gemaakt.

Afspraak huisaansluiting?

Als wij uw huisaansluiting vervangen of dat deze wordt overgezet op de nieuwe leiding, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over de exacte datum en tijdstip.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk voor een korte periode zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd. De weg wordt ter plaatse van het werkvak waar containers staan en de leidingen worden gelegd versmald.  Het doorgaand fietsverkeer blijft doorgang vinden. De tijden voor de bevoorrading van winkels blijft zoals het nu ook is. Verkeersregelaars zullen de bevoorrading begeleiden. Het vervangen van de leidingen wordt in verschillende fasen uitgevoerd, zodat de weg maximaal toegankelijk blijft.
Voor de te maken wegkruisingen worden verkeersomleidingen verzorgd. 

Aanspreekpunt Visser & Smit Hanab

Indien er specifieke eisen of vragen zijn, bijvoorbeeld over rolstoeltoegankelijkheid, over de gas-en water onderbrekingen etc., geeft u dit dan s.v.p. door aan één van de onderstaande contactpersonen: Maxim Overdijk, werkvoorbereidster van aannemer V&SH via m.overdijk@vshanab.nl / 06 10 76 70 88.  

Meer informatie

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze website of de website van Waterbedrijf Groningen vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op: Waterbedrijf Groningen: 050-3688688.

  

Hierboven ziet u de straten waar wij werken.

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en watervoorziening.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf midden oktober tot eind januari 2021 werkt onze aannemer Firma BAM Infra. in opdracht van Enexis Netbeheer aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.30 uur.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Dit doen we omdat er meer transportcapaciteit nodig is t.b.v. de stabiele levering en groei van uw stad. Daarom leggen we er nieuwe kabels bij. Zo blijft de elektriciteitslevering in uw omgeving betrouwbaar en veilig.

Waar werken we?

De vervangingen van de kabels komt vanuit Station aan de Doorsneeweg, richting J.R. Stuutstraat, J. de Weertstraat, G. Molenstraat en H. Tilstraat.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind januari 2021. Dit is voor een deel ook afhankelijk van bijv. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat, kunt u zich altijd informeren bij de uitvoerder van BAM Infra.

Mogelijke overlast op straat?

Door deze werkzaamheden kan er (geluids-) overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeersmaatregelen:

Tijdens de werkzaamheden, treffen wij verkeersmaatregelen. Het kan zijn dat uw perceel of woning geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar is. De ruimte op de toegangswegen is gedurende deze periode ook beperkt.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja, deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van BAM Infra waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de elektriciteitstoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, dan werkt onder andere uw cv-ketel niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen elektriciteit hebt zo kort mogelijk te houden.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het  speciaal telefoonnummer: 088-857 22 90. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 

Klik op het kaartje hierboven voor een compleet overzicht van alle projecten in Noord-Oost Nederland

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf week 33 ( 2020) tot eind van het jaar 2020 worden door onze aannemer “BAM” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd aan de poortweg en e.o in Ter Apel . We gaan daar de  HD vervangen door middel van de zogenaamde ‘gestuurde boringen en pipe cracking  ”.

 De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen weer 50 jaar mee. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Westerwolde.

Er worden deels leidingen vervangen middels open ontgraving en deels door een sleufloze techniek, wat inhoud dat er een nieuwe leidingen middels een boortechnieken geboord worden, en oude leidingen die worden gesneden waarna de nieuwe leidingen worden getrokken en worden verwijdert. Waarna het nieuwe gedeelte weer in het bestaande transportnet wordt ingebouwd.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind 2020 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Welke hinder kan ik ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in de omgeving aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Passerend verkeer zal mogelijk hinder ondervinden van de graafwerkzaamheden. 

Contactpersoon Enexis:   Senior Uitvoerder  H Sandink  tel: 06-21107039    Contactpersoon Bam   : Hoofd uitvoerder: J Zandstra  tel:06-53116184

Hieronder ziet u waar wij werken

Aanleiding

TenneT en Enexis Netbeheer willen een hoogspanningsstation bouwen op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Dit om het net in Noordoost Nederland te versterken. Dat is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te kunnen voldoen.

Waarom

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen en op termijn ook de groeiende vraag naar elektriciteit. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.

Wat

TenneT bereidt de bouw voor van een nieuw 110 kV/380 kV-hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid Groningen langs de N366 bij Ter Apelkanaal. Voor de bouw ervan zijn het afgelopen jaar met de provincies Groningen en Drenthe en diverse gemeentes meerdere locaties in het Zuidoosten van Groningen onderzocht. In de afweging is de locatie op het bedrijvenpark Ter Apelkanaal het meest geschikt gebleken: buiten de bebouwde omgeving, vlakbij bestaande hoogspanningslijnen. De gemeenten Westerwolde en Stadskanaal verlenen hun medewerking aan de aanleg voor dit nieuwe hoogspanningsstation. De exacte inrichting van station wordt nog vastgesteld. Dit hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij TenneT en Enexis Netbeheer verspreid over Drenthe en Groningen nog enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

Meer informatie staat op de website van TenneT

Wanneer

 • Voorbereiding, planvorming en definitieve locatiekeuze: 2020 - 2021
 • Bouw: 2022 – 2023 – 2024
 • Ingebruikname: 2025

Animaties en filmpjes

Downloads

 

Online informatiebijeenkomst op 19 november

Landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer bereiden de bouw voor van een nieuw hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. We informeren u hier graag over tijdens een online informatiebijeenkomst op 19 november van 19.30 tot 20.30 uur Deze bijeenkomst is live te volgen via de site van Tennet. 

Lees meer over de online bijeenkomst van 19 november

Limburg

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat werken aan het gasleidingnet in de Suikerdoossingel. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden  in de week 48 (23 november 2020). De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en het gedeeltelijk vernieuwen van de gasaansluitingen naar uw huis, ook wel huisaansluiting genoemd. In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Afspraak huisaansluiting?

Als we de huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over het exacte tijdstip. Zorg dat u dan thuis bent, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om direct aan de slag te kunnen, verzoeken we u vriendelijk om de meterkast en/of de ruimte waar uw water/gasmeter zit vrij te maken.

Even geen gas?

Tijdens de werkzaamheden aan het gasnet komt u tijdelijk zonder gas te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd.

Beperken van de overlast?

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Indien uw auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Indien nodig treffen wij verkeersmaatregelen die mogelijke alternatieven of omleidingsroutes aangeven, zodat veilig gewerkt kan worden.
Er bestaat de mogelijkheid dat diverse straten tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer BAM herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u op deze pagina vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met:
Enexis: 088 - 857 70 00 (voor vragen over uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas- en elektriciteitsvoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot half december 2020 in beslag nemen.

Hieronder zit u de straten waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf medio april 2020 tot medio oktober 2020 worden door onze aannemer “Van Voskuilen” in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd in de binnenstad van Maastricht. We gaan daar de gasleidingen vervangen door middel van de zogenaamde ‘sleufloze techniek’ (zie hieronder). De huidige leidingen zijn aan het eind van de technische levensduur. Door de vervanging kunnen de gasleidingen weer 50 jaar mee.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat medio oktober 2020 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van de weersomstandigheden en andere niet vooraf voorzienbare tegenslagen.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer op de dag van de werkzaamheden bij uw voordeur tijdelijk wordt onderbroken. Dit is nodig omdat tijdens de werkzaamheden de gasleiding drukloos en gasloos wordt gemaakt. Voordat we bij u aan het werk gaan neemt de firma “Van Voskuilen” contact met u op.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier alleen werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en gasboiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Wilt u ervoor zorgen dat u of iemand anders thuis is tijdens de werkzaamheden? Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Één van onze monteurs moet namelijk de hoofdgaskraan in uw meterkast dichtdraaien voor we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Misschien zijn er ook andere werkzaamheden in uw meterkast nodig, dat laten we u vooraf weten. Bovendien komt de monteur als het werk klaar is langs om de gastoevoer te herstellen. Hij ontlucht als dat nodig is de leiding tussen uw pand en ons netwerk. Ook controleert hij of alles weer werkt en kan hij even meekijken of uw verwarming bijvoorbeeld weer goed start. Veel ketels moeten na een gasonderbreking gereset worden.

Hoofdgaskraan dichtdraaien

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van Van Voskuilen. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?

Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai. Er worden met verkeersregelingen omleidingen ingesteld en het winkelend publiek zal hinder hebben van de graafwerkzaamheden. De winkels blijven wel ten allen tijde bereikbaar.

Vragen?

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op deze internetpagina, of neem contact op met onze uitvoerder Jo Houtermans. Hij is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.30 uur op telefoonnummer: 06 21 88 41 90.

De straten waar we werken


 

Wyck 2020, ca. 1000 meter

Wycker Brugstraat, Rechtstraat, Wycker Heidenstraat, Wycker Grachtstraat, Lage Barakken, Stationsstraat, Wilhelminasingel

Bourgognestraat e.o., ca. 700 meter

Alexander Battalaan, Bourgognestraat

Lakenweversplein e.o., ca. 900 meter

Coxstraat, Maastrichter Pastoorstraat, Hochterpoort, Lakenweverstraat, Maastrichter Grachtstraat, St
teunisstraat, St Teunisgang, Boschstraat, Bassin, Gubbelstraat

Bogaardenstraat e.o., ca. 400 meter

Boschstraat, Achter de Barakken, Bogaardenstraat

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en WML gaan werken aan het gas- en waterleidingnet in de Kastelenbuurt e.o.  De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden  in de week van 10 februari 2020. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer APK Rasenberg in opdracht van Enexis Netbeheer en WML.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en waterleiding en het gedeeltelijk vernieuwen van de gas- en wateraansluitingen naar uw huis, ook wel huisaansluiting genoemd. In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Afspraak huisaansluiting

Als we de huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over het exacte tijdstip. Zorg dat u dan thuis bent, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om direct aan de slag te kunnen, verzoeken we u vriendelijk om de meterkast en/of de ruimte waar uw water/gasmeter zit vrij te maken.

Even geen gas en/of water

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd. Zo ontluchten ze bijvoorbeeld de waterleiding om troebel water te voorkomen. Blijkt er toch nog lucht in de leiding te zitten, dan is het advies om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is.

Beperken van de overlast

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Indien uw auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Indien nodig treffen wij verkeersmaatregelen die mogelijke alternatieven of omleidingsroutes aangeven, zodat veilig gewerkt kan worden.
Er bestaat de mogelijkheid dat diverse straten tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer APK Rasenberg herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze pagina als op wml vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met:
Enexis: 088 - 857 70 00 (voor vragen over uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting)
WML: 043 – 309 09 09 (voor vragen over uw wateraansluiting)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas-, elektriciteit, en watervoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot half november 2020 in beslag nemen.

Hieronder zit u de straten waar we werken

 

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en WML gaan werken aan het gas- en waterleidingnet in de Kastelenbuurt Noord te Roermond. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden in de week van 19 oktober 2020. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer APK Rasenberg in opdracht van Enexis Netbeheer en WML.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en waterleiding en het gedeeltelijk vernieuwen van de gas- en wateraansluitingen naar uw huis, ook wel huisaansluiting genoemd. In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Afspraak huisaansluiting?

Als we de huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over het exacte tijdstip. Zorg dat u dan thuis bent, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om direct aan de slag te kunnen, verzoeken we u vriendelijk om de meterkast en/of de ruimte waar uw water/gasmeter zit vrij te maken.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd. Zo ontluchten ze bijvoorbeeld de waterleiding om troebel water te voorkomen. Blijkt er toch nog lucht in de leiding te zitten, dan is het advies om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is.

Beperken van de overlast?

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Indien uw auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Indien nodig treffen wij verkeersmaatregelen die mogelijke alternatieven of omleidingsroutes aangeven, zodat veilig gewerkt kan worden.
Er bestaat de mogelijkheid dat diverse straten tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer APK Rasenberg herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze pagina als op wml vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met:
Enexis Netbeheer: 088 - 857 70 00 (voor vragen over uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting)
WML: 043 – 309 09 09 (voor vragen over uw wateraansluiting)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas-, elektriciteit, en watervoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot half februari 2021 in beslag nemen.

Hieronder zit u de straten waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en WML gaan werken aan het gas- en waterleidingnet in de Oranjelaan te Roermond. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden in de week van 19 oktober 2020. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer APK Rasenberg in opdracht van Enexis Netbeheer en WML.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en waterleiding en het gedeeltelijk vernieuwen van de gas- en wateraansluitingen naar uw huis, ook wel huisaansluiting genoemd. In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Afspraak huisaansluiting?

Als we de huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over het exacte tijdstip. Zorg dat u dan thuis bent, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om direct aan de slag te kunnen, verzoeken we u vriendelijk om de meterkast en/of de ruimte waar uw water/gasmeter zit vrij te maken.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd. Zo ontluchten ze bijvoorbeeld de waterleiding om troebel water te voorkomen. Blijkt er toch nog lucht in de leiding te zitten, dan is het advies om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is.

Beperken van de overlast?

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Indien uw auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Indien nodig treffen wij verkeersmaatregelen die mogelijke alternatieven of omleidingsroutes aangeven, zodat veilig gewerkt kan worden.
Er bestaat de mogelijkheid dat diverse straten tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer APK Rasenberg herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze pagina als op wml vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met:
Enexis Netbeheer: 088 - 857 70 00 (voor vragen over uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting)
WML: 043 – 309 09 09 (voor vragen over uw wateraansluiting)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas-, elektriciteit, en watervoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot half februari 2021 in beslag nemen.

Hieronder zit u de straten waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer en WML gaan werken aan het gas- en waterleidingnet in de Roermondseweg te Herten. De bestaande hoofdleidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten daarom worden vervangen. Wij starten met de werkzaamheden in de week van 12 oktober 2020. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer APK Rasenberg in opdracht van Enexis Netbeheer en WML.
De werkzaamheden zijn afgestemd met de Gemeente Roermond.

Werkzaamheden?

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding voor gas en waterleiding en het gedeeltelijk vernieuwen van de gas- en wateraansluitingen naar uw huis, ook wel huisaansluiting genoemd. In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en het herstellen van de bestrating en/of aanplanting.

Afspraak huisaansluiting?

Als we de huisaansluiting vervangen, hebben we toegang tot uw woning nodig. De aannemer neemt persoonlijk contact met u op om een afspraak te maken over het exacte tijdstip. Zorg dat u dan thuis bent, zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Om direct aan de slag te kunnen, verzoeken we u vriendelijk om de meterkast en/of de ruimte waar uw water/gasmeter zit vrij te maken.

Even geen gas en/of water?

Tijdens de werkzaamheden aan het gas- en waterleidingnet komt u tijdelijk zonder gas en/of water te zitten. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden veilig en correct te kunnen uitvoeren. U wordt vooraf hierover geïnformeerd. Onze monteurs checken ook altijd of de nieuwe huisaansluitingen goed zijn uitgevoerd. Zo ontluchten ze bijvoorbeeld de waterleiding om troebel water te voorkomen. Blijkt er toch nog lucht in de leiding te zitten, dan is het advies om uw kraan te laten lopen totdat het water weer helder is.

Beperken van de overlast?

Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot uw woning gegarandeerd. Indien uw auto in een garage, op een oprit of parkeerstrook staat, adviseren wij u de auto voor 07.30 uur te verplaatsen. Indien nodig treffen wij verkeersmaatregelen die mogelijke alternatieven of omleidingsroutes aangeven, zodat veilig gewerkt kan worden.
Er bestaat de mogelijkheid dat diverse straten tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten i.v.m. de werkzaamheden.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de leidingen wordt het straatwerk door aannemer APK Rasenberg herstelt.

Hoe informeren we u?

Actuele informatie over de werkzaamheden in uw buurt kunt u zowel op deze pagina als op wml vinden. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met:
Enexis Netbeheer: 088 - 857 70 00 (voor vragen over uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting)
WML: 043 – 309 09 09 (voor vragen over uw wateraansluiting)

We rekenen op uw medewerking, zodat we veilig kunnen werken aan een betrouwbare gas-, elektriciteit, en watervoorziening.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Het project zal tot half november 2020 in beslag nemen.

Hieronder zit u de straten waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 24 tot week 45 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Weert, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat week 45 (1ste week november) de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Nee, u wordt van te voren persoonlijk geïnformeerd en middels een brief. Hierin staat de gehele procedure in vermeld hoe u de hoofdkraan sluit en hoe u de gasleiding kunt ontluchten. I.v.m. CORONA worden alle veiligheidsregels nageleefd en wordt klantcontact zoveel mogelijk voorkomen. In de brief die u ontvangt staat alles beschreven hierover.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  Zie onderstaande aangaande hoofdkraan en ontluchten gasleiding. Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 37 (7 september) tot medio mei 2021 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Weert, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat medio mei 2021 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer u persoonlijk op de hoogte of door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Nee, u wordt van te voren persoonlijk geïnformeerd en middels een brief. Hierin staat de gehele procedure in vermeld hoe u de hoofdkraan sluit en hoe u de gasleiding kunt ontluchten. I.v.m. CORONA worden alle veiligheidsregels nageleefd en wordt klantcontact zoveel mogelijk voorkomen. In de brief die u ontvangt staat alles beschreven hierover.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  Zie onderstaande aangaande hoofdkraan en ontluchten gasleiding. 


Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

 

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

Wat gaan wij doen

Dat er aan de openbare verlichting wordt gewerkt, hebt u afgelopen jaar misschien wel gemerkt. Door de werkzaamheden brandde de straatverlichting soms even niet. En graafwerkzaamheden leidden hier en daar tot verkeershinder. De komende jaren gaat Enexis Netbeheer door met werkzaamheden aan het netwerk Openbare Verlichting. Dat netwerk wordt in Weert compleet gemoderniseerd.

Veilige leefomgeving 

Op dit moment is het netwerk zo ingericht dat een storing effect heeft op een relatief groot gebied. Door de aanpassingen is dat in de toekomst niet meer zo. Dan zit bij een storing hooguit een gedeelte van een straat zonder straatverlichting. Dit zorgt voor een veiligere leefomgeving.

Hoe lang duren de werkzaamheden

De grootschalige renovatie zal naar schatting langere tijd duren. De investeringen voor deze werkzaamheden zijn dermate groot, dat deze over meerdere jaren zijn verdeeld. De werkzaamheden zijn afgestemd tussen Enexis Netbeheer en gemeente Weert, die inmiddels een goede en constructieve samenwerking hebben opgebouwd. Voorlopig kunt u nog hinder ondervinden van de werkzaamheden. De netbeheerder en de gemeente vragen uw begrip voor deze overlast.

Wat te doen bij storingen

U kunt een afwijkende situatie of defecte straatverlichting melden bij de gemeente via www.weert.nl/melding (klik op 'Melding storing openbare verlichting). Bij storingen die de verkeersveiligheid of openbare orde in gevaar kunnen brengen, zal de gemeente Weert altijd direct actie ondernemen. Bij storingen in het gas- of elektriciteitsnetwerk belt u met het Nationaal Storingsnummer 0800 - 9009.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Van week 23 tot week 50 worden er door aannemer APK in opdracht van Enexis Netbeheer werkzaamheden uitgevoerd te Wessem, waarbij de oude gasleidingen worden vervangen.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Het gasleidingnet in Weert is grotendeels aan vervanging toe. De aannemer vervangt het leidingnet volgens de nieuwste inzichten en stand van de techniek.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat week 50 (medio december) de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hier door is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. Wilt u graag weten wanneer er gewerkt gaat worden bij u in de straat , kunt u altijd informeren bij de uitvoerder van APK.

Waarom duren de werkzaamheden zo lang?

We kunnen de gasleidingen niet in een keer in zijn geheel vernieuwen, dat gaat in delen. We willen er ook voor zorgen dat de situatie veilig is en blijft.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

Het is mogelijk dat uw gastoevoer tijdelijk (enkele uren) wordt onderbroken. Dit is nodig voor het overzetten van de gas-aansluitleiding van de huidige hoofdleiding op de nieuw aangelegde hoofdleiding. Deze onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.30 uur. In deze gevallen brengt de aannemer op de hoogte door middel van een brief.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.

Doet mijn verwarming het nog wel?

Als wij tijdelijk de gastoevoer naar uw huis of bedrijf onderbreken, werken onder andere uw cv-ketel, gasfornuis, kachel en boiler niet meer. Zet van tevoren eventueel de verwarming wat hoger en sluit ramen, deuren en gordijnen om warmte binnen te houden. We doen er alles aan om de tijd dat u geen gas hebt zo kort mogelijk te houden.

Uw aanwezigheid is noodzakelijk?

Nee, U wordt van te voren persoonlijk geïnformeerd en middels een brief. Hierin staat de gehele procedure in vermeld hoe u de hoofdkraan sluit en hoe u de gasleiding kunt ontluchten. I.v.m. CORONA worden alle veiligheidsregels nageleefd en wordt klantcontact zoveel mogelijk voorkomen. In de brief die u ontvangt staat alles beschreven hierover.

Hoofdgaskraan dichtdraaien?

Uw hoofdgaskraan moet tijdens de werkzaamheden zijn dichtgedraaid. Dit is op de dag dat het gas voor u wordt afgesloten. U wordt hierover nog persoonlijk geïnformeerd door een medewerker van APK. Als wij starten met onze werkzaamheden gaan we eerst bij elk pand langs om er zeker van te zijn dat dit is gebeurd. Bent u op dit tijdstip niet thuis? Draai de hoofdgaskraan dan van tevoren zelf dicht. De hoofdgaskraan zit bij de gasmeter. Het is een rode of gele knop, hendel of draaiwiel. En wilt u een briefje op de voordeur hangen dat u dit hebt gedaan?  Zie bovenstaande aangaande hoofdkraan en ontluchten gasleiding. 


Welke hinder kan ik nog meer ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Mogelijke overlast op straat?

Mogelijk ondervindt u (geluids-)overlast in de straat. Hiervoor vragen wij uw begrip

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Echter kan het zijn dat voor uw huis de werkzaamheden plaatsvinden, het is dan raadzaam om de vuilcontainer daar te plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Vraag gerust aan de medewerkers van APK waar deze dan het beste geplaatst kan worden.

Blijft mijn woning of winkel bereikbaar?

Tijdens de werkzaamheden wordt er getracht om de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk door te laten gaan. Helaas zijn niet altijd alle parkeerplaatsen te gebruiken. Uw auto kunt u in de omgeving parkeren. Alle panden blijven wel te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. Uw oprit naar de woning kan enige tijd geblokkeerd zijn door de graafwerkzaamheden. Hiervoor wordt u tijdig ingelicht door de aannemer. Het kan voorkomen dat er borden worden geplaatst voor het omleiden van verkeer.

Overzichtskaart aanleg gasleiding:

Meer informatie?

Voor vragen kunt u terecht bij klantenservice van Enexis Netbeheer Tel: 088 857 70 00 tussen 08:00 uur en 17:00 uur
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan de gasleiding kijk op deze pagina.

Overijssel

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

In opdracht van Enexis Netbeheer voert Siers Leiding- en Montageprojekten B.V. werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels en de gasleidingen in de Rivierenwijk.

Waarom doen wij dit?

In de Rivierenwijk in Deventer gaat woningcorporatie Rentree aan een groot aantal huurwoningen groot onderhoud plegen. Hierbij worden bij een aantal woningen ook zonnepanelen en warmtepompen geplaatst. Het bestaande elektriciteitsnetwerk is hier niet op berekend, en zal moeten worden vervangen. De bestaande kabels in de grond zullen worden vervangen voor nieuwe kabels, en tevens zullen in de woningen de aansluitingen worden vernieuwd. In combinatie met de werkzaamheden voor de elektra aansluitingen zullen bij een aantal woningen ook de oude gasaansluitingen worden vernieuwd. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voordat woningcorporatie Rentree het groot onderhoud gaat uitvoeren aan de huurwoningen.

Wanneer starten wij met de werkzaamheden?

Op 5 oktober is Siers Leiding- en Montageprojekten B.V. begonnen met het leggen van nieuwe elektriciteitskabels en het vervangen van de elektra- en gasaansluitingen.

Coronavirus

In verband met het coronavirus kan het zijn dat wij werkzaamheden in uw meterkast uitstellen. Enexis Netbeheer doet er alles aan om de regels volgens het RIVM te volgen voor uw en onze veiligheid.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Onze werkzaamheden nemen in totaal ca 26 weken (tot april 2021) in beslag en zijn afgestemd met de gemeente Deventer en woningcorporatie Rentree. De werkzaamheden zullen gefaseerd per straat worden uitgevoerd.

Waar werken we?

De werkzaamheden vinden plaat in de Rivierenwijk in Deventer. De werkzaamheden worden in onderstaande straten uitgevoerd:

 Dinkelstraat, Eemstraat, Hunzestraat, Lekstraat, Maasstraat, Merwedestraat, Oude Bathmenseweg, Reggestraat, Rijnstraat, Scheldeplein, Scheldestraat, Schipbeekstraat, Vechtstraat, Waalstraat,  Zwartewaterstraat.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf maandag 5 oktober kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Dit kan soms voor enige (geluids)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten. Omdat zowel het aanleggen van de nieuwe kabels, het vervangen van de elektra- en gasaansluitingen in de woningen, en het verwijderen van de oude kabels in één keer moet worden uitgevoerd, zal het zo zijn dat de sleuf in de straat meerdere dagen open zal blijven liggen.

Mogelijke overlast op straat?

Vanaf maandag 5 oktober 2020 kunt u overlast verwachten. Het kan zijn dat:

 • u (geluids)overlast hebt door werkverkeer en/of graafmachines in uw buurt.
 • uw straat/oprit niet gemakkelijk bereikbaar is doordat de straat is opengebroken.
 • de verkeerssituatie tijdelijk gewijzigd wordt door middel van benodigde verkeersmaatregelen.
 • er minder parkeermogelijkheden zijn.
 • dat u de afvalcontainers op een andere plaats moet neerzetten.

Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Herstel van het straatwerk?

Na de aanleg en verwijdering van de oude kabels en leidingen herstelt de aannemer Netters Infra BV het straatwerk.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en aannemer Siers u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Siers via +31 (0)88 557 22 00.

Hieronder ziet u waar wij werken

Aanleiding

Enexis Netbeheer versterkt het elektriciteitsnet. Dat gebeurt onder andere in Overijssel. De versterking is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. In Hengelo passen we in de Beekstraat het bestaande transformatorstation aan en versterken en vernieuwen de bestaande kabels en leidingen. Dit zorgt voor vermindering van krapte op het elektriciteitsnet in Hengelo. Door deze uitbreiding kunnen meer inwoners van Hengelo in de toekomst gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie. Zo wordt het voor iedereen mogelijk zonnepanelen aan te sluiten of een elektrische auto op te laden.

Waarom

De huidige installaties in het gebouw dateren van ruim veertig jaar geleden. Door nu de huidige installaties te vervangen en de voorzieningen voor midden- en laagspanning aan te pakken is het gebouw weer toekomstbestendig.

Planning

Vanaf maandag 31 augustus start de aannemer met de werkzaamheden. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind februari 2021 afgerond zijn.

Waar


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project: Karin Haase via 06-4824 1455.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Vanaf 19 oktober 2020 tot medio april 2021 werkt onze aannemer BAM in opdracht van Enexis Netbeheer aan het onderhoud van het elektriciteitsnet. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur.

Waarom doen wij dit?

Dit doen we vanwege de verouderde kabels die hun maximale capaciteit hebben bereikt. Om ervoor te zorgen dat de elektriciteitslevering betrouwbaar en veilig blijft gaan we nieuwe kabels in de grond leggen. Het elektriciteitsnet moet namelijk ‘verzwaard’ worden zodat we de levering van elektriciteit ook in de toekomst kunnen blijven garanderen.

Waar werken we?

De werkzaamheden zijn in delen van de Acacialaan en de Esdoornhof.

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf 19 oktober kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 17:00 uur. Dit kan soms voor enige (geluids)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Door de werkzaamheden kan het zijn dat er minder parkeergelegenheid is en dat uw kliko (als u die hebt) op een andere plek wordt geleegd. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en BAM u zo volledig mogelijk te informeren.

Hieronder ziet u waar we werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

De bestaande elektriciteitskabels moeten worden verlegd in verband met de geplande herontwikkeling van het voormalig Chinees restaurant nabij de kruising van de Burg. Backxlaan en den Hulst (N377). De kabels moeten in een ander leidingtracé worden gelegd dan waar deze nu liggen.

Op 26 oktober is Siers Leiding- en Montageprojekten B.V. in opdracht van Enexis Netbeheer begonnen met het leggen van nieuwe elektriciteitskabels. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.30 uur en 16.30 uur.

De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Dalfsen.

Waar werken we?

De werkzaamheden vinden plaat bij de kruising Burg. Backxlaan/Den Hulst (N377).

Wat merkt u als omwonende?

Vanaf maandag 26 oktober kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. Dit kan soms voor enige (geluids)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein moeten graven, dan bent u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft en als de werkzaamheden uitlopen, dan laten we u dat persoonlijk weten.

Mogelijke overlast op straat?

Voor de werkzaamheden aan de Burg. Backxlaan worden aanvullende verkeersmaatregelen genomen om een veilige werkplek te creëren, en het verkeer in goede banen te leiden.

In deze periode blijft de Burg. Backxlaan vanaf de N377/Den Hulst bereikbaar. De weghelft van de Burg. Backxlaan, tussen Burg. Baron Van Dedemstraat en N377/Den Hulst voor verkeer richting N377/Den Hulst worden afgesloten. Voor verkeer richting de N377/Den Hulst wordt een omleidingsroute ingesteld.

Hoe informeren we u?

 • Alle direct aanwonenden hebben een brief ontvangen waarin bovengenoemde werkzaamheden worden aangekondigd.
 • U kunt actuele informatie lezen op deze pagina (www.enexis.nl/actueel)

Uiteraard proberen Enexis Netbeheer en aannemer Siers u zo volledig mogelijk te informeren.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice: 088-8577000

Hieronder ziet u waar wij werken

Wat gaat Enexis Netbeheer doen? 

Enexis Netbeheer versterkt het elektriciteitsnet in haar gehele werkgebied, zo ook in Wierden. De versterking is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. In Wierden passen we in de Vossenbeldsstraat het bestaande transformatorstation aan en versterken en vernieuwen de bestaande kabels en leidingen. Dit zorgt voor vermindering van krapte op het elektriciteitsnet in Wierden. Door deze uitbreiding kunnen meer inwoners van Wierden in de toekomst gebruikmaken van duurzaam opgewekte energie. Zo wordt het voor iedereen mogelijk zonnepanelen aan te sluiten of een elektrische auto op te laden.

Waarom doen wij dit?

De huidige installaties in het gebouw zijn verouderd. Door nu de huidige installaties te vervangen en de voorzieningen voor midden- en laagspanning aan te pakken is het gebouw weer toekomstbestendig.

Planning

Vanaf 18 oktober 2020 is aannemer Van Gelder gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat deze werkzaamheden begin april 2021 zijn afgerond.

Waar werken we?

Wat is een transformatorstation?

Op verschillende plekken in de stad staan stations. Met op de deur de bekende bliksemschicht in een geel driehoekig bordje. Achter die deur wordt de hoogspanning via transformators omgezet naar midden- en laagspanning, zodat de stroom daarna verder gebracht kan worden naar bedrijven en huishoudens.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project: Karin Haase via 06-4824 1455.

Storingen en geplande onderbrekingen

Klik hier voor een compleet storingsoverzicht inclusief geplande onderbrekingen door onderhoudswerkzaamheden.