Energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas worden vervangen door duurzaam opgewekte energie. Dat heeft gevolgen voor ons dagelijks leven. Benieuwd wat de gevolgen zijn van de energietransitie? Of weten hoe u zelf verduurzaamt? Wij vertellen u er meer over.

Zonnepark met mensen

Het Klimaatakkoord

De maatregelen die nodig zijn om volledig over te stappen op duurzame energie zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse overheid heeft dit akkoord samen met 194 andere landen ondertekend. Hierin staan afspraken die de temperatuurstijging op aarde moeten beperken tot 2 graden Celsius. Zo moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent verlaagd zijn vergeleken met 1990. In 2050 moet dat een daling van 95 procent zijn. Om die daling in CO2-uitstoot te realiseren, gaat ons energiegebruik de komende jaren sterk veranderen. En wordt er flink geïnvesteerd in duurzame energiebronnen.

Windmolenpark weiland molen

Welke duurzame energiebronnen zijn er?

Duurzame energie wordt opgewekt door energiebronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu en herbruikbaar zijn. Het duurzaam opwekken van energie kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales.

Duurzame energie in Nederland

In Nederland gebruiken we deze vormen van duurzame energie:

 • De wind is een onuitputtelijke bron van energie en daarom 100 procent duurzaam en belangrijk voor de energietransitie. Nederland beschikt over grote windmolenparken op land en op zee. Windmolens zorgen voor de opwek van windenergie. Deze vorm van energie is samen met zonne-energie belangrijk om de doelen van de energietransitie te halen. Daarom zullen er de komende jaren meer windmolenparken gebouwd worden.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De zon is een onuitputtelijke bron van energie en daarom 100 procent duurzaam en belangrijk voor de energietransitie. Met zonne-energie kunt u elektriciteit en warmte opwekken: Met zonnepanelen kan zonlicht omgezet worden in elektriciteit en met een zonneboiler kan zonlicht omgezet worden in warmte.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Een waterkrachtcentrale gebruikt de kracht van stromend of vallend water voor het opwekken van elektriciteit. Waterkrachtcentrales zijn niet vervuilend of gevaarlijk. Daarom wordt energie uit waterkrachtcentrales beschouwd als groene energie. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Meer dan de helft van de duurzame energie die in Nederland geproduceerd wordt, bestaat uit biomassa. Dit bestaat onder andere uit organisch afval zoals uw gft-afval, houtsnippers en mest. Door deze stoffen te vergisten ontstaat er biogas. Met biogas kunnen we grote ovens, fabrieken of generatoren van energie voorzien. Ten opzichte van aardgas geeft dit een flink CO2-voordeel.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Groen gas is duurzame energie uit biomassa. Biomassa is CO2-neutraal en wordt eerst opgewaardeerd tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Daarna kan groen gas ingevoerd worden op het gasnetwerk. Wilt u minder CO2 uitstoten? Informeer bij uw energieleverancier of groen gas aangeboden wordt op uw adres.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Ook waterstof kan ons voorzien van duurzame energie zonder CO2-uitstoot. Waterstof is een gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit. Met elektrolyse is het mogelijk om waterstof te winnen uit water. Dit is een techniek waarbij u water onder stroom zet en zo waterstof en zuurstof kunt scheiden. Op dit moment zijn er verschillende proefwijken waarin waterstof gebruikt wordt voor het verwarmen van woningen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Aardwarmte is warm water dat zich op minimaal 500 meter diepte onder de grond bevindt. Dit water wordt omhoog gepompt en kan gebruikt worden voor verwarming. De voordelen van aardwarmte zijn de weersonafhankelijkheid en daarmee de seizoensonafhankelijkheid. Het kan per gebied verschillen of het mogelijk is om deze warmte op kleine of grote schaal in te zetten.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Zo’n warmtenet kan worden gebruikt om hele straten en wijken te voorzien van warmte zonder aardgas. Wilt u weten of er een warmtenet in uw wijk komt? Neem dan contact op met uw gemeente.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren