Ik wil aardgasvrij wonen

Wilt u geen aardgas in uw woning meer gebruiken? Er zijn tegenwoordig een heleboel duurzame alternatieven, zoals all-electric, een warmtenet of groen gas. We helpen u graag op weg bij het gasloos maken van uw woning.

Vader met kinderen koken op gas

Alternatieven voor aardgas

Wilt u aardgasvrij wonen? Dan kunt u kiezen voor een duurzaam alternatief om te koken en uw huis te verwarmen. Voor koken zijn de oplossingen beperkt, u kunt dan alleen overstappen op elektrisch koken, het zogeheten inductie koken. Op dit moment zijn er 3 veelgebruikte alternatieve oplossingen voor verwarmen van een woning:

 • Wanneer u een all-electric huis heeft, gebruikt u geen aardgas maar elektriciteit. Met een elektrische cv-ketel of een warmtepomp wordt uw huis verwarmd.

  Een elektrische warmtepomp doet alles wat uw cv-ketel ook doet: uw huis verwarmen én warm water leveren. Is uw huis goed geïsoleerd en kookt u op inductie? Dan is dit een klimaatvriendelijk alternatief voor aardgas.

 • Door een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt, is het mogelijk om huizen en algemene voorzieningen zoals scholen te verwarmen. Dit netwerk noemen we een warmtenet of stadsverwarming.

  Hoe werkt een warmtenet?

  In de industrie, uit biomassa of via aardwarmte, komt warmte vrij. Deze warmte, die anders verloren zou gaan, kan gebruikt worden om water tot een hoge temperatuur te verwarmen. Via een warmtecentrale wordt het warme water overgebracht op het warmtenet. Het water is warm genoeg om uw huis te verwarmen en van warm douchewater te voorzien.

 • Groen gas en waterstof zijn vormen van duurzaam gas die de CO2-uitstoot omlaag brengen. Daarom zijn groen gas en waterstof goede alternatieven voor aardgas. Ook omdat er gebruik kan worden gemaakt van het bestaande gasnetwerk.

  Groen gas

  Groen gas is gas uit organisch afval, zoals uw gft-afval, houtsnippers en mest. Door dit afval te vergisten komt er methaan vrij. Dit vrijgekomen gas noemen we biogas. Het biogas wordt met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water opgewaardeerd tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Omdat groen gas gelijk is aan aardgas hoeft u geen aanpassingen in huis te doen. U kunt dezelfde cv-ketel blijven gebruiken. Omdat groen gas nog niet op grote schaal wordt geproduceerd, bieden veel energieleveranciers naast groen gas (biogas), ook CO2-gecompenseerd gas aan. Bij CO2-gecompenseerd gas neemt u nog steeds aardgas af, maar ter compensatie van de CO2-uitstoot worden bijvoorbeeld bomen geplant om het broeikaseffect tegen te gaan.

  Waterstof

  Ook waterstof kan ons voorzien van duurzame energie zonder CO2-uitstoot. Waterstof is een gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit. Met elektrolyse is het mogelijk om waterstof te winnen uit water. Dit is een techniek waarbij water onder stroom wordt gezet en zo waterstof en zuurstof kan worden gescheiden. Bij dit proces komt geen CO2 vrij. Ook waterstof is in Nederland nog steeds schaars en inefficiënt. De omzetting van elektriciteit naar waterstof gaat namelijk gepaard met energieverliezen. Het is daarom belangrijk dat CO2-vrije waterstof alleen wordt ingezet in de verduurzaming van processen waarvoor geen betere duurzame oplossing bestaat zoals bij bepaalde industriële processen zoals de opwek van energie.

Waarom moet Nederland van het aardgas af?

Nederland is een van de ondertekenaars van het Klimaatakkoord. Hierin staan afspraken die de temperatuurstijging op aarde moeten beperken tot 2 graden Celsius. Zo moet de CO2-uitstoot in 2050 met 95 procent verlaagd zijn ten opzichte van 1990.

Eén van de grootste uitdagingen is de verwarming van woningen en andere gebouwen. In Nederland gebruiken we hiervoor vaak aardgas. Aardgas zal zo veel mogelijk vervangen worden door duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, groen gas of stadsverwarming op biomassa.

Zonnepanelen nieuwbouw woonwijk

Rol gemeente

De overheid heeft alle gemeenten in ons land gevraagd om de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen te leiden. De gemeente bepaalt welke wijk wanneer van het gas afgaat en wat het alternatief wordt. In 2021 moet elke gemeente een plan hebben. In dit plan staan voorstellen wat de mogelijke alternatieve, duurzame warmtebronnen zijn voor uw wijk.

Dit plan kan nuttig zijn voor u als bewoner, omdat het een beeld geeft wanneer uw wijk aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Dat helpt bijvoorbeeld als u voor de keuze staat om een nieuwe cv-ketel aan te schaffen of niet. En als uw wijk nog niet in de plannen voorkomt, betekent dit waarschijnlijk ook dat het nog even duurt voordat u echt moet kiezen hoe u van het gas af gaat.

Woningen straat met zonnepanelen close up

Wat kunt u nu al doen?

Voordat u aan de slag gaat met het aardgasvrij maken van uw woning is het belangrijk om na te gaan wat de plannen van uw gemeente zijn. U kunt op korte termijn al bijdragen aan het verminderen van uw eigen CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door het isoleren van uw woning. Een goed geïsoleerde woning verbruikt namelijk minder gas of stroom en is altijd een waardevolle investering. Zowel voor het milieu als voor uw portemonnee. Op Verbeterjehuis.nl vindt u praktische tips over isoleren en het duurzaam verwarmen van een woning.

Wilt u de plannen van uw gemeente niet afwachten en op korte termijn al aardgasvrij wonen?

Video: de toekomst van ons gasnet

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

Wanneer u de gasleiding tijdelijk laat afsluiten, ontvangt u na een jaar een brief van ons waarin u voor een belangrijke keuze wordt gesteld: opnieuw gaan gebruiken óf de gasleiding verwijderen. Hoe zit dit?