Assen: uitbreiding en aanpassing transformatorstation Zeijerveen

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen.

Pagina laatst bijgewerkt op: 1 november 2023, 16:43

 • Verwachte startdatum

  1 januari 2021
 • Verwachte einddatum

  31 december 2026
 • Status

  In uitvoering
 • Type werkzaamheden

  Uitbreiding hoogspanningsstation i.s.m. TenneT
 • Beweegreden

  Het transformatorstation is in 1966 gebouwd, en is onvoldoende uitgerust om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Daarom passen we het transformatorstation aan en breiden we dit station uit.Lees meer over werkzaamheden
 • Plaats

  Assen
 • Omgeving

  Zeijerveen aan de Asserwijk
 • Provincie

  Drenthe
 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer, TenneT
Loading Map
Zeijerveen station van boven

Werkzaamheden

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer versterken het elektriciteitsnet onder andere in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne- en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Ook transformatorstation Zeijerveen (zie rode vlak op de kaart hier boven) wordt uitgebreid om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen.

Waarom

Transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio. Zeijerveen is een belangrijke schakel in ons landelijke elektriciteitsnet. Het is een van de weinige stations in deze regio waarmee we de koppeling met de zogenaamde energiesnelweg kunnen maken (aansluiten op 220kV verbinding). Het transformatorstation is in 1966 gebouwd, en is onvoldoende uitgerust om aan de toenemende vraag naar (duurzame) energie te kunnen voldoen. Daarom passen we het transformatorstation aan en breiden we dit station uit. Zo maken we de komende jaren duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk.

Wat

De aanpassing en uitbreiding van Zeijerveen Assen is een gezamenlijk project van Enexis Netbeheer en TenneT. Enexis plaatst nieuwe transformatoren en grote, verplaatsbare mega meterkasten; zogenaamde E-houses. Daarvoor is het nodig dat TenneT een bestaande koppeltransformator vervangt voor een nieuwe transformator met meer vermogen. Een koppeltransformator zet de hoogspanning (220kV) om naar een lagere (midden)spanning (110kV) voor Enexis.

Daarnaast legt TenneT een nieuw transformatorveld aan. Dat is de ruimte die nodig is om een aantal transformatoren te plaatsen en aan elkaar te koppelen. In een latere fase worden nog 2 nieuwe koppeltransformatoren geplaatst. In totaal plaatst TenneT dus drie nieuwe transformatoren met meer vermogen, die in een U-wand komen te staan. Dit doen we om geluiduitstraling tegen te gaan. Op termijn versterken we de bestaande hoogspanningslijnen, de zogenaamde verbindingen, tussen Zeijerveen en Beilen. Dit om de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten.

Fase 1 en 2 Assen plattegrond

Wanneer

2021

 • Plaatsing E-house en 2 transformatoren

2022-2023

 • TenneT: Plaatsing 3 nieuwe transformatoren, verwijdering 1 oude koppeltransformator, realisatie nieuw en aanpassing huidig transformatorveld.
 • Enexis Netbeheer: Plaatsing 3 transformatoren en 2 E-houses.

2024-2026

Groenplan Zeijerveen

Nieuws

Nieuwsbrief Februari 2023 is verschenen over transformatorstation Zeijerveen

26-02-2023

Eind Februari 2023 verscheen de nieuwe gezamenlijke nieuwsbrief  van Tennet en Enexis Netbeheer op de mat.

In deze nieuwsbrief leest u  over de voortgang en inhoud van onze werkzaamheden op en om het station, het bezoek van het programmateam Energietransitie van de gemeente Assen en hoe we werken met oog voor de natuur. 

Nieuwsbrief augustus 2022 is verschenen over transformatorstation Zeijerveen

26-08-2022

Eind augustus 2022 verscheen de nieuwe gezamenlijke nieuwsbrief  van Tennet en Enexis Netbeheer op de mat.

In deze nieuwsbrief  een verslagje over het bezoek van de gemeenteraad aan het station, de 2e fase van de uitbreiding, nieuw te leggen kabels, samen werken aan de energietransitie, hoe zit het met het geluid, het groenplan en de planning voor fase 2 (onder voorbehoud)

Nieuwsbrief en infographic over transformatorstation Zeijerveen

15-12-2021

Deze week valt bij inwoners van de wijk Kloosterveen in Assen de gezamenlijke nieuwsbrief van TenneT en Enexis Netbeheer op de mat. In deze nieuwsbrief kunnen zij een interview lezen met een van onze buren die met ons meedacht over het groen rond het station. We blikken alvast vooruit op de inspraak die begin volgend jaar mogelijk is op het bestemmingsplan. We geven antwoord op veel gehoorde vragen van bewoners. En tot slot hebben we een infographic gemaakt met eenvoudige uitleg over een transformatorstation: wat is er te zien achter de hekken van het transformatorstation aan de Asserwijk in Assen? 

Direct omwonenden bezoeken station

21-09-21

Op 9 en 14 september 2021 hebben Tennet en Enexis 2 kleine groepjes direct omwonenden rondgeleid op het station. Dit deden we op initiatief van de bewoners. Aan dat verzoek geven we graag gehoor. De omwonenden kijken al jaren uit op het station, maar hebben dit nooit eerder achter de hekken kunnen bekijken. Het was een leerzaam en interessant bezoek, voor de omwonenden en de aanwezige medewerkers van Tennet en Enexis. Enkele reacties: "we moeten het als buren samen doen", "we praten liever met elkaar dan over elkaar" en "ik ben verbaasd wat er allemaal gebeurt achter de hekken voor onderhoud". 

Groenplan

21-09-21

Onze werkzaamheden vinden vooral plaats 'binnen de hekken' van het station. Om het station zoveel mogelijk aan het zicht van omwonenden te onttrekken, gaan we de beplanting op en rondom het station aanpassen. Het groenplan is aangepast in overleg met mevrouw Bakker, inwoonster van de Pitteloseweg en met een landschap ontwerper van Dolmans Landscaping Group. Samen hebben zij een mooie mix van bomen en struiken gekozen. Het plan is positief ontvangen door de bezoekers van de bewonersavonden. Wilt u hier meer over weten? Bekijk het groenplan.

Passen en meten om transformator onder viaduct te vervoeren

18-05-21

Vannacht is een transformator van 250 ton over de weg vervoerd naar het transformatorstation Zeijerveen in Assen. Om die transformator op het station te krijgen, is een vervoersmiddel ingezet dat in Nederland nog nooit eerder is gebruikt. Het gaat om een girder bridge trailer, die de transformator vlak over de grond kan slepen. De inzet van het bijzondere vervoermiddel was de enige manier om de transformator met een hoogte van ruim 4,5 meter onder het viaduct van de A28 te kunnen vervoeren. Het was passen en meten, maar de bijzondere klus is geklaard. Later deze week wordt in Zeijerveen een 2e transformator op dezelfde wijze vervoerd.

 Leveringszekerheid en stiller

Eén van de transformatoren gaat een bestaande transformator vervangen die aan het einde zijn de levensduur zit. Door de bestaande transformator te vervangen, wordt de leveringszekerheid van de elektriciteit veilig gesteld. Voordeel voor direct omwonenden is dat de nieuwe transformator minder geluid produceert dan de bestaande. De 2e transformator zou eigenlijk pas in het najaar vervoerd worden. Door de 2 in 1 week te vervoeren, zorgen we voor minder overlast in de omgeving. Zo hoeft er nu maar een keer een overslagterrein te worden ingericht. 

Omgevingsvergunning voor 2 transformatoren

18-05-21

Begin april heeft TenneT bij gemeente Assen de omgevingsvergunning aangevraagd voor 2 transformatoren in een tijdelijke opstelling. De gemeente heeft de omgevingsvergunning inmiddels verleend. Op 25 mei wordt de vergunning gepubliceerd. Vanaf dan heeft u zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen.

Stiller

Eén nieuwe transformator zal de oude transformator (TR202) vervangen. De andere transformator wordt niet aangesloten en vormt zo nodig een back up voor de nieuwe tijdelijke transformator. De nieuwe transformator is stiller dan de huidige transformator. 

Al voor de zomer

Om te voorkomen dat er een calamiteit of uitval plaatsvindt, heeft TenneT de gemeente verzocht al voor de zomer van 2021 de oude transformator te vervangen. Dit vooruitlopend op de nog te doorlopen procedure van fase 2 uitbreiding transformatorstation Zeijerveen. Op deze manier blijft de elektriciteitslevering van Assen en de regio gewaarborgd.

De gemeente heeft besloten hieraan mee te werken. Bouwkundig gezien passen de plannen binnen het bestemmingsplan. De wijziging is milieuneutraal: het blijft binnen de geldende geluidsvoorschriften van de vergunning. Hierdoor is de gewone procedure van toepassing.

Bezwaartermijn

De gemeente Assen heeft op 11 mei de omgevingsvergunning verleend voor het vroegtijdig vervangen van de oude transformator. Op 25 mei vindt publicatie plaats in het gemeentekatern 'Berichten van de Brink' in de AsserCourant. Vanaf dat moment geldt er een bezwaartermijn van zes weken. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.assen.nl/bekendmakingen onder ‘omgevingsvergunningen’.

Bewonersbijeenkomst 20 oktober over plannen Zeijerveen wordt digitale bijeenkomstNa de persconferentie van dinsdagavond hebben Enexis en TenneT besloten de fysieke bijeenkomst van 20 oktober om te zetten naar een digitale bijeenkomst. Veiligheid staat voorop en die willen we kunnen garanderen. Voor de bezoekers én voor onze collega's. Daarnaast willen ook wij onze reisbewegingen zo veel mogelijk beperken om het virus in te dammen.

Digitale bijeenkomst op 20 oktober: 17.00 uur en 19.30 uur

Op dinsdag 20 oktober organiseren Enexis en TenneT 2 digitale bijeenkomsten. De 1e is van 17.00 tot 18.00 uur en de 2e van 19.30 tot 20.30 uur. Heeft u zich al aangemeld? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt van ons een mail en kunt dan aangeven welk tijdstip u goed past.

Persoonlijk gesprek met specialist

Heeft u liever een persoonlijk gesprek met een van de specialisten, bijvoorbeeld via beeldbellen? Laat ons dat weten via de mail projectcommunicatie@tennet.eu We maken dan een aparte afspraak met u.

Maatwerk voor verder terugdringen geluid

29 september 2020 - De afgelopen maanden is door het projectteam van Enexis Netbeheer en TenneT hard gewerkt om tot een definitief plan te komen voor transformatorstation Zeijerveen. Daarbij hebben we heel serieus gekeken naar de zorgen vanuit de omgeving als het om geluid gaat. Deze zorgen zijn begrijpelijk en met maatwerk kunnen we deze zorgen wegnemen. De akoestische onderzoeken naar het effect van het inpakken van een transformator is zo groot, dat we op deze locatie een stap verder gaan dan wettelijk nodig is. TenneT pakt 2 transformatoren in en daarmee zal de beleving van het geluid veranderen.

Webinar

Antwoorden op vragen tijdens ons webinar

Tijdens ons webinar over Zeijerveen, kwamen ruim 80 vragen binnen en werden zo’n 20 vragen vooraf gesteld. Iedereen die een vraag stelde, heeft eind juni een persoonlijk antwoord via de mail gekregen. Alle vragen zijn gebundeld en in een pdf verwerkt. Deze pdf publiceren we hieronder bij de downloads. Later deze zomer brengen we nog een nieuwsbrief uit, die versturen we via de post.

Webinar plannen Zeijerveen goed bekeken

Maar liefst 67 mensen namen op 3 juni 2020 deel aan ons webinar over de voorgenomen plannen voor het transformatorstation Zeijerveen bij Assen. Tijdens het webinar informeerden we omwonenden over de plannen en lieten we een aantal experts aan het woord. Deelnemers konden vragen stellen en daarvan werd volop gebruikgemaakt. Zo'n 80 vragen kwamen binnen. Samen met de vragen die vooraf al binnenkwamen, stelden omwonenden ruim 100 vragen. Deze konden we niet allemaal binnen de tijd van de uitzending beantwoorden. We zorgen ervoor dat alle vragen voor 1 juli worden beantwoord door bijvoorbeeld de veelgestelde vragen op deze website uit te breiden. Daarnaast brengen we deze zomer een nieuwe nieuwsbrief uit en, als het om een heel specifieke vraag gaat, nemen we persoonlijk contact op.

Was u niet in de gelegenheid ons webinar te bekijken? Dan kunt u dat in alle rust doen via onderstaande link. Bij de downloads hieronder vindt u de presentatie terug die tijdens de uitzending werd gebruikt.

https://channel.royalcast.com/webcast/enexistennet/20200603_1/

Tegemoetkomen aan wensen

Met het inpakken van 2 transformatoren en het plaatsen van scherfwanden (rondom de andere transformatoren van TenneT en die van Enexis) doen we er alles aan om het geluid zo veel mogelijk terug te dringen. Met deze extra maatregelen komen we tegemoet aan de wensen van de omwonenden.