Compensatie na een storing

Als u door een storing langer dan 4 uur geen stroom of gas heeft, krijgt u van ons automatisch een vergoeding ter compensatie. Deze vergoeding is voor de netwerkkosten die u betaalt. U krijgt geen vergoeding als de storing binnen 4 uur opgelost is, of als u even geen stroom of gas had door onderhoudswerkzaamheden.

Storingen in het energienetwerk

Zo werkt het

 • U had minimaal 4 uur geen gas of stroom door een storing

  Bij geplande onderhoudswerkzaamheden krijgt u geen vergoeding.

 • U krijgt een brief

  Binnen 6 weken na de storing krijgt u van ons een brief. Hierin vertellen wij u hoeveel vergoeding u van ons krijgt ter compensatie. Wanneer nodig vragen wij u in de brief om uw IBAN-nummer.

  Heeft u 6 weken na de storing nog geen brief gehad? Vul dan het compensatieformulier storingen in.

 • Wij betalen de vergoeding aan u

  Zodra uw IBAN-nummer bij ons bekend is, betalen wij de vergoeding aan u binnen 2 weken. U hoeft geen actie te ondernemen. Het bedrag wordt automatisch overgemaakt.

  Wilt u uw IBAN-nummer aan ons doorgeven? Dat kan via het formulier:  IBAN doorgeven.

Vergoeding na een storing: wat krijgt u?

De hoogte van de vergoeding hangt af van de capaciteit van uw aansluiting. De meeste woningen in Nederland hebben een kleinverbruikaansluiting. Dit zijn elektriciteitsaansluitingen kleiner dan 3 x 80 ampère en gasaansluitingen tot en met G25 (volume ≤ 40 m3/h). Weet u uw aansluitwaarde niet? Zoek deze op in Mijn Meterkast.

Vergoeding bij een stroomstoring

Capaciteit aansluiting Technische oorzaak Duur onderbreking CompensatiePlus per 4 uur
t/m 1 x 10 ampèrein HS-, MS- of LS-net4 - 8 uur€ 10,00€ 5,00
> 1 x 10 ampère t/m 3 x 25 ampèrein HS-, MS- of LS-net4 - 8 uur€ 35,00€ 20,00
3 x 35 ampère of hogerin HS-net1 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
3 x 35 ampère of hogerin MS-net2 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
3 x 35 ampère of hogerin LS-net4 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
t/m 1 x 10 ampèrein HS-, MS- of LS-net4 - 8 uur€ 10,00€ 5,00
> 1 x 10 ampère t/m 3 x 25 ampèrein HS-, MS- of LS-net4 - 8 uur€ 35,00€ 20,00
3 x 35 ampère of hogerin HS-net1 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
3 x 35 ampère of hogerin MS-net2 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
3 x 35 ampère of hogerin LS-net4 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
Scroll links/rechts voor meer

Vergoeding bij een gasstoring

Soort aansluitingDuur onderbrekingVergoedingPlus per 4 uur
G4 t/m G254 - 8 uur€ 35,00€ 20,00
G4 t/m G254 - 8 uur€ 35,00€ 20,00
Scroll links/rechts voor meer

Om de vergoeding te berekenen, gebruiken we de start- en eindtijd van de storing. Hierbij kijken we naar de storingsduur per adres. De duur kan per adres anders zijn. Hierdoor kan het tijdstip afwijken van de eindtijd die online staat weergegeven. Deze wordt namelijk getoond per postcode en niet op adres.

Wilt u een indicatie van de storingsduur? Vul uw postcode in doe de storingscheck.

Compensatie bij zwaardere aansluitingen

Heeft u een elektriciteitsaansluiting die groter is dan 3 x 80 ampère? Of een gasaansluiting die groter is dan G25 ( volume ≤ 40 m3/h)? Dan gelden andere vergoedingen.

Regels bij compensatie

Onze toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), bepaalt de regels voor de vergoeding na een gas- of elektriciteitsstoring. ACM bepaalt ook de hoogte van het bedrag. Heeft u recht op een vergoeding? Dan zijn wij verplicht om dit uit te betalen. De hoogte van de vergoeding is van een aantal zaken afhankelijk:

 • Hoe lang duurt de storing?
 • Welke aansluitwaarde heeft u?
 • Op welk netvlak zat de storing (laagspanning-, middenspanning- of hoogspanningstation)?

Veelgestelde vragen

 • Duurt een storing korter dan 4 uur? Dan heeft u geen recht op een vergoeding. Ook bij aangekondigde onderhoudswerkzaamheden aan het gas- of elektriciteitsnet heeft u géén recht op een compensatievergoeding. In dit geval is er geen sprake van een gas- of elektriciteitsstoring, maar van een geplande energieonderbreking. Wij sturen vooraf altijd een brief, zodat u rekening kunt houden met de gas- of stroomonderbreking.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Vervelend dat u schade heeft na een gas- of een stroomstoring. Wij zijn niet in alle gevallen aansprakelijk voor de schade na een storing. Heeft u schade? Neem contact op met uw verzekeraar. Raadt uw verzekeraar aan om de schade bij ons te melden? Dan kunt u dit doorgeven via het formulier ‘Schade melden’.

  Heeft dit antwoord u geholpen?