Vergoedingen na een storing voor uw bedrijf

Heeft u langer dan 4 uur geen elektriciteit of gas? Dan keren wij automatisch de compensatievergoeding uit waar u recht op heeft. In sommige gevallen heeft u ook recht op een schadevergoeding.

Monteurs graafmachine in woonwijk

Compensatievergoeding

Deze vergoeding krijgt u voor de netwerkkosten die u heeft betaald. U ontvangt deze vergoeding na een storing die langer dan 4 uur duurde. Binnen 6 weken na de storing krijgt u hierover automatisch een brief. Heeft u na 6 weken geen bericht gehad, maar had u door een storing geen energie? Vul dan het compensatieformulier storingen in.

Hoogte compensatievergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af van de capaciteit van uw aansluiting. 

Vergoeding bij een elektriciteitsstoring

LS-net: laagspanningsnet (380 Volt)
MS-net: middenspanningsnet (3 tot 110 kiloVolt)
HS-net: landelijk hoogspanningsnet (110 kiloVolt en hoger)

Capaciteit aansluitingTechnische oorzaakDuur onderbrekingCompensatiePlus per 4 uur meer
1 fase < 1 x 10 ampère (LS)in HS-, MS- of LS-net4 - 8 uur€ 10,00€ 5,00
1 fase > 1 x 10 ampère t/m 1 x 80 ampère (LS) en 3 fasen ≤ 3 x 25 ampère (LS)in HS-, MS- of LS-net4 - 8 uur€ 35,00€ 20,00
3 fasen > 3 x 25 ampère (LS)in HS-net1 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
3 fasen > 3 x 25 ampère (LS)in MS-net2 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
3 fasen > 3 x 25 ampère (LS)in LS-net4 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
MSin HS-net1 - 8 uur€ 910,00€ 500,00
MSin MS-net2 - 8 uur€ 910,00€ 500,00
HSin HS-net1 - 8 uur€ 0,35 / KWgec€ 0,20 / KWgec
Scroll links/rechts voor meer

Vergoeding bij een gasstoring

Kleinverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit tot en met 3x80 Ampère en gasaansluiting tot en met 40 m3/uur
Grootverbruikaansluitingen: elektriciteitaansluiting met een capaciteit groter dan 3x80 Ampère en gasaansluiting van meer dan 40 m3/uur

Soort aansluitingDuur onderbrekingVergoedingPlus per 4 uur meer
Kleinverbruikaansluiting4 - 8 uur€ 35,00€ 20,00
Grootverbruikaansluiting - profiel4 - 8 uur€ 195,00€ 100,00
Grootverbruikaansluiting - telemetrie4 - 8 uur€ 910,00€ 500,00
Scroll links/rechts voor meer

Wij betalen alleen een compensatievergoeding uit bij een aaneengesloten onderbreking van elektriciteit en/of gas die langer dan 4 uur duren. Het moment waarop wij de 1e storingsmelding binnenkrijgen houden we als begin van de storing aan. Als wij de storing zelf als eerste vaststellen, is het tijdstip waarop wij dat doen, het begin van de storing. U kunt van opgeloste storingen tot 30 dagen na een storing zien wanneer die precies is begonnen en geëindigd.

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

U heeft geen recht op een compensatievergoeding:

  • bij storingen in aansluitingen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet met een spanningsniveau van 220 KV en hoger;
  • bij storingen in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1 x 6 ampère;
  • bij storingen in de openbare verlichting;
  • bij aangekondigde werkzaamheden. Wij sturen u in zo’n geval tijdig een brief zodat u rekening kunt houden met de gas- of stroomonderbreking;
  • als een storing korter dan 4 uur duurt.

Schadevergoeding

Wij vinden het erg vervelend als u schade heeft geleden door een storing. Wilt u een schadeclaim indienen? Ga dan eerst na of u recht heeft op een schadevergoeding. Wij zijn namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk. U kunt deze check online doen en meteen een claim indienen als u recht heeft op een schadevergoeding. Wij stellen u een paar vragen. U ontvangt daarna meteen een ontvangstbevestiging van uw melding met informatie over de afhandeling van uw verzoek.