Netcapaciteit

We gebruiken steeds meer elektriciteit als energiebron. Daarvoor hebben we genoeg transportcapaciteit nodig. Helaas zorgt de snelgroeiende vraag naar elektriciteit voor congestie op het elektriciteitsnet, waarbij het bestaande net overbelast raakt. Dit kan voor stroomuitval en andere problemen zorgen. Flexibele oplossingen zijn nodig om deze uitdagingen aan te pakken. Denk aan slimmer gebruik van het bestaande net en energieopslag.

Bedrijventerrein in vogelperspectief
Kabels in gleuf

Transportcapaciteit

In heel Nederland raakt het elektriciteitsnet vol. De maximale transportcapaciteit is bereikt waardoor er geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen of om bestaande aansluitingen te verzwaren. Klanten die een aanvraag doen voor transportcapaciteit komen op een wachtlijst en moeten soms maanden tot jaren wachten. We noemen dit transportschaarste.

mobiel middenspanningstation

Congestie

Als de maximale transportcapaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt, noemen we dit congestie. Is er sprake van congestie? Dan is extra elektriciteit afnemen en/of terugleveren niet meer mogelijk. Nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit komen op een wachtlijst.

Windmolens landbouw in wei

Flexibele oplossingen

Door de energietransitie neemt vraag en aanbod van elektriciteit neemt snel toe. Sneller dan onze elektriciteitsnetten aankunnen. In een aantal gebieden hebben we de maximale capaciteit bereikt en is er een wachtlijst voor afname en/of teruglevering. Daarvoor hebben we 2 belangrijke oplossingen. Allereerst werken wij hard aan uitbreiding van het net. Daarnaast is het cruciaal dat we samen kijken hoe we de bestaande capaciteit zo flexibel en efficiënt mogelijk kunnen gebruiken.