Congestie

Als de maximale transportcapaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt, ontstaat er transportschaarste en wordt een gebied 'op slot' gezet. Komt dit vaker voor? Dan is er sprake van congestie. Extra elektriciteit afnemen en/of terugleveren is niet meer mogelijk. Nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit komen op een wachtlijst. Is er structurele congestie? Dan start een onderzoek naar de mogelijkheden voor congestiemanagement. Hierbij vragen we grootzakelijke klanten om bij dreigende overbelasting, de invoeding en het verbruik tijdelijk aan te passen tegen een financiële vergoeding. Zo is de beschikbare transportcapaciteit beter te verdelen.  

Zonnepanelen zonnepark met windmolens op de achtergrond
Zeijerveen station van boven

Congestiemanagement

Om de transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering op het elektriciteitsnet beter te verdelen is congestiemanagement ontwikkeld. Bij congestiemanagement vragen we grootzakelijke klanten om bij dreigende overbelasting de invoeding en het verbruik tijdelijk aan te passen tegen een financiële vergoeding. Hierdoor blijft het elektriciteitsnet betrouwbaar en veilig. Ook ontstaat er meer ruimte voor verduurzaming, het aansluiten van nieuwe klanten en halen we het maximale uit het net. Helpt u mee?

Energy Hub Zwolle

Congestieonderzoeken

Wanneer er in een gebied (mogelijke) structurele congestie is, dan doen we melding bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Er start een onderzoek naar de mogelijkheden voor congestiemanagement.

Veelgestelde vragen

  • Congestie is als filevorming op de snelweg, maar dan voor elektriciteit. In bepaalde regio's in Nederland is er de afgelopen jaren een snelle toename van de vraag naar transportcapaciteit, zowel door de productie als het verbruik van elektriciteit. Dit leidt tot een tekort aan transportcapaciteit in sommige gebieden, wat congestie wordt genoemd. In gebieden waar het elektriciteitsnet de vraag niet aankan, is er sprake van congestie. Als dit mogelijk structureel is, wordt dit gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt, en start er een onderzoek naar congestiemanagement. Dit kan plaatsvinden in het hoogspanningsnet van TenneT of in het elektriciteitsnet van ons. 

    Heeft dit antwoord u geholpen?