Nieuw hoogspanningsstation i.s.m. TenneT Bedrijventerrein Zuid-Groningen, Musselkanaal

We bouwen samen met TenneT een hoog- en middenspanningsstation op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Hiermee versterken we het net in Noordoost Nederland. We streven ernaar het nieuwe station in 2026 in gebruik te nemen.

 

Pagina laatst bijgewerkt op: 11 juli 2024, 14:07

 • Verwachte startdatum

  11 maart 2024
 • Verwachte einddatum

  30 september 2027
 • Status

  In uitvoering
 • Type werkzaamheden

  Nieuw hoogspanningsstation i.s.m. TenneT
 • Beweegreden

  Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen en op termijn ook de groeiende vraag naar elektriciteit. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.Lees meer over werkzaamheden
 • Plaats

  Musselkanaal
 • Omgeving

  Bedrijvenpark Groningen Zuid, gemeente Westerwolde
 • Provincie

  Groningen
 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer TenneT Onderaannemers
Loading Map

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het bouwen van twee onderdelen; een hoogspanningsstation voor TenneT en een middenspanningsstation voor Enexis. Het hoogspanningsstation bestaat uit schakeltuinen. Dit zijn de installaties waar de binnenkomende hoogspanningskabels aan worden gekoppeld. Het middenspanningsstation voor Enexis bestaat uit de grote transformatoren en bijbehorende schakelhuizen, die er samen voor zorgen dat de regio van stroom wordt voorzien.  De werkzaamheden worden uitgevoerd door de verschillende onderaannemers van TenneT en Enexis. 

Veenoord werkzaamheden hoogspanningsstation

Planning

3e kwartaal 2023

Bouwrijp maken van het bouwterrein (Omexom/BAM)

Onder andere afgraven zwarte grond, het ophogen van het bouwterrein, het plaatsen van bouwketen en de aanleg van een bouwweg op het bouwterrein. 

Start dec 2023 – Mei/juni 2024

Aanleggen ondergrondse 110kV kabel- en telecomkabelverbindingen (BAM voor TenneT)

Er loopt een hoogspanningsverbinding over het bedrijventerrein Zuid-Groningen, met een 110 kV-lijn en een 380 kV-lijn in de masten. De 110 kV-lijn en een telecomkabel wordt onder de grond gelegd, zodat het nieuwe hoogspanningsstation veilig kan worden gebouwd. 

2024 - 2026

Tijdelijk verplaatsen bovengrondse 380 kV-verbinding (Qirion voor TenneT)

De bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding over het bedrijventerrein wordt tijdelijk verplaatst zodat het hoogspanningsstation veilig kan worden gebouwd.  

2024-2026

Bouwen hoog- en middenspanningsstation (Omexom/BAM voor TenneT en Enexis)

 • De bouw en installatie van het nieuwe hoogspanningsstation gebeurt in stappen:
 • Heien van de funderingen en andere grondwerkzaamheden  
 • Bouwen van de technische installaties
 • Plaatsen van zes grote transformatoren van TenneT (380 kV-110 kV)
 • Plaatsen van vijf transformatoren van Enexis (90 MVA-trafo’s).
 • Aanleggen van de beplanting om het station (met onder andere beplanting, grondwal, poeltjes, een wandelpad).

2025-2026

Aanleggen ondergrondse 110kV kabels (TenneT)

Er wordt een ondergrondse 110kV kabel gelegd naar het nieuwe hoogspanningsstation en het bestaande hoogspanningsstation in Zandberg. Daarnaast wordt er een ondergrondse kabel gelegd naar Avebe Dobbestroom ter vervanging van de bestaande aftakking/lijn.

2026

Ingebruikname hoogspanningsstation en verbindingen (TenneT en Enexis)

De tijdelijk 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt aangesloten op het nieuwe hoogspanningsstation, de tijdelijke masten en lijnen worden verwijderd.

Nieuws

Start aanleg HS/MS station Musselkanaal

(11 april 2024)

Op 11 april gaat de aanleg van het nieuwe hoog- en middenspanningsstation (HS/MS) van start op bedrijventerrein ‘’Zuid-Groningen’’ bij het Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. TenneT en Enexis bouwen een compleet nieuw HS/MS station en versterken hiermee het elektriciteitsnet in Noordoost Nederland.

Dit nieuwe station resulteert in:

 • Een serieuze uitbreiding van het regionale elektriciteitsnet met 360 megawatt Dit is 1,5x keer de huidige capaciteit.
 • Het oplossen van de huidige regionale wachtlijsten voor aansluitingen
 • Ruimte op het net voor nieuwe aansluitingen voor grote opwekkers, zoals zonneparken
 • We maken gebruik van twee innovatieve bouwmethodes, namelijk modulair bouwen en standaardisatie. Hierdoor kunnen we de aanleg met een jaar versnellen en ronden we onze werkzaamheden in een recordtempo van 1,5 jaar af.

Werk maken van de energietransitie, daar gaan we met Enexis voor!

Bekijk hier de video over het startmoment.

Zie ook het nieuwsbericht op de website van TenneT

 

Veelgestelde vragen

Waarom willen TenneT en Enexis juist hier bouwen?

Niet alle locaties zijn geschikt voor een hoog- en middenspanningsstation, daarom is veel vooronderzoek gedaan en zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor een locatie buiten de bebouwde omgeving, vlakbij bestaande hoogspanningslijnen en in dit geval op een bedrijvenpark.

Is dit de enige plek in deze regio waar een nieuw (380 kV) hoogspanningsstation komt?

Nee. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en er komen in ieder geval 2 nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations die gekoppeld worden met het 110kV-net om de krapte op dat net te verminderen.

Wat betekent zo'n station voor omwonenden?

Geluid

Omdat gekozen is voor een locatie op een bedrijvenpark verwachten we de impact op de omgeving zo veel mogelijk te beperken. We zien bij hoogspanningsstations die vlakbij de bewoonde omgeving staat of komt, dat voornamelijk laag frequent geluid een belangrijk aandachtspunt/onderwerp is. Op de website van TenneT is daarvoor een speciale pagina op de website ingericht. U leest daar alles over geluid: Geluid (tennet.eu)
 

Relevante links

Brochure Modulair bouwen (klik hier)
 

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Enexis Netbeheer: Omgevingsmanagement van de afdeling Ruimte & Recht (ruimte.recht@enexis.nl)