Ommen Dante renovatie en uitbreiding

We maken het elektriciteitsnetwerk in Ommen klaar voor de toekomst. Dit doen we door het bestaande station Ommen Dante te renoveren en uit te breiden. We plaatsen twee nieuwe middenspanningsstations en vervangen drie bestaande transformatoren. Het terrein wordt naar het noorden uitgebreid, waarmee het veiligheidshek rondom het station ook wordt vergroot.

Pagina laatst bijgewerkt op: 19 januari 2024, 12:06

 • Verwachte startdatum

  1 oktober 2023
 • Verwachte einddatum

  31 december 2026
 • Status

  In uitvoering
 • Type werkzaamheden

  Uitbreiding hoogspanningsstation i.s.m. TenneT
 • Beweegreden

  Omdat in de regio steeds meer duurzame energie wordt opgewekt en de vraag naar elektriciteit sterk groeit moet de transportcapaciteit worden verhoogd. Een belangrijke schakel daarin is de uitbreiding van hoog- en middenspanningsstation Dante aan het Broekdijkje in Ommen. Het station uit 1973 moet gerenoveerd en uitgebreid worden om meer elektriciteit te kunnen aansluiten en doorschakelen. Lees meer over werkzaamheden
 • Plaats

  Ommen
 • Omgeving

  Hoog- en middenspanningsstation Dante
 • Provincie

  Overijssel
 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer
Loading Map
Situatie voor en na, Ommen Dante

Werkzaamheden

Transformatoren

De drie huidige transformatoren zullen vervangen worden door drie transformatoren die ongeveer 2,5x meer capaciteit hebben. Deze zullen niet meer geluid produceren dan de drie huidige transformatoren. De nieuwe transformatoren wijken in formaat niet sterk af van de bestaande transformatoren.  De transformatoren worden geplaatst tussen de huidige betonwanden.

Uitbreiding terrein noordzijde

Aan de noordzijde van het huidige station wordt de uitbreiding gerealiseerd voor de twee middenspanningsstationsDit terrein is in ons eigendom en is nu voorzien van begroeiing. In de eindsituatie zal dit terrein gebruikt worden voor de twee stations, voor afgaande bekabeling en voor verharding waarmee toegang tot de stations mogelijk is. Aan de kant van de Kievitstraat zal een groenstrook blijven staan. Het hekwerk rond het bestaande station wordt om de nieuwe locatie heengetrokken. 

Kabels en leidingen

Voor alle klantaansluitingen en de aansluiting van de E-houses op de transformatoren zullen kabels aangelegd worden. Al deze kabels verdwijnen onder de grond. 

Middenspanningsstations

De twee middenspanningsstations worden geplaatst tegen het Broekdijkje aan de noordzijde van het huidige station. Deze stations zijn prefab gebouwen van elk circa 25 x 7 x 5,5 meter (lengte x breedte x hoogte). De stations zijn geen geluidsbronnen, er zitten geen transformatoren in. Ook wordt het niet toegestaan om op deze uitbreidingslocatie extra transformatoren buiten neer te zetten (die wel geluid produceren)

Meer lezen?

Lees de nieuwsbrief die omwonenden in oktober '23 hebben ontvangen. Hierin vindt u uitgebreidere beschrijvingen en afbeeldingen.  Klik hier.

Voorbeeld Middenspanningsstation

Planning

 • Oktober-november 2023 - Enexis bereidt de stukken voor voor de ontwerp-bestemmingsplanherziening.
 • November-december 2023 - De gemeente Ommen behandelt de ingediende ontwerpstukken.
 • December 2023- januari 2024 - De gemeente Ommen legt de ingediende ontwerpstukken ter inzage (6 weken)
 • Mei 2024 - De gemeente Ommen neemt een definitief besluit op de plannen.
 • Mei-juni 2024 - Het definitieve besluit komt ter inzage (6 weken)
 • 2024 - Enexis bereidt de werkzaamheden voor
 • Eerste kwartaal 2025 - Enexis start met de uitvoering van het bouwproject
 • 2026 - Het werk is gereed

Planning, afbeeldingen en afmetingen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. De informatie op deze webpagina wordt zo goed mogelijk actueel gehouden.

Tijdens de werkzaamheden kunt u ook onze medewerkers buiten benaderen om uw vraag te stellen.

 

Op de afbeelding hiernaast ziet u een voorbeeld van een middenspanningsstation.

Nieuws

Nieuwsbrief: In oktober 2023 hebben omwonenden een uitgebreide nieuwsbrief ontvangen over het project Ommen Dante. Deze is hier te lezen.