Vroomshoop: Daarlerveen kabel leggen d.m.v. een gestuurde boring

Pagina laatst bijgewerkt op: 3 april 2024, 16:32

 • Verwachte startdatum

  11 maart 2024
 • Verwachte einddatum

  3 mei 2024
 • Status

  In uitvoering
 • Type werkzaamheden

  Uitbreiding elektriciteitsnet
 • Beweegreden

  Dit doen we onder andere omdat er meer transportcapaciteit nodig is. Daarom legt Enexis nieuwe ondergrondse kabels aan. Zo blijft de elektriciteitslevering in uw omgeving betrouwbaar en veilig. Lees meer over werkzaamheden
 • Plaats

  Vroomshoop
 • Omgeving

  Daarlerveen: Gerrit Jan Kerkdijkweg en de Kalkwijk.
 • Provincie

  Overijssel
 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer BAM Energie & Water
Loading Map

Werkzaamheden

In aanvulling op de in het vorige jaar aangekondigde werkzaamheden wordt u nu ook geïnformeerd over het starten van de boring onder het Kanaal Almelo-De Haandrik.

De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn reeds gestart en in de loop van de volgende week (week 18) starten we starten we met de feitelijke boorwerkzaamheden.

Wat betekent dit voor u

Vanaf de start van het werk kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 18:00 uur. Dit kan soms voor enige (geluids)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein aanwezig moeten zijn, dan bent/wordt u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft.

Waar werken we?

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf percelen aan de Gerrit Jan Kerkdijkweg en de Kalkwijk. De tussenliggende percelen worden hierbij op diepte van ruim 14 meter onder maaiveld gekruist. Verdere informatie over het project is te vinden op de website van Enexis: enexis.nl/actueel .

Verkeersmaatregelen

Om veilig te kunnen werken gelden er verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden. Er zijn tijdelijke omleidingsroutes en wegversmallingen voorzien. Deze omleidingen en wegversmallingen zullen duidelijk met borden worden aangegeven.

Mogelijke overlast

Vanaf de start van het werk kunt u werkverkeer tegenkomen in uw straat. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 18:00 uur. Dit kan soms voor enige (geluids)overlast zorgen. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als wij voor deze werkzaamheden op uw privéterrein aanwezig moeten zijn, dan bent/wordt u hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. We zorgen ervoor dat uw woning altijd bereikbaar blijft.

Veel gestelde vragen

Hoe worden de nieuwe kabels aangelegd?

In eerste instantie wordt een kleine tunnel geboord tussen beide percelen. Tijdens het boren van deze tunnel wordt steeds nauwkeurig gemeten of de tunnel volgens de vooraf bedachte maatvoering in de grond zit.

In tweede instantie wordt de tunnel groter gemaakt. Hierbij wordt er met een boorvloeistof voor gezorgd dat de tunnel gevuld en stabiel blijft.

In de derde werkgang worden mantelbuizen in de tunnel aangebracht.

Als laatste worden de kabels door de boring getrokken. Deze kabels zullen worden verbonden met de kabels die eerder al zijn aangelegd.

Wordt mijn vuilcontainer opgehaald?

Ja, deze wordt gedurende werkzaamheden gewoon opgehaald. Vinden er op dat moment werkzaamheden voor uw huis plaats? Vraag dan aan de medewerkers van BAM Infra waar de vuilcontainer het beste geplaatst kan worden.

Kan ik nog wel gebruik maken van elektriciteit?

In principe komt er geen onderbreking van de energievoorziening, of er moet een calamiteit ontstaan.

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de elektriciteitsleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van gas.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer: 088 – 857 77 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.