Nieuwe zakelijke aansluiting aanvragen

Een nieuwe grootzakelijke aansluiting vraagt u aan wanneer er nog geen aansluiting bestaat op uw gewenste adres. Als de aansluiting groter moet zijn dan 3 x 80 A en 40 m³ per uur, heeft u een grootverbruikaansluiting nodig. Op deze pagina leggen we uit hoe u die aanvraagt.

Moet de aansluiting 3 x 80 ampère of kleiner zijn? Dan heeft u een gewone aansluiting nodig.

zakelijke klant veehouder

Vraag uw wijziging op tijd aan

De doorlooptijd voor het wijzigen of verplaatsen van gas- en elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruik is sinds 2019 landelijk en dus ook in ons verzorgingsgebied helaas fors toegenomen. We streven ernaar om uw wensdatum te realiseren. De huidige marktomstandigheden zorgen echter voor een gemiddelde doorlooptijd van 6 maanden tot meer dan een jaar. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina over doorlooptijden voor meer informatie.

Wanneer vraagt u een nieuwe grootzakelijke aansluiting aan? 

Is er nog geen aansluiting op uw gewenste adres? Dan kunt u een nieuwe grootzakelijke aansluiting aanvragen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

 • U mag maximaal 1 aansluiting per aansluitadres (WOZ-object) hebben. Meerdere aansluitingen staan wij niet toe. Ook telt een beschikking of vergunning om een zonnepark of laadpalen aan te leggen niet als WOZ-beschikking.
 • Heeft u al een grootverbruikaansluiting? Dan kunt u uw bestaande aansluiting laten verhogen of verlagen.
 • Let op: heeft u een nieuwe grootverbruikaansluiting nodig die zwaarder is dan 173 kVA? Dan heeft u een klantstation nodig. Lees meer over de eisen en voorwaarden van een klantstation.

Volmacht 

Doet u de aanvraag namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Het net raakt vol

Het afgelopen jaar is het aantal aanvragen voor transportcapaciteit explosief toegenomen. Deze ontwikkeling past in een bredere, landelijke trend van een steeds grotere vraag naar elektriciteit. In steeds meer regio’s worden de grenzen van het net bereikt, zowel voor het afnemen als het terugleveren van energie. Toegang tot het elektriciteitsnet is hierdoor niet meer vanzelfsprekend. We zien dit in meer of mindere mate in ons hele verzorgingsgebied.

Ook merken we steeds vaker dat ons net overbelast raakt. Is er dreigende overbelasting? Dan passen wij eerst congestiemanagement toe. Is dat niet mogelijk of onvoldoende om overbelasting tegen te gaan? Dan is het nodig om de aansluiting op afstand uit te schakelen zonder u vooraf te waarschuwen.

Meer weten? Ga dan naar:

Transportschaarste en aansluiten batterijen

Het volle stroomnet heeft ook gevolgen voor het aansluiten van batterijen. We hebben onderzocht of er een oplossing is om batterijen bij transportschaarste op een verantwoorde manier aan te sluiten op ons stroomnet. Uit het onderzoek blijkt dat we in ieder geval tot halverwege 2024 geen oplossing hebben die past bij de wensen en behoeften van onze klanten. Heeft u al een aanvraag gedaan? Dan blijft deze op de wachtlijst staan.

Past een batterij binnen uw huidige gecontracteerd vermogen? Dan mag u deze plaatsen. U moet dit wel bij ons melden. U leest meer over het melden en over het aansluiten van batterijen op onze pagina over energie opslaan.

Stappenplan nieuwe zakelijke aansluiting

U wilt een grootzakelijke gas- en/of elektriciteitsaansluiting aanvragen. Wat moet u zelf regelen en wat regelt Enexis Netbeheer? In dit stappenplan leggen wij u uit wat u kunt verwachten.

 • Dit doet u:
  U stelt vast welke aansluitcapaciteit u nodig heeft. Als u dat zelf niet precies weet, kan een installateur u helpen dat te bepalen.  U mag maximaal 1 aansluiting voor grootverbruik per aansluitadres (WOZ-object) hebben.

 • Op het moment dat er in uw gebied sprake is van transportschaarste voor afname, is dit te zien op onze capaciteitskaart en op de kaart van Netbeheer Nederland.

   

 • Dit doet u:
  U dient bij ons een aanvraag in voor het wijzigen van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting. 

  Voor een kostenindicatie vult u de volgende gegevens in: 

  • of u ook energie gaat terugleveren; 
  • de grootte van de aansluiting; 
  • het verwachte verbruik; 
  • de hoogte van het gecontracteerde transportvermogen / transportcapaciteit
  • bij een gasaansluiting moet u ook weten wat de afleverdruk is. 

  Als u daarna ook een offerte-aanvraag wilt plaatsen, vragen wij naast bovenstaande gegevens ook om: 

  • de gewenste opleverdatum; 
  • uw persoonlijke gegevens; 
  • een situatieschets; Met een situatieschets bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:  de ligging van het pand, de omliggende straten, de bijbehorende straatnamen en het type bestrating. Wij hebben deze tekeningen nodig om te bekijken of een aansluiting mogelijk is en welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn. 
  • een WOZ-beschikking van het college van Burgemeester & Wethouders of een gevestigd recht van opstal.  
  • een volmacht als u een offerte namens een andere partij indient. 

  Dit doen wij:
  Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Zodra uw aanvraag volledig is, ontvangt u binnen 10 werkdagen een offerte. In sommige gevallen krijgt u direct na uw aanvraag een automatische offerte. Dan is het bespreken van uw aanvraag niet nodig.

  Heeft u een verzoek gedaan voor een offerte voor een aansluiting met een aansluitwaarde tussen 50 en 100 MVA (mega-volt-ampère)? Dan delen wij deze met TenneT, de landelijke hoogspanningsnetbeheerder. We kijken samen op welk spanningsniveau de aansluiting het beste past.

 • Dit doet u:
  U ondertekent de offerte en stuurt deze terug. 

  Dit doen wij:
  Na uw akkoord op de offerte gaan wij aan de slag met uw aanvraag: 

  • U ontvangt een bevestiging van uw akkoord per brief. Als u een wijziging van uw aansluiting aanvraagt, krijgt uw aansluiting in sommige gevallen een nieuwe EAN-code. Als dat het geval is, sturen wij u ook een nieuwe bijlage van de aansluit- en transportovereenkomst.  
  • Wij nemen contact met u op om een voorlopige planning te bespreken voor de werkzaamheden die wij komen uitvoeren. U hoort dan ook wie uw contactpersoon is.

  De geldigheidsduur van een offerte voor een aansluitwaarde tot en met 1750 kVA is 3 maanden.
  De geldigheidsduur van een offerte voor een aansluiting groter dan 1750 kVA is 1 maand.

 • U regelt een aantal zaken zelf, zodat wij de aansluiting op de afgesproken datum gebruiksklaar kunnen opleveren. Zonder deze voorbereidingen leveren wij de aansluiting gesloten op en kunt u er geen gebruik van maken. 

  Dit doet u:

  • Worden er graafwerkzaamheden uitgevoerd op uw eigen terrein? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren*.
  • Afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting heeft u voor een elektriciteitsaansluiting een transformator en schakelinstallaties nodig. Deze regelt u zelf.  
  • Besteedt u de installatieverantwoordelijkheid uit? Geef dit dan door aan de projectleider van Enexis Netbeheer. 
  • Als uw aansluiting na de wijziging een nieuwe EAN-code krijgt, geef deze dan door aan uw energieleverancier en uw meetverantwoordelijke. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de overeenkomsten die u met hen heeft gesloten.

  * Is er tijdens een bodemonderzoek vervuilde grond gevonden?  Dan moet u ervoor zorgen dat wij volgens veiligheidsvoorschriften werkzaamheden uit kunnen voeren. Dit doet u door bijvoorbeeld een mantelbuis aan te leggen, de vervuilde grond af te voeren of door een zeil met schone grond. Heeft u maatregelen getroffen zodat wij veilig kunnen werken? Geef dit dan door aan de projectleider van Enexis Netbeheer.

  Dit doen wij:

  • We vragen eventueel benodigde vergunningen aan;
  • We laten bodemonderzoek doen op openbaar terrein*;
  • Bestellen materialen;
  • Bereiden de werkzaamheden voor.  

  * Op openbaar terrein vragen wij een bodemonderzoek aan. Zijn er werkzaamheden op uw terrein? Dan vraagt u een bodemonderzoek aan.

 • Is het offertebedrag hoger dan € 10.000,-? Dan vragen wij om een aanbetaling van 50%.  Is het offertebedrag hoger dan € 250.000,-? Dan betaalt u een eerste aanbetaling van 10% en vervolgens nog 40% voor de werkzaamheden starten. 

  Dit doen wij:
  Nadat wij uw akkoord op de offerte hebben ontvangen, versturen wij binnen 14 dagen de factuur voor de aanbetaling.  

  Dit doet u:
  U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 • Dit doet u:
  U regelt dat de installatieverantwoordelijke of een installateur aanwezig is bij het aansluiten van de aansluiting. Afhankelijk van de aansluiting die u aanvraagt, zijn er mogelijk aanvullende voorbereidingen nodig. Als dat zo is, stelt de projectleider u op de hoogte.  

  Dit doen wij:

  • Als u de juiste voorbereidingen heeft getroffen, plaatsen wij de nieuwe aansluiting. U kunt de aansluiting dan meteen gebruiken.
  • Na het afronden van de werkzaamheden sturen wij binnen 14 dagen de factuur. 
    De gemiddelde levertijd voor dit type aansluiting is op dit moment ongeveer een jaar vanaf het moment dat wij uw getekende offerte hebben ontvangen. Zodra we uw getekende offerte binnen hebben, bellen we u op om de planning en de uitvoering van de werkzaamheden te bespreken. 
 • Dit doet u:
  U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

Kosten nieuwe aansluiting

Eenmalige kosten

Voor het aansluiten van nieuwe grootzakelijke aansluitingen brengen wij eenmalige kosten in rekening.

Periodieke kosten

Naast eenmalige kosten, betaalt u ook periodieke kosten voor een nieuwe aansluiting. Deze betaalt u voor het beheren en in stand houden van uw aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf.