Nieuwe aansluiting aanvragen

Is uw woning nog niet aangesloten op het energienet? Dan kunt u geen gas en/of elektriciteit gebruiken. Wij sluiten uw woning aan op het elektriciteitsnet. Wilt u een nieuwe gasaansluiting aanvragen?  Dan moet de bouwvergunning voor 1 juli 2018 zijn aangevraagd. 

Monteur met werkbus bij nieuwbouwhuis in nieuwbouwhuis

Wanneer vraag ik een nieuwe aansluiting aan?

Heeft het pand nog géén aansluiting op het gas- of elektriciteitsnet? Dan kunt u voor elektriciteit altijd een nieuwe aansluiting inclusief meter aanvragen. Voor gas is dit niet altijd het geval. Sinds 1 juli 2018 is het voor nieuwbouw niet meer mogelijk om een gasaansluiting aan te vragen zonder toestemming van uw gemeente. 

Vraag alleen een nieuwe aansluiting aan wanneer er nog geen aansluiting op het gas- of elektriciteitsnetwerk is. Een nieuwe aansluiting vraag u aan op Mijnaansluiting.nl. Kies voor de optie: nieuwe aansluiting, permanent. Gaat u alleen energie terugleveren aan het elektriciteitsnet? Kies dan voor een zuiver terugleverende aansluiting. Als er in het pand al een aansluiting is voor gas en/of elektriciteit, hoeft u geen nieuwe aansluiting aan te vragen. U kunt dan de bestaande  aansluiting wijzigen.

Gasaansluiting en nieuwbouw

Vanaf juli 2018 heeft u bij nieuwbouw toestemming van uw gemeente nodig voor een gasaansluiting. Dit is vastgelegd in de Wet Voortgang Energietransitie. Onder ‘nieuwbouw’ valt elk nieuw gebouw en huis dat moet voldoen aan de voorwaarden voor nieuwbouw uit het Bouwbesluit. Soms zijn er uitzonderingen, deze staan in het register op de website van de Autoriteit Consument en markt (ACM). Heeft u nog geen postcode? Neem dan contact op met uw gemeente en blijf het register regelmatig checken. 

Capaciteit van de aansluiting

Zorg dat u weet wat de capaciteit van de nieuwe aansluiting moet zijn. Op de pagina: 'Welke aansluiting heb ik nodig?' leest u handige informatie over de verschillende aansluitingen voor gas en elektriciteit.

U mag maximaal 1 aansluiting per aansluitadres (WOZ-object) hebben. Meerdere aansluitingen staan wij niet toe.

Vraag een erkend installateur om advies

Heeft u een nieuwe aansluiting nodig en weet u niet wat de capaciteit moet zijn? Neem dan contact op met een erkend installateur en vraag om advies.

Een nieuwe aansluiting in 4 stappen

 • 1

  Vraag een erkend installateur om advies.

 • 2

  Vraag op Mijnaansluiting.nl een nieuwe aansluiting aan.

 • 3

  Ga akkoord met de offerte. Tref eventuele voorbereidende werkzaamheden.

 • 4

  De werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voorbereidende werkzaamheden

Om uw nieuwe aansluiting te kunnen maken, hebben we toegang nodig tot uw meterkast of de ruimte waar die moet komen. U moet er zelf voor zorgen dat uw meterkast voldoet aan de richtlijnen

Tips voor een snelle aanvraag

De volgende zaken zijn handig om bij de hand te hebben wanneer u een aanvraag indient.

 • Soms zijn er graafwerkzaamheden nodig. U wordt voordat onze werkzaamheden starten geïnformeerd of er graafwerkzaamheden nodig zijn. Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals beton), grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk en eventuele beplanting. 

 • Doet u een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of u wilt uw huidige aansluiting wijzigen of verplaatsen? Dan vragen wij u om een situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond toe te voegen. Wij hebben dit nodig om te zien of een aansluiting mogelijk is en of welke werkzaamheden we moeten treffen. 

  Plattegrond

  Hiermee bedoelen wij een tekening waarop staat aangeven waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Neem in de plattegrond de afstanden in meters op of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

  Situatieschets

  Hiermee bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:

  • de ligging van de woning;
  • de omliggende straten;
  • de bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

Kosten werkzaamheden berekenen

Bereken snel en eenvoudig uw kosten voor het aanvragen van een nieuwe aansluiting.

  Monteur controle in meterkast

  Aansluiting zuivere teruglevering aanvragen

  Een aansluiting die alleen opgewekte energie kan terugleveren aan het elektriciteitsnet noemen we een zuivere terugleveraansluiting. Let op: er mag geen elektriciteitsverbruik op deze aansluiting plaatsvinden. Een aansluiting voor alleen teruglevering kan bijvoorbeeld worden aangevraagd door een Vereniging van Eigenaren (VvE) die zonnepanelen heeft. Als de opgewekte stroom niet kan worden verdeeld over de verschillende woningen, kan de VvE de stroom terugleveren aan het energienet met een aparte terugleveraansluiting.

  Een aansluiting voor enkel teruglevering vraagt u, net als een nieuwe aansluiting, aan via Mijnaansluiting.nl. Geef bij de vraag ‘Waar gaat u de elektriciteitsaansluiting voor gebruiken?’ aan dat u een zuivere terugleveraansluiting wil.

  Veelgestelde vragen

  • Voor bestaande woningen en gebouwen kunt u nog gewoon een nieuwe gasaansluiting aanvragen. In ons gebied zijn wij dan verplicht om u aan te sluiten, al gelden ook hier uitzonderingen. U kunt bijvoorbeeld geen aansluiting krijgen wanneer uw wijk het label ‘gasloos’ heeft gekregen of wanneer uw gemeente voor 1 juli 2018 heeft besloten dat uw wijk ik een warmtegebied ligt. Deze uitzonderingen staan in het register van ACM.

   Heeft dit antwoord u geholpen?
  • Dien op tijd uw aanvraag in. Binnen enkele werkdagen nemen wij contact met u op voor het opstellen van de offerte.

   Wij plannen de werkzaamheden in als u er definitief opdracht voor heeft gegeven en wij dus een ondertekende offerte en/of akkoordverklaring van u hebben ontvangen. Op dit moment is het erg druk. Lees meer over onze doorlooptijden.

   Heeft dit antwoord u geholpen?
  • Sinds 1 augustus 2022 is ons beleid dat op 1 WOZ-adres niet meer dan 1 aansluiting is toegestaan.

   Waarom?

   Door de transportschaartse op afname en terugleveren van elektriciteit voor grootverbruikaansluitingen ontstaat er een risico dat er meer grote kleinverbruikaansluitingen worden aangevraagd om zo tot de gewenste vermogens te komen. Dit verergert het schaarsteprobleem omdat hierdoor het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid. De kosten hiervoor worden vervolgens verrekend in de netwerktarieven. Dit vinden we een onwenselijke situatie en maatschappelijk niet verantwoord.

   Verder zijn er veel aanvragen voor aansluitingen en hebben we helaas te maken met weinig monteurs die dit kunnen realiseren. We moeten dus keuzes maken en bieden u en andere klanten ook graag een aansluiting aan. Als u meer vermogen wilt afnemen, dan moet u een verzwaring van de aansluiting aanvragen.

   Heeft dit antwoord u geholpen?