Grootzakelijke aansluiting verhogen

Wilt u uw grootzakelijke elektriciteits- en/of gasaansluiting verhogen of gaat u van een kleinverbruik naar een grootverbruikaansluiting? Een verzoek voor deze wijziging kunt u eenvoudig indienen.

Is de aansluiting 3 x 80 ampère of kleiner? Dan heeft u een kleinverbruikaansluiting.

Graafwerkzaamheden zakelijke aansluiting

Let op bij uw aanvragen

Planning voor het verwijderen van de aansluiting

Vraag uw wijziging op tijd aan

De doorlooptijd voor het wijzigen of verplaatsen van gas- en elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruik is sinds 2019 landelijk, en dus ook in ons verzorgingsgebied, helaas fors toegenomen. De huidige marktomstandigheden zorgen voor een gemiddelde doorlooptijd van een jaar. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina over doorlooptijden voor meer informatie. We streven ernaar om uw wensdatum te realiseren. Na het indienen van een aanvraag nemen wij contact met u op om daadwerkelijke planning van de werkzaamheden met u te bespreken.

Verzwaren niet altijd mogelijk

Ons elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt, maar daar is het net niet op ingericht. De ontwikkelingen gaan zo hard waardoor de aanpassingen op het net bijna niet bij te houden zijn. Als gevolg hiervan zien we dat ons elektriciteitsnet op verschillende plekken de maximale transportcapaciteit nadert. Hierdoor is een  verzwaring van een aansluiting voor grootzakelijke afnemers niet altijd mogelijk.  U ziet op onze capaciteitskaart wanneer er (dreigende) transportschaarste voor afname ontstaat.

Verhoging grootzakelijke aansluiting aanvragen 

Heeft u de aanvraag voor het verhogen van uw grootverbruikaansluiting ingediend? Dan nemen wij binnen 5 werkdagen contact op om uw aanvraag te bespreken. Daarna ontvangt u van ons een offerte.

Volmacht 

Doet u de aanvraag namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Stappenplan aansluiting wijzigen of verplaatsen

U wilt uw grootzakelijke gas- en/of elektriciteitsaansluiting wijzigen of verplaatsen. Wat moet u zelf regelen en wat regelt Enexis Netbeheer? In dit stappenplan leggen wij u uit wat u kunt verwachten.

 • Dit doet u:
  U stelt vast welke aansluitcapaciteit u nodig heeft. Als u dat zelf niet precies weet, kan een installateur u helpen dat te bepalen. 

 • Op het moment dat er in uw gebied sprake is van transportschaarste voor afname, is dit te zien op onze capaciteitskaart en op de kaart van Netbeheer Nederland.

   

 • Dit doet u:
  U dient bij ons een aanvraag in voor het wijzigen van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting. 

  Voor een kostenindicatie vult u de volgende gegevens in: 

  • of u ook energie gaat terugleveren; 
  • de grootte van de aansluiting; 
  • het verwachte verbruik; 
  • de hoogte van het gecontracteerde transportvermogen / transportcapaciteit
  • bij een gasaansluiting moet u ook weten wat de afleverdruk is. 

  Als u daarna ook een offerte-aanvraag wilt plaatsen, vragen wij naast bovenstaande gegevens ook om: 

  • de gewenste opleverdatum; 
  • uw persoonlijke gegevens; 
  • een situatieschets; Met een situatieschets bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:  de ligging van het pand, de omliggende straten, de bijbehorende straatnamen en het type bestrating. Wij hebben deze tekeningen nodig om te bekijken of een aansluiting mogelijk is en welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn. 
  • een WOZ-beschikking van het college van Burgemeester & Wethouders of een gevestigd recht van opstal.  
  • een volmacht als u een offerte namens een andere partij indient. 

  Dit doen wij:
  Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Zodra uw aanvraag volledig is, ontvangt u binnen 10 werkdagen een offerte. In sommige gevallen krijgt u direct na uw aanvraag een automatische offerte. Dan is het bespreken van uw aanvraag niet nodig.

  Heeft u een verzoek gedaan voor een offerte voor een aansluiting met een aansluitwaarde tussen 50 en 100 MVA (mega-volt-ampère)? Dan delen wij deze met TenneT, de landelijke hoogspanningsnetbeheerder. We kijken samen op welk spanningsniveau de aansluiting het beste past.

 • Dit doet u:
  U ondertekent de offerte en stuurt deze terug. 

  Dit doen wij:
  Na uw akkoord op de offerte gaan wij aan de slag met uw aanvraag: 

  • U ontvangt een bevestiging van uw akkoord per brief. Als u een wijziging van uw aansluiting aanvraagt, krijgt uw aansluiting in sommige gevallen een nieuwe EAN-code. Als dat het geval is, sturen wij u ook een nieuwe bijlage van de aansluit- en transportovereenkomst.  
  • Wij nemen contact met u op om een voorlopige planning te bespreken voor de werkzaamheden die wij komen uitvoeren. U hoort dan ook wie uw contactpersoon is.

  De geldigheidsduur van een offerte voor een aansluitwaarde tot en met 1750 kVA is 3 maanden.
  De geldigheidsduur van een offerte voor een aansluiting groter dan 1750 kVA is 1 maand.

 • U regelt een aantal zaken zelf, zodat wij de aansluiting op de afgesproken datum gebruiksklaar kunnen opleveren. Zonder deze voorbereidingen leveren wij de aansluiting gesloten op en kunt u er geen gebruik van maken. 

  Dit doet u:

  • Worden er graafwerkzaamheden uitgevoerd op uw eigen terrein? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren*.
  • Afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting heeft u voor een elektriciteitsaansluiting een transformator en schakelinstallaties nodig. Deze regelt u zelf.  
  • Besteedt u de installatieverantwoordelijkheid uit? Geef dit dan door aan de projectleider van Enexis Netbeheer. 
  • Als uw aansluiting na de wijziging een nieuwe EAN-code krijgt, geef deze dan door aan uw energieleverancier en uw meetverantwoordelijke. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de overeenkomsten die u met hen heeft gesloten.

  * Is er tijdens een bodemonderzoek vervuilde grond gevonden?  Dan moet u ervoor zorgen dat wij volgens veiligheidsvoorschriften werkzaamheden uit kunnen voeren. Dit doet u door bijvoorbeeld een mantelbuis aan te leggen, de vervuilde grond af te voeren of door een zeil met schone grond. Heeft u maatregelen getroffen zodat wij veilig kunnen werken? Geef dit dan door aan de projectleider van Enexis Netbeheer.

  Dit doen wij:

  • We vragen eventueel benodigde vergunningen aan;
  • We laten bodemonderzoek doen op openbaar terrein*;
  • Bestellen materialen;
  • Bereiden de werkzaamheden voor.  

  * Op openbaar terrein vragen wij een bodemonderzoek aan. Zijn er werkzaamheden op uw terrein? Dan vraagt u een bodemonderzoek aan.

 • Is het offertebedrag hoger dan € 10.000,-? Dan vragen wij om een aanbetaling van 50%.  Is het offertebedrag hoger dan € 250.000,-? Dan betaalt u een eerste aanbetaling van 10% en vervolgens nog 40% voor de werkzaamheden starten. 

  Dit doen wij:
  Nadat wij uw akkoord op de offerte hebben ontvangen, versturen wij binnen 14 dagen de factuur voor de aanbetaling.  

  Dit doet u:
  U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 • Dit doet u:
  U regelt dat de installatieverantwoordelijke of een installateur aanwezig is bij het aansluiten van de aansluiting. Afhankelijk van de aansluiting die u aanvraagt, zijn er mogelijk aanvullende voorbereidingen nodig. Als dat zo is, stelt de projectleider u op de hoogte.  

  Dit doen wij:

  • Als u de juiste voorbereidingen heeft getroffen, plaatsen wij de nieuwe aansluiting. U kunt de aansluiting dan meteen gebruiken.
  • Na het afronden van de werkzaamheden sturen wij binnen 14 dagen de factuur. 
    De gemiddelde levertijd voor dit type aansluiting is op dit moment ongeveer een jaar vanaf het moment dat wij uw getekende offerte hebben ontvangen. Zodra we uw getekende offerte binnen hebben, bellen we u op om de planning en de uitvoering van de werkzaamheden te bespreken. 
 • Dit doet u:
  U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

Wat is mijn contractwaarde?

Als u een grootzakelijke aansluiting heeft, dan spreekt u met Enexis Netbeheer een gecontracteerd transportvermogen en/of transportcapaciteit af. Wilt u uw contractwaarde bekijken of wijzigen? Kijk dan op onze pagina 'Contractwaarde bekijken of wijzigen'.

Kosten grootzakelijke aansluiting verhogen

Eenmalige kosten

Het verhogen van de aansluitwaarde van een grootverbruikaansluiting is maar in een beperkt aantal situaties mogelijk. In veel gevallen moet een nieuwe aansluiting gemaakt worden op een ander netvlak. Dit wordt per aanvraag bekeken. Er zijn daarom geen standaardbedragen te noemen. Enexis brengt de werkelijke (project)kosten in rekening op basis van een voorcalculatie. U ontvangt voorafgaand een offerte. 

Periodieke kosten

Naast de eenmalige kosten voor het verhogen van de aansluitwaarde, betaalt u ook periodieke kosten. Deze betaalt u voor het beheren en in stand houden van uw aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf.