Contractwaarde bekijken of wijzigen

U spreekt met ons gecontracteerd transportvermogen (elektriciteit) of gecontracteerd transportcapaciteit (gas) af als u een grootzakelijke aansluiting heeft. Dit noemen wij de contractwaarde. Wilt u uw contractwaarde bekijken of wijzigen? Wij vertellen u er meer over.

monteurs capaciteit wijzigen

Wat is een contractwaarde? 

De contractwaarde is het gecontracteerd transportvermogen (elektriciteit) of gecontracteerd transportcapaciteit (gas) dat we voor u reserveren in ons energienet. Het geeft aan hoeveel u elke maand maximaal mag afnemen. Met andere woorden: een gecontracteerd(e) transportvermogen of -capaciteit bepaalt hoe zwaar u uw aansluiting (en dus het energienet) mag belasten. Dit is wat anders dan de hoeveelheid energie die u afneemt.

Waar vind ik mijn contractwaarde?  

U vindt uw contractwaarde op de factuur en als u inlogt in Mijn Enexis Grootverbruik. Daar vindt u alle gegevens van uw grootzakelijke aansluitingen. Heeft u nog geen account? Dan vraagt u deze gemakkelijk aan.

Contractwaarde verhogen

Wijzigt u uw bedrijfsactiviteiten of uw bedrijfsvoering waardoor uw gecontracteerd transportvermogen (elektriciteit) of gecontracteerde transportcapaciteit (gas) verandert? Dien dan een aanvraag bij ons in om de contractwaarde te verhogen. Wij controleren eerst of er nog ruimte op het energienet beschikbaar is. Als dit zo is, keuren wij uw aanvraag goed. De wijziging gaat dan in op de 1e van de volgende maand. Is er geen ruimte op het net? Dan wordt het gecontracteerd vermogen niet verhoogd. Wij zetten uw aanvraag op onze wachtlijst. Zodra er in uw gebied ruimte vrijkomt op het energienet, nemen wij contact met u op.

Let op! Wanneer u een wijziging aanvraagt, veranderen uw periodieke netwerkkosten ook. Bereken de jaarlijkse netwerkkosten.

Contractwaarde verlagen

De contractwaarde verlagen is mogelijk wanneer u in de laatste 12 maanden geen verhoging heeft gehad. Na een verlaging gaan uw periodieke netwerkkosten omlaag. Let op! Houd er rekening mee dat u na een verlaging mogelijk niet meer kunt verhogen omdat er transportschaarste is in uw gebied.

Contractwaarde overschrijden

Als u in een gebied zonder transportschaarste het gecontracteerd transportvermogen overschrijdt, wordt deze automatisch naar boven bijgesteld en stijgen uw periodieke transportkosten. Ligt uw aansluiting in een gebied met transportschaarste? Dan krijgt u van ons een e-mail met de aankondiging van mogelijke congestie en mag overschrijden niet meer. Als u er wel overheen gaat kan dit schade veroorzaken aan het elektriciteitsnet. Blijft u toch overschrijden? Dan kan in het uiterste geval overgegaan worden tot afsluiting van de elektriciteitsaansluiting. U leest er meer over op onze pagina over het overschrijden van het gecontracteerd vermogen.

Veelgestelde vragen over contractwaarde

Wilt u meer informatie over wat contractwaarde is en wanneer u deze moet aanpassen? Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Wilt u (meer) elektriciteit terugleveren aan het net? Vraag dan op tijd het vermogen dat u wilt aan bij ons. Dit doet u via onze terugleverpagina.  Na uw aanvraag beoordelen wij deze. We laten u zo snel mogelijk weten of we uw aanvraag accepteren. U ontvangt altijd bericht van ons. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De gebruikers van ons energienet kunnen pas optimaal gebruikmaken van hun aansluiting als wij vraag en aanbod van energie goed op elkaar afstemmen. Om storingen te voorkomen, moet het net in balans zijn. Daarom spreken wij met onze grootzakelijke klanten een waarde af die wij reserveren in ons energienet.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wilt u het gecontracteerd vermogen wijzigen? Dien dan een aanvraag in. Als u het gecontracteerd vermogen wilt verhogen, dan controleren we na uw aanvraag of er transportcapaciteit beschikbaar is. Is dit er? Dan keuren wij uw aanvraag goed. Is er geen transportcapaciteit? Dan wordt het gecontracteerd vermogen niet verhoogd. Uw aanvraag wordt op een wachtlijst gezet. Wanneer er in uw gebied weer ruimte is op het elektriciteitsnet, nemen wij contact met u op.

  Wilt u de aansluiting ook  fysiek verzwaren? Lees meer op onze pagina over het wijzigen van uw aansluiting.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wanneer u de gecontracteerde uurcapaciteit wilt verhogen of verlagen (laagste waarde is 1 m3/h), moet u een aanvraag doen via Mijn Enexis.  Wij reageren binnen 10 werkdagen.  Geven wij akkoord op uw aanvraag? Dan wijzigt uw gecontracteerde uurcapaciteit vanaf de 1e van de volgende kalendermaand.

  Let op!  Wanneer u een verlaging aanvraagt, kan dat alleen als er de laatste 12 maanden geen wijzigingen naar boven zijn gedaan aan de gecontracteerde uurcapaciteit. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Ja, dat kan. Zorg dat u het gecontracteerd vermogen tijdens deze verbouwing niet naar beneden bijstelt.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wilt u een verzwaring van uw aansluiting op dezelfde locatie? Dan mag u het transportvermogen zoals dat was gecontracteerd op de oude aansluiting meenemen naar de nieuwe aansluiting. Wilt u extra vermogen? Vraag dan een verhoging van uw transportvermogen aan zodat uw aanvraag bij ons op de wachtlijst komt.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wilt u een verzwaring van uw aansluiting op dezelfde locatie? Dus ook wanneer er sprake is van het verwijderen van de oude- en het aanleggen van een nieuwe aansluiting? Dan mag u het transportvermogen zoals dat was gecontracteerd op de oude aansluiting meenemen naar de nieuwe aansluiting. Wilt u extra vermogen? Vraag dan een verhoging van uw transportvermogen aan zodat uw aanvraag bij ons op de wachtlijst komt.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wanneer u voldoet aan alle voorwaarden hieronder, mag u maximaal 75% van het beschikbare vermogen van de kleinverbruikaansluitingen meenemen naar de nieuwe grootverbruikaansluiting. Voegt u meerdere grootverbruikaansluitingen samen tot 1 nieuwe? Dan mag u het maximaal gecontracteerde transportvermogen meenemen wat u afgelopen 12 maanden had.

  De voorwaarden waaraan u moet voldoen:

  • De aansluitingen die verwijderd worden zijn opgeleverd vóór de voor dat gebied afgekondigde schaarste;
  • U heeft alle aansluitingen op uw naam;
  • U tekent bij acceptatie van de offerte voor de nieuwe aansluiting ook gelijk voor de verwijdering van de oude aansluitingen;
  • Het gaat om een aaneengesloten terrein en panden (1 WOZ object);
  • De oude aansluitingen bevinden zich achter hetzelfde congestiepunt.
  Heeft dit antwoord u geholpen?