Grootzakelijke aansluiting wijzigen

Wilt u uw aansluiting voor gas en/of elektriciteit verhogen of verlagen? Of een bestaande gas- en/of elektriciteitsaansluiting verplaatsen? Dan kunt u bij ons eenvoudig een aanvraag voor een wijziging indienen. 

Let op bij uw aanvragen

Vraag uw wijziging op tijd aan

De doorlooptijd voor het wijzigen of verplaatsen van gas- en elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruik is sinds 2019 landelijk en dus ook in ons verzorgingsgebied helaas fors toegenomen. We streven ernaar om uw wensdatum te realiseren. De huidige marktomstandigheden zorgen echter voor een gemiddelde doorlooptijd van 6 maanden tot een jaar. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina over doorlooptijden voor meer informatie.

Spanningsloos maken van uw aansluiting

Bij een noodstroomtest of onderhoud aan uw elektriciteitsaansluiting is het belangrijk dat deze (tijdelijk) niet onder stroom staat. Dit noemen we spanningsloos maken. Op de pagina over spanningsloos  maken  leest u hoe u dit regelt.

Schaarste op het elektriciteitsnet 

De ruimte op het elektriciteitsnet is niet onbeperkt. Als de maximale capaciteit (bijna) is bereikt, dan is afname en/of teruglevering van elektriciteit beperkt of niet meer mogelijk. Informeer ons daarom zo snel mogelijk wanneer u van plan bent om elektriciteit af te gaan nemen of terug te gaan leveren.

Nieuw beleid voor aansluiten batterijen

Sinds begin 2022 zien we een enorme toename in het aantal aanvragen voor batterij-aansluitingen. Het grootschalig inzetten van batterijen zien wij als een manier om tot een flexibeler energiesysteem te komen. Het uitgangspunt blijft hierbij wel dat batterijen moeten bijdragen aan een oplossing voor netschaarste en niet bijdragen aan extra piekbelasting van het elektriciteitsnet. Om zoveel mogelijk aanvragen te behandelen, zijn we daarom samen met sectorvereniging Netbeheer Nederland tot een nieuw beleid gekomen. Hierin staat hoe we met het aansluiten van batterijen omgaan. 

Specifieke aansluitingen wijzigen

Wilt u een specifieke aansluiting wijzigen? Dit kunt u eenvoudig aanvragen. 

Monteurs in geul werkend aan aansluiting gas kabels

Extra meetpunt 

In sommige situaties wilt u meerdere elektriciteitsmeters op 1 aansluiting aansluiten. Dat kan met een extra meetpunt. Voor het hoofdmeetpunt en elk extra meetpunt (secundair allocatiepunt) sluit u een apart contract af met een energieleverancier. Dit betekent dat meerdere leveranciers op één aansluiting kunnen leveren.  

Vader met kinderen koken op gas

Kleinzakelijke aansluiting 

Bij een kleinzakelijke aansluiting (kleinverbruik) is de elektriciteitsaansluiting maximaal 3 x 80 ampère.  Een gasaansluiting van maximaal G25 met een capaciteit tot en met 40 m3/h valt hier ook onder. Deze aansluitingen zijn hetzelfde als voor consumenten. De facturen ontvangt u van uw energieleverancier en niet van ons. 

monteur in spanningsstation

Artikel 1-aansluiting

Wijzigingen van uw A1-aansluitingen vraagt u aan via mijnaansluiting.nl.

Lachende monteur Enexis Netbeheer bij meterkast

1 x 10 ampère-aansluiting 

Een wijziging van uw 1 x 10 ampère-aansluiting vraagt u aan via mijnaansluiting.nl

Volmacht 

Doet u de aanvraag namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Wat is mijn contractwaarde

Als grootzakelijke klant kunt u inloggen in Mijn Enexis Zakelijk. Hier kunt u voor al uw grootzakelijke aansluitingen uw gecontracteerd transportvermogen of transportcapaciteit bekijken of wijzigen.