Grootzakelijke aansluiting wijzigen

Wilt u uw aansluiting voor gas en/of elektriciteit verhogen of verlagen? Of een bestaande gas- en/of elektriciteitsaansluiting verplaatsen? Dan kunt u bij ons eenvoudig een aanvraag voor een wijziging indienen. 

Let op bij uw aanvragen

Planning voor het verwijderen van de aansluiting

Vraag uw wijziging op tijd aan

De doorlooptijd voor het wijzigen of verplaatsen van gas- en elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruik is sinds 2019 landelijk, en dus ook in ons verzorgingsgebied, helaas fors toegenomen. De huidige marktomstandigheden zorgen voor een gemiddelde doorlooptijd van een jaar. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina over doorlooptijden voor meer informatie. We streven ernaar om uw wensdatum te realiseren. Na het indienen van een aanvraag nemen wij contact met u op om daadwerkelijke planning van de werkzaamheden met u te bespreken.

Spanningsloos maken van uw aansluiting

Bij een noodstroomtest of onderhoud aan uw elektriciteitsaansluiting is het belangrijk dat deze (tijdelijk) niet onder stroom staat. Dit noemen we spanningsloos maken. Op de pagina over spanningsloos  maken  leest u hoe u dit regelt.

Het net raakt vol

Het afgelopen jaar is het aantal aanvragen voor transportcapaciteit explosief toegenomen. Deze ontwikkeling past in een bredere, landelijke trend van een steeds grotere vraag naar elektriciteit. In steeds meer regio’s worden de grenzen van het net bereikt, zowel voor het afnemen als het terugleveren van energie. Toegang tot het elektriciteitsnet is hierdoor niet meer vanzelfsprekend. We zien dit in meer of mindere mate in ons hele verzorgingsgebied.

Meer weten? Ga dan naar:

Transportschaarste en aansluiten batterijen

Het volle stroomnet heeft ook gevolgen voor het aansluiten van batterijen. We hebben onderzocht of er een oplossing is om batterijen bij transportschaarste op een verantwoorde manier aan te sluiten op ons stroomnet. Uit het onderzoek blijkt dat we in ieder geval tot halverwege 2024 geen oplossing hebben die past bij de wensen en behoeften van onze klanten. Heeft u al een aanvraag gedaan? Dan blijft deze op de wachtlijst staan. 

Past een batterij binnen uw huidige gecontracteerd vermogen? Dan mag u deze plaatsen. U moet dit wel bij ons melden. U leest meer over het melden en over het aansluiten van batterijen op onze pagina over energie opslaan.

 

Specifieke aansluitingen wijzigen

Wilt u een specifieke aansluiting wijzigen? Dit kunt u eenvoudig aanvragen. 

Gasaansluiting aanvragen

Extra meetpunt 

In sommige situaties wilt u meerdere elektriciteitsmeters op 1 aansluiting aansluiten. Dat kan met een extra meetpunt. Voor het hoofdmeetpunt en elk extra meetpunt (secundair allocatiepunt) sluit u een apart contract af met een energieleverancier. Dit betekent dat meerdere leveranciers op één aansluiting kunnen leveren.  

Vader met kinderen koken op gas

Kleinzakelijke aansluiting 

Bij een kleinzakelijke aansluiting (kleinverbruik) is de elektriciteitsaansluiting maximaal 3 x 80 ampère.  Een gasaansluiting van maximaal G25 met een capaciteit tot en met 40 m3/h valt hier ook onder. Deze aansluitingen zijn hetzelfde als voor consumenten. De facturen ontvangt u van uw energieleverancier en niet van ons. 

monteur spanningsstation

Artikel 1-aansluiting

Wijzigingen van uw A1-aansluitingen vraagt u aan via mijnaansluiting.nl.

Lachende monteur bij meterkast

1 x 10 ampère-aansluiting 

Een wijziging van uw 1 x 10 ampère-aansluiting vraagt u aan via mijnaansluiting.nl

Volmacht 

Doet u de aanvraag namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Wat is mijn contractwaarde?

Als u een grootzakelijke aansluiting heeft, dan spreekt u met Enexis Netbeheer een gecontracteerd transportvermogen en/of transportcapaciteit af. Wilt u uw contractwaarde bekijken of wijzigen? Kijk dan op onze pagina 'Contractwaarde bekijken of wijzigen'.