Artikel 1-aansluiting

Heeft u meerdere elektriciteitsaansluitingen in de openbare ruimte, zoals riolering of openbare verlichting? Als u deze kleinverbruikaansluitingen combineert, zien wij dit mogelijk als grootverbruikaansluiting. Dit noemen we een Artikel 1-aansluiting.

monteur spanningsstation

Wanneer vraag ik een Artikel 1-aansluiting aan? 

U heeft de mogelijkheid kleinverbruikaansluitingen te laten aanmerken als Artikel 1-aansluitingen als u ze gebruikt voor: 

 • openbare verlichting of verkeerslichten; 
 • riolering, bemaling, waterzuivering of transport en distributie van water; 
 • het beheer en exploitatie van telecommunicatie- en kabelnetwerken; 
 • vervoer van goederen of personen per trein; 
 • mijnbouwkundige activiteiten (zout, gas, olie, aardwarmte et cetera).

Voorwaarden Artikel 1-aansluiting 

De wet maakt verschil tussen groot- en kleinverbruikaansluitingen op basis van de capaciteit van de aansluiting. Een kleinverbruikaansluiting heeft een capaciteit van maximaal 3 x 80 ampère. Alle grotere aansluitingen vallen in de categorie grootverbruik. Hierop geldt één uitzondering: de Artikel 1-aansluiting (ook wel Artikel 1 lid 2/3-aansluiting genoemd).

Stappenplan aanvragen Artikel 1-aansluiting

Via Mijnaansluiting.nl kunt u nieuwe Artikel 1-aansluitingen aanvragen, bestaande Artikel 1-aansluitingen laten verwijderen, laten verplaatsen en/of de capaciteit laten verzwaren/verlichten.

 • Het aanvragen van een Artikel 1-aansluiting doet u via Mijnaansluiting.nl.

  Dit doet u:
  Log in op Mijnaansluiting.nl. Als u nog geen inloggegevens heeft, moet u zich eerst registreren. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft voor u uw aanvraag gaat doen:

  • Capaciteit van de nieuwe aansluiting;
  • Aansluitadres;
  • Plattegrond en situatieschets van de plek waar de nieuwe aansluiting moet komen. Met een situatieschets bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:
   De ligging van het pand;
   De omliggende straten;
   De bijbehorende straatnamen en het type bestrating.
   De netbeheerders hebben deze tekeningen nodig om te bekijken of een aansluiting mogelijk is en welke werkzaamheden daarvoor nodig zijn.
  • Contactgegevens van de contractant, van de contactpersoon tijdens de werkzaamheden en contactgegevens voor facturatie.

  Vul het aanvraagformulier in. U kunt daarbij al een gewenste datum voor de werkzaamheden opgeven. Vermeld de term ‘Artikel 1’ bij opmerkingen, om onduidelijkheden te voorkomen. Na het verzenden van uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging.

 • Dit doen wij:
  Binnen uiterlijk 10 werkdagen belt een medewerker van de Enexis-vestiging in uw regio u om uw wensen door te spreken. Daarna mailen wij u een offerte voor onze werkzaamheden. Deze offerte is 3 maanden geldig.

 • Dit doet u:
  U ontvangt een e-mail met daarin een link naar de offerte. Deze kunt u digitaal ondertekenen en terugmailen naar ons.

  Dit doen wij:
  Na uw akkoord op de offerte gaan wij aan de slag met uw aanvraag: 

  • Wij sturen u binnen 2 werkdagen een opdrachtbevestiging. Daarin vindt u de EAN-code van de nieuwe aansluiting. 
  • U krijgt binnen 2 werkdagen nadat wij uw ondertekende offerte hebben ontvangen, een opdrachtbevestiging. Hierin staat de EAN-code van de nieuwe aansluiting. Deze heeft u nodig voor het afsluiten van contracten met een energieleverancier en een meetverantwoordelijke.
 • U regelt een aantal zaken zelf, zodat wij de aansluiting op de afgesproken datum gebruiksklaar op kunnen leveren. Zonder deze voorbereidingen leveren wij de aansluiting gesloten op en kunt u er geen gebruik van maken.

  Dit doet u:
  Voordat wij de nieuwe aansluiting opleveren, sluit u contracten af met een energieleverancier en een meetverantwoordelijke. Zorg ervoor dat u dit op tijd regelt.

  Dit doen wij:
  Wij besteden de werkzaamheden uit aan een aannemer.

  • De aannemer neemt contact met u op om een voorlopige planning af te spreken en bevestigt de gemaakte afspraken.
  • Het kan zijn dat hij voorafgaand aan de werkzaamheden langskomt om de situatie ter plekke te bekijken.
  • De aannemer neemt opnieuw contact op als de planning definitief wordt. Dat doet hij uiterlijk 5 werkdagen voor de voorlopige plandatum. Ook deze afspraken bevestigt hij per e-mail.
 • Als u uw contracten met uw energieleverancier en meetverantwoordelijke tijdig heeft afgesloten, levert de aannemer de aansluiting bedrijfsklaar op en kunt u deze in gebruik nemen.

De tarieven van een A1-aansluiting

Voor een Artikel 1-aansluiting brengen wij als netbeheerder maandelijks dezelfde tarieven in rekening als voor kleinverbruikaansluitingen voor consumenten. Wilt u weten hoe de tarieven zijn opgebouwd? Bekijk de actuele periodieke tarieven elektriciteit. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons Multisiteloket op telefoonnummer 088 857 34 40. Dit loket is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar multisites@enexis.nl.

Veelgestelde vragen over Artikel 1-aansluitingen

Wilt u meer informatie over Artikel 1-aansluitingen? Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

 • Artikel 1-aansluiting

  • Bij een Artikel 1-aansluiting sluit u zelf een contract af met een meetbedrijf voor het plaatsen en onderhouden van meters en het uitlezen van meetdata.
  • U sluit zelf een aansluit- en transportovereenkomst af met uw netbeheerder.
  • U kiest hoe u wilt betalen voor het transport van energie: rechtstreeks aan uw netbeheerder of via uw energieleverancier (als u daarvoor aparte afspraken maakt).
  • Onder voorwaarden kunt u zelf kiezen wie uw aansluiting aanlegt, wijzigt, onderhoudt of verwijdert. De netbeheerder in uw gebied moet hier wel mee instemmen.
  • Bij een eventueel faillissement van uw energieleverancier of meetbedrijf, bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met nieuwe partijen.

  Kleinverbruik (verbruik voor consumenten)

  • Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor het plaatsen, onderhouden en uitlezen van (slimme) meters. U heeft geen apart meetbedrijf nodig.
  • U hoeft niet zelf een contract met uw netbeheerder te sluiten. Dat doet uw energieleverancier namens u.
  • Via uw energieleverancier betaalt u uw netbeheerder, onder andere voor het transport van energie. U krijgt hiervoor 1 factuur per aansluiting.
  • Wie de netbeheerder van een aansluiting is, hangt af van uw locatie. U heeft hierin geen keuze.
  • Bij een eventueel faillissement van uw energieleverancier, neemt een andere leverancier uw contract over. Dat is vastgelegd in de Energiewet.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bij de aanleg van en werkzaamheden aan een Artikel 1-aansluiting gelden de ‘Algemene voorwaarden dienstverlening en uitvoering werkzaamheden’. 

  Voor het transport van energie gelden de voorwaarden voor grootverbruikers: de ‘Algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers’. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?