Tarieven

Gebruikt u gas en/of elektriciteit in uw woning? Dan betaalt u netwerkkosten aan uw energieleverancier. Uw energieleverancier draagt deze kosten vervolgens af aan uw netbeheerder. Op deze pagina staan de netwerkkosten van de meest voorkomende aansluitingen en de tarieven voor verschillende werkzaamheden zoals het wijzigen van uw aansluiting.

Gasaansluiting aanvragen

Btw voor energie tijdelijk verlaagd

Let op: Het kabinet heeft besloten om de btw voor energie in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 van 21% naar 9% te verlagen. Hiermee komen ze tegemoet in de stijgende energiekosten. 

Soorten tarieven

Enexis Netbeheer kent 2 soorten tarieven: netwerkkosten en eenmalige kosten. Netwerkkosten zijn kosten die u (vaak maandelijks) aan uw energieleverancier betaalt. U betaalt onder andere een vast bedrag voor het transport van elektriciteit naar uw woning. Met dit geld zorgen we voor de aanleg en het onderhoud van het energienet in Enexis-gebied en houden we het netwerk betrouwbaar en veilig. Eenmalige kosten zijn de kosten die Enexis Netbeheer in rekening brengt voor het maken, wijzigen, verwijderen en het af- en opnieuw aansluiten van een aansluiting.

 • Als u een elektriciteits- en/of gasaansluiting hebt, betaalt u elke maand netwerkkosten. U krijgt hiervoor geen rekening van Enexis Netbeheer. U betaalt de netwerkkosten via uw energieleverancier. De netwerkkosten bestaan uit de aansluitdienst, de transportdienst en de meetdienst (per meetpunt).

  Enexis Netbeheer stelt elk jaar op 1 januari de tarieven voor netwerkkosten vast. Daarbij houden we ons aan de maximumtarieven die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt voor netbeheerders. Hoe zwaarder uw aansluiting, hoe hoger de netwerkkosten zijn.

  Netwerktarieven op de factuur van uw energieleverancier

  De tarieven die u op deze pagina kunt downloaden, ziet u waarschijnlijk niet terug op de jaarafrekening van uw energieleverancier. Het tarief dat u hier ziet, geldt namelijk voor 1 kalenderjaar. Uw verbruikersperiode loopt meestal niet per kalenderjaar. Dit veroorzaakt vaak een verschil.

  Uw energieleverancier berekent aan u een gemiddeld dagtarief door over uw verbruiksperiode. Als uw energieleverancier uw jaarafrekening bijvoorbeeld eind mei opmaakt, dan betaalt u over de periode juni – december een ander tarief dan over de periode januari – mei. In dat geval verschilt het tarief op uw jaarafrekening van het tarief dat u hier ziet.

  Extra informatie tarieven gas

  Onze tarieven zijn gebaseerd op de capaciteit van uw aansluiting én uw standaard jaarverbruik. Dit is het verbruik dat we verwachten op uw adres. We berekenen het standaard jaar elk jaar op basis van het verbruik op uw adres in het verleden. Hoe we dat precies doen, is wettelijk vastgelegd (zie Informatiecode elektriciteit en gas, B3.4).

  Extra informatie tarieven elektriciteit

  Als u uw aansluiting en meter gebruikt om energie af te nemen én terug te leveren, betaalt u hetzelfde bedrag als wanneer u alleen energie afneemt. We rekenen geen extra kosten in dat geval. Bij een aansluiting met extra meetpunten, brengen wij per meetpunt elke maand een extra bedrag in rekening. Degene die verantwoordelijk is voor het hoofd-meetpunt krijgt hiervoor de rekening.  

 • Als u een nieuwe aansluiting of een andere meter wilt, of als u iets wilt veranderen aan uw aansluiting, moet u Enexis Netbeheer inschakelen. Voor dit soort werkzaamheden maken we kosten die we aan u doorberekenen. We werken daarvoor met vastgestelde tarieven die gebaseerd zijn op:

  • Arbeidskosten
  • Materiaalkosten
  • Administratiekosten

  In sommige gevallen betaalt u een meerprijs, bijvoorbeeld als u een extra kabel wilt laten verwijderen dan in onze eerdere berekening is meegenomen.

  Nieuwe aansluiting

  Voor het aansluiten van een nieuwe gas- of elektriciteitsaansluiting, betaalt u eenmalig een bedrag. We gaan er daarbij van uit dat de aansluitleiding (gas) of aansluitkabel (elektriciteit) tussen ons netwerk en uw meterkast korter is dan 25 meter. Hebben we een langere leiding of kabel nodig? Dan komt er een bedrag bij voor de extra meters. In de Tarievencode is vastgelegd hoe we de precieze afstand tussen ons netwerk en uw meterkast bepalen. We gaan ervan uit dat de leiding of kabel in uw woning 4 meter lang is.

  • Als de kabel vanaf de muur van uw huis tot aan ons hoofdnet in de openbare weg langer is dan 21 meter, brengen we dus extra meters in rekening. Als in de openbare weg voor uw huis geen (geschikt) hoofdnet ligt, meten we vanaf het dichtstbijzijnde geschikte hoofdnet. Bekijk Tarievencode Elektriciteit.
  • Als de leiding vanaf de muur van uw huis tot aan ons hoofdnet in de openbare weg langer is dan 21 meter, brengen we dus extra meters in rekening. Als in de openbare weg voor uw huis geen (geschikt) hoofdnet ligt, meten we vanaf het dichtstbijzijnde geschikte hoofdnet. Bekijk Tarievencode Gas. 

   

   

Veelgestelde vragen

 • Hoeveel netwerkkosten u betaalt, is afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting. Uw netwerkkosten (ook wel netbeheerkosten of capaciteitstarief genoemd) vindt u terug op de rekening van uw energieleverancier. De zwaarte van uw aansluiting kunt u eenvoudig opzoeken op deze pagina. Denkt u dat wij te hoge netbeheerkosten in rekening brengen voor elektriciteit? Dan kunt u contact met ons opnemen. Bekijk welke gegevens wij van u nodig hebben om u snel te kunnen helpen.

  Hebt u vragen over de (hoogte van) de netwerkkosten die wij voor gas in rekening brengen? Daarvoor kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. De leverancier onderzoekt voor u de juiste hoogte van het tarief.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De kleinzakelijke tarieven zijn gelijk aan de tarieven voor consumenten. Bekijk de tarieven voor consumenten
  Heeft dit antwoord u geholpen?

Video: hoe komt een netbeheerder aan zijn geld?

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

Het aanleggen en onderhouden van het gas- en elektriciteitsnet kost een hoop geld. Zeker nu de energietransitie in volle gang is moeten we een groot deel van het energienet uitbreiden. Daar betaalt iedereen in Nederland elke maand een beetje aan mee.

Netwerkkosten afgelopen jaren

Download de netwerkkosten van de afgelopen jaren.

Oudere tarieven ontvangen?

Neem dan contact op met onze Klantenservice