Standaard jaarverbruik gas

Heeft u een gasaansluiting met een capaciteit van G4 of G6? Dan hangen de netwerkkosten af van het standaard jaarverbruik (SJV). Op deze pagina leggen wij u uit wat het standaard jaarverbruik is en waarvoor we dit gebruiken.

Gasaansluiting

Wat is standaard jaarverbruik?

Elke aansluiting heeft een standaard jaarverbruik. Het is het verwachte jaarverbruik voor gas in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar). Met standaard jaarverbruik bedoelen we niet uw eigen verbruik op de factuur van uw energieleverancier. Het is het verwachte gasverbruik in een 'normaal' jaar. 

Waar wordt het standaard jaarverbruik voor gebruikt?

 • Wij bepalen met het standaard jaarverbruik de netwerkkosten.
 • Energieleveranciers gebruiken het standaard jaarverbruik om een meterstand in te schatten als deze niet is doorgegeven. 
 • Energieleveranciers berekenen met het standaard jaarverbruik uw maandelijkse termijnbedrag dat u betaalt. 
 • Wij schatten met het standaard jaarverbruik van alle klanten samen hoeveel gasverbruik er komende periode gaat zijn. Zo kan er voldoende gas worden ingekocht.
 • Met het standaard jaarverbruik worden berekeningen gemaakt om energiebesparingen uit te voeren. 
Elektriciteit verlichten

Hoe wordt het standaard jaarverbruik berekend?

Elke keer  wanneer we een nieuwe meterstand ontvangen van uw energieleverancier, berekenen wij het standaard jaarverbruik opnieuw. 

Er zijn wel voorwaarden:

 • De periode tussen 2 meterstanden is minstens 300 dagen;
 • In deze periode moeten de volledige maanden januari en februari vallen; 
 • De meterstand is niet geschat.

Het standaard jaarverbruik wijkt af van het verbruik op uw jaarafrekening. Het is grotendeels gebaseerd op het werkelijke gasverbruik, maar omgerekend naar het verwachte verbruik in een standaardjaar. Wij houden bij het berekenen rekening met de volgende dingen: 

 • Soms is het een warmer of kouder jaar dan normaal;
 • De ene keer zit er meer energie in een kubieke meter gas dan een andere keer; 
 • Soms staat er iets meer druk op het gas dan anders. 

Deze verschillen corrigeren wij door een aantal kubieke meter bij uw werkelijke verbruik op te tellen of eraf te halen. Zo komen we uiteindelijk op het berekende standaard jaarverbruik. 

Is het standaard jaarverbruik aan te passen?

Het standaard jaarverbruik is niet hetzelfde als het gasverbruik op een jaarnota van uw energieleverancier. Het is een rekenmethode (getal) om het gasverbruik vooraf in te schatten. Dit getal passen wij achteraf niet aan, omdat het voor meerdere doeleinden wordt gebruikt.

Uw netwerkkosten hangen af van uw standaard jaarverbruik en gaat in op de datum waarop het nieuwe standaard jaarverbruik is vastgesteld. De netwerkkosten worden achteraf niet verrekend, ook al was het tarief te hoog of te laag.

Voorbeeld: U heeft een G4 gasmeter. Uw standaard jaarverbruik staat op <500. U heeft op uw eindnota een verbruik van 1.234 m3. Uw netwerkkosten worden niet met terugwerkende kracht aangepast omdat u meer heeft verbruikt dan het standaard jaarverbruik.