Volmacht

Wilt u een aansluiting wijzigen of aanvragen namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Met een volmacht toont u aan dat u handelt in opdracht van uw klant (onze contractant).

monteur in opleiding

Gebruikt u uw eigen volmachtformulier?

Zorg er dan voor dat tenminste de volgende elementen zijn opgenomen in het formulier:

  • Gegevens van klant (onze contractant) en gemachtigde. In ons formulier ziet u welke gegevens we nodig hebben; 
  • Activiteiten waarvoor de volmacht geldt (het mogen indienen van een aanvraag moet expliciet vermeld worden); 
  • Of de gemachtigde partij tekenbevoegdheid heeft; 
  • Dat volmacht betrekking heeft op netbeheeractiviteiten (algemeen) of Enexis Netbeheer; 
  • Duur van volmacht (begin- en einddatum); 
  •  Ondertekening door klant (onze contractant). 

Doet u een aanvraag voor iemand anders zonder volmacht? Dan nemen wij de offerteaanvraag niet in behandeling. In dat geval kunt u wel een prijsindicatie aanvragen.