Aansluiting met extra meetpunten

Als u meerdere meetpunten op een aansluiting wilt, kunt u deze aanvragen. Een extra meetpunt noemen we een secundair allocatiepunt of MLOEA (meerdere leveranciers op 1 aansluiting). U sluit een apart contract af per meetpunt. Dit doet u voor het hoofdmeetpunt, het primair allocatiepunt en elk extra meetpunt. Het contract sluit u af bij een energieleverancier.

Gasaansluiting aanvragen

Wat is een extra meetpunt en wanneer is dat handig?

Een extra meetpunt is een elektriciteitsmeter achter of naast uw aansluiting. Alle extra meetpunten zijn bedoeld voor 1 onroerende zaak (WOZ-object). Met een extra meetpunt kunnen meerdere energieleveranciers op 1 aansluiting energie leveren. Hierdoor is het eenvoudiger om een aansluiting te delen en/of afzonderlijk te verrekenen.

Voorbeeldsituaties van aansluitingen met extra meetpunten

In bepaalde situaties is een aansluiting met een extra meetpunt handig: 

 • U heeft zonnepanelen op het dak van uw bedrijf. U kunt voor de energie die u opwekt een energiecontract afsluiten bij een andere leverancier dan voor de energie die u verbruikt. Dit is handig wanneer u bij een andere leverancier een hogere vergoeding krijgt voor het terugleveren van energie.
 • In uw pand of op uw terrein vestigt zich een nieuw bedrijf (bijvoorbeeld een cateringbedrijf) die zelf verantwoordelijk is voor de energiekosten. Met een extra meetpunt kan deze partij zijn eigen leverancier kiezen en zelf de energieleveringskosten betalen.
 • Er komt een laadpaal van iemand anders op uw grond te staan. Door een extra meetpunt kan de eigenaar van de laadpalen zijn energieleverancier zelf kiezen.

Aanvraag door tussenpersoon

Een tussenpersoon kan namens de contractant een aanvraag doen voor een extra meetpunt. Als tussenpersoon heeft u hiervoor een volmacht nodig. Download een volmacht en voeg deze toe aan uw aanvraag.

Stappenplan: hoe vraagt u een extra meetpunt aan?

Doorloop onderstaande stappen als u een grootverbruikaansluiting heeft groter dan 3 x 80A.

 • Heeft u een aansluiting kleiner dan 3 x 80 A? Dan regelt u uw aanvraag online op Mijnaansluiting.nl.

  Gaat u veel energie terugleveren of extra energie verbruiken? Controleer dan altijd of het nodig is om uw aansluiting te laten verzwaren. Uw installateur kan u hierover adviseren.

 • De ruimte op ons energienet voor het terugleveren van energie is niet onbeperkt. Wilt u energie gaan terugleveren? Vraag dit dan eerst bij ons aan.

 • Via onderstaande knop komt u bij het aanvraagformulier. Vul het aanvraagformulier in.  Is de aanvrager van het extra meetpunt niet de contractant? Dan moet de contractant de aanvrager machtigen. Gebruik hiervoor een volmacht.

  Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een e-mail met de EAN-code voor het extra meetpunt. Ook krijgt u uitleg over het vervolg van de aanleg van uw meetpunt. De EAN-code heeft u nodig voor het regelen van uw energiecontract. U ontvangt ook een (aanvulling op uw bestaande) overeenkomst die u ondertekent en naar ons terugstuurt.

  Let op! Zorg dat u, voordat u een aanvraag doet, op de hoogte bent van eventuele periodieke kosten die uw meetbedrijf en energieleverancier in rekening brengen voor het extra meetpunt.

 • Elk meetpunt heeft een geldig energiecontract nodig. De gebruiker(s) van alle meetpunten moeten dit zelf regelen bij een energieleverancier naar keuze. Heeft 1 van de extra meetpunten geen geldig energiecontract? Dan benaderen wij de eigenaar van het hoofdmeetpunt met de vraag om dit alsnog te regelen. Als dit niet gebeurt, dan sluiten we de aansluiting met het hoofdmeetpunt af.

 • Voor een extra meetpunt heeft u een geschikte meetsituatie nodig. Neem hiervoor contact op met uw meetbedrijf. Alle extra meetpunten moeten namelijk hetzelfde meetbedrijf hebben als het hoofdmeetpunt.

 • Is alles geregeld? Dan activeren wij het extra meetpunt voor u. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken, want wij doen dit op afstand.

  Goed om te weten: Wij kunnen een extra meetpunt alleen op de 1e van de maand activeren. Ontvangen wij de ondertekende voorwaarden en de aanmeldingen van energieleverancier en meetverantwoordelijke op de 2e van de maand of later? Dan activeren we het meetpunt pas op de 1e van de volgende maand.

Kosten extra meetpunten

De kosten van extra meetpunten zijn afhankelijk van de variant die u kiest: serieel of parallel. 

Seriële aansluiting

Bij een seriële aansluiting van uw extra meetpunt(en) betaalt u niets aan ons. Uw meetbedrijf brengt kosten in rekening voor de technische inrichting van de extra meetpunten. Wij verzorgen de registratie en regelen de EAN-codes van de meetpunten. De meeste klanten kiezen hiervoor.

Parallelle aansluiting

Bij de parallelle variant moeten wij uw aansluiting aanpassen. Hier brengen wij eenmalige kosten voor in rekening. U ontvangt hiervoor een offerte. De installatieverantwoordelijke en/of meetverantwoordelijke, rekent kosten voor de technische inrichting van de extra meetpunten. Er zijn geen periodieke kosten aan Enexis voor extra meetpunten.

Let op! Uw meetbedrijf en energieleverancier brengen mogelijk wél periodieke kosten in rekening voor het extra meetpunt. Zorg dat u hiervan op de hoogte bent voordat u een aanvraag doet.

Afbeelding van verschillen tussen seriele en parallelle aansluiting met extra meetpunt
Afbeelding: verschil tussen een seriële en parallelle aansluiting

Veelgestelde vragen over extra meetpunten

 • Elke aansluiting is geschikt voor een extra meetpunt. Er gelden wel een aantal voorwaarden voor het gebruik hiervan:

  • Wij sluiten geen aansluit- en transportovereenkomst af voor het extra meetpunt. Wel nemen we alle extra meetpunten op in de aansluit- en transportovereenkomst van de hoofdaansluiting.
  • Als de aansluiting buiten bedrijf wordt gesteld, vervallen de extra meetpunten automatisch.
  • Alle extra meetpunten worden gebruikt voor één WOZ.
  • Extra meetpunten worden niet gebruikt voor woonfuncties, zoals onderhuur.
  • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn.
  • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract worden afgesloten met dezelfde meetverantwoordelijke.
  • Voor elk individueel meetpunt moet er een contract worden afgesloten met een energieleverancier.
   
 • U kunt een onbeperkt aantal extra meetpunten aanvragen.

 • Ja, elk extra meetpunt krijgt een unieke EAN-code.

 • Ja, maar alleen als er al toestemming was om op de hoofdaansluiting terug te leveren. Op een extra meetpunt kunt u energie leveren en terugleveren, maar niet gelijktijdig. Wilt u terugleveren op uw extra meetpunt? De ruimte op ons energienet voor het terugleveren van energie is niet onbeperkt. Vraag dit daarom eerst bij ons aan.
 • Nee, dit is niet toegestaan. Het extra meetpunt mag alleen op geplaatst worden op het adres waarvoor dezelfde WOZ-waarde geldt als voor de hoofdaansluiting.

 • Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met uw meetbedrijf.

 • Per aansluiting is één gebruiker verantwoordelijk: degene die een contract heeft met de netbeheerder voor het hoofdmeetpunt.

  Deze contractant:

  • beslist over het plaatsen of verwijderen van extra meetpunten;
  • betaalt geen extra maandelijkse netwerkkosten voor de extra meetpunten aan de netbeheerder. Het meetbedrijf brengt wel maandelijks extra meetpuntkosten in rekening;
  • is juridisch en financieel verantwoordelijk voor de complete aansluiting.
 • Ja. Zodra het extra meetpunt actief is moet er een nieuwe inschrijving gedaan worden. Zo verhuist de subsidie mee naar het extra meetpunt.