Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn de kosten die Enexis Netbeheer rekent voor het maken, wijzigen, verwijderen en af- en opnieuw aansluiten van grootverbruik gas- en elektriciteitsaansluitingen. De kosten hiervan staan op de aanvraagpagina’s.

Overige kosten

Naast werkzaamheden aan uw aansluiting kunnen wij ook overige werkzaamheden voor u doen. Deze werkzaamheden vallen onder overige kosten. Bijvoorbeeld als u wilt dat een Enexis monteur bij de werkzaamheden is van uw meetbedrijf of installateur. Of als wij u helpen met het oplossen van een storing aan uw eigen installatie.