Tarieven grootverbruik

Op deze pagina staat informatie over de tarieven van grootverbruik aansluitingen. Dit zijn elektriciteitsaansluitingen groter dan 3 x 80 ampère of gasaansluitingen met een capaciteit groter dan 40 m3 per uur. 

Zonnepanelen op veehouderij zakelijke aansluiting Enexis Netbeheer

Tariefopbouw

We hebben maandelijkse netwerktarieven (periodieke tarieven) en eenmalige kosten. Deze tarieven delen we in naar grootte van de aansluiting (aansluitcapaciteit) en de gevraagde en werkelijk benutte transportcapaciteit.

Eenmalige kosten

Eenmalige kosten zijn de kosten die Enexis Netbeheer rekent voor het maken, wijzigen, verwijderen en af- en opnieuw aansluiten van grootverbruik gas- en elektriciteitsaansluitingen.

Maandelijkse netwerkkosten

U betaalt maandelijkse netwerkkosten aan Enexis Netbeheer voor het beheren en in stand houden van uw aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf.  Meer weten over de begrippen op uw factuur? Bekijk hier de uitleg over uw netwerkfactuur.

Vaststelling en overige kosten

 Wij mogen niet zomaar een tarief bepalen voor onze diensten. Wij stellen onze tarieven vast op basis van de richtlijnen van de ACM. Naast deze richtlijnen houden wij ook rekening met door de overheid opgelegde toeslagen en heffing. 

Indeling in gascategorieën

Als u een grootverbruik gasaansluiting heeft, wordt u ingedeeld in een transportcategorie. Deze indeling bepaalt de tarieven die we bij u in rekening brengen. 

Tariefbladen

Hier vindt u de tariefbladen met de tarieven voor grootverbruik.