Werkzaamheden transformatorruimte

Dubbeltarief elektriciteit

Als u een slimme meter met 2 telwerken hebt, kan uw leverancier u een zogeheten dubbeltarief aanbieden. Dat wil zeggen: verschillende tarieven voor overdag en ‘s nachts. Dit dubbeltarief wordt ook wel hoog/laag-tarief of piek/dal-tarief genoemd.

Verschil per regio

De netbeheerder stuurt de schakeling van telwerken centraal aan en bepaalt de schakeltijden. Enexis Netbeheer hanteert voor de schakelprogramma’s verschillende tijden voor Noord en Zuid Nederland.

Schakeltijden dubbeltarief

   Normaaltarief  Daltarief
Noord Nederland (Groningen, Drenthe en Overijssel)

Werkdagen
7.00 - 23.00 uur

Werkdagen
23.00 – 7.00

In het weekend en op feestdagen de hele dag

Zuid Nederland (Noord-Brabant en Limburg)

Werkdagen
7.00 - 21.00 uur

Werkdagen
21.00 – 7.00

In het weekend en op feestdagen de hele dag

Feestdagen zijn: 1 januari, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Vragen en antwoorden over wijziging van tarief

Een wijziging van het tarief, bijvoorbeeld omdat u wilt overstappen van enkeltarief naar dubbeltarief, kunt u aanvragen bij uw energieleverancier. Hieronder staan verschillende aanleidingen voor het wijzigen van een tarief en wat in elk van die situaties belangrijk is om te weten.

Een elektriciteitsmeter met 1 telwerk is niet geschikt voor dubbeltarief. Om gebruik te kunnen maken van dubbeltarief hebt u een meter nodig met twee telwerken. Enexis Netbeheer plaatst bij verzoeken om het plaatsen van een meter voor dubbeltarief inmiddels altijd een zogenoemde ‘slimme meter’. Dit is een meter met twee telwerken die wij op afstand kunnen aflezen.

Is uw meter niet geschikt voor dubbeltarief? Vraag dan een slimme meter met voorrang aan. U ontvangt dan een nieuwe meetinrichting. Zodra de meteraanpassing is uitgevoerd, vraagt u uw leverancier uw tarief aan te passen.

Uw energieleverancier kan uw tarief wijzigen. Hiervoor zijn geen aanpassingen van uw elektriciteitsmeter nodig; uw meter is geschikt voor dubbeltarief.

Uw energieleverancier kan uw tarief wijzigen. Hiervoor is geen aanpassing van uw elektriciteitsmeter nodig. Wanneer u uw meterstanden doorgeeft, bijvoorbeeld ten behoeve van uw jaarnota, geeft u de meterstanden op beide telwerken door. Uw leverancier telt de verbruiksgegevens van de 2 telwerken bij elkaar op en rekent het totaalverbruik af tegen 1 tarief.

Uw energieleverancier kan uw tarief wijzigen. Hiervoor zijn geen aanpassingen van uw elektriciteitsmeter nodig: uw meter is geschikt voor dubbeltarief.

Huidige keuze nagaan

Wilt u weten of u energie afneemt tegen enkel- of dubbeltarief? Op de elektriciteitsmeter kunt u dit niet zien. Ook hierover kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.