Dubbeltarief elektriciteit

Bij de meeste energieleveranciers neemt u elektriciteit af tegen enkel- of dubbeltarief. Dubbeltarief (piek-dal, dag-nacht, hoog-laag) betekent dat u ’s nachts een lager tarief betaalt voor de elektriciteit die u afneemt dan overdag. Bij het terugleveren van elektriciteit aan het net werkt dit op dezelfde manier. Wanneer het lagere tarief ingaat, hangt af van uw aansluiting en meter.

Welk type aansluiting heeft u?

Kleinverbruikaansluiting

Een kleinverbruikaansluiting is een aansluiting met een capaciteit tot en met 3 x 80 A. U heeft dit type aansluiting als u alleen energierekeningen krijgt van uw energieleverancier. U krijgt geen aparte rekening van een meetbedrijf.

Grootverbruikaansluiting

Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting met een capaciteit groter dan 3 x 80 A. Dan bepalen we welke situatie voor u geldt op basis van de grootverbruikmeter die het meetbedrijf bij u heeft geplaatst.

Welk type grootverbruikmeter heeft u?

Vraag na bij uw meetbedrijf welk type meter u heeft. Aan de meter zelf kunt u meestal niet zien om welk type het gaat.

Meter met telemetrie

In het geval van een meter met telemetrie leest uw meetbedrijf elk kwartier op afstand uw meter uit. Daarna sturen ze uw meterstanden aan ons door. Wij sturen uw meterstanden vervolgens naar uw energieleverancier. Die zorgt voor een juiste afrekening. Uw energieleverancier houdt de tijden uit onderstaande tabel aan, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt.

Meter zonder telemetrie

In het geval van een meter zonder telemetrie houdt de meter zelf bij hoe veel energie u in daluren verbruikt en hoe veel energie u volgens ‘normaal tarief’ afrekent. Een medewerker van uw meetbedrijf komt 1 keer per jaar langs om uw meterstanden op te nemen. Of het meetbedrijf vraagt u om deze door te geven. Wij krijgen de meterstanden van uw meetbedrijf en geven ze weer door aan uw energieleverancier. Uw leverancier maakt een factuur op basis van deze meterstanden.

Er zijn 2 technieken om meters zonder telemetrie te laten schakelen:

  • Ingebouwde klok
    In de meter zit een ingebouwde klok waarin de schakeltijden zijn geprogrammeerd op onderstaande tijden. Heeft u hier vragen over? Stel deze aan uw meetbedrijf. Dat is verantwoordelijk voor de meter.
  • TF-signaal
    In sommige verouderde meters zat een TF-ontvanger. Op basis van het TF-signaal (toonfrequent-signaal) schakelden deze meters van normaal- naar daltarief en andersom. Het TF-signaal is verouderd en kostbaar. Daarom hebben de Nederlandse netbeheerders sinds 1 juli 2021 het TF-signaal gezamenlijk uitgezet. Wilt u van dubbeltarief gebruik blijven maken? Dan heeft u een andere meter nodig. Stel uw vragen hierover aan uw meetbedrijf.

Schakeltijden

De schakeltijden voor grootverbruikaansluitingen zijn:

  • Normaaltarief: werkdagen 7.00 - 23.00 uur.
  • Daltarief: werkdagen 23.00 - 7.00 uur. In het weekend en op feestdagen de hele dag. 

Feestdagen zijn: 1 januari, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Overstappen naar dubbeltarief

Wilt u overstappen van enkeltarief naar dubbeltarief? Vraag dit aan bij uw energieleverancier.

Huidige keuze nagaan

Wilt u weten of u energie afneemt tegen enkel- of dubbeltarief? Op de elektriciteitsmeter kunt u dit niet zien. Neem hierover contact op met uw meetbedrijf.