Indeling in gascategorieën

Als u een grootverbruik gasaansluiting heeft, delen we u in een transportcategorie in. Dit doen we op basis van uw jaarverbruik, uw meetinrichting en de afspraken die u maakt met uw leverancier. Er zijn 2 categorieën: ‘profiel grootverbruik’ en ‘telemetrie grootverbruik’.

Indeling in gascategorieën

Deze indeling bepaalt onze tarieven. Op uw factuur staat welke categorie voor u geldt. We leggen per categorie uit welke regels we hanteren bij de indeling.

Profiel grootverbruik (G2C)

U valt in de categorie 'profiel grootverbruik' als u minder dan 170.000 m³ gas per jaar verbruikt. Voor deze categorie geldt: 

 • Uw meetbedrijf registreert jaarlijks uw meterstand. Dat gebeurt via een opnamekaart, via internet of via het bezoek van een meteropnemer.
 • Wij ontvangen van uw meetbedrijf 1 keer per jaar informatie over uw verbruik. Wij sturen deze gegevens door naar uw leverancier.
 • U bent daarom niet verplicht om een meter te hebben die het verbruik per dag of per uur registreert.
 • U betaalt maandelijks een vast netwerktarief aan Enexis Netbeheer op basis van de capaciteit van uw gasaansluiting. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport staan in onze tariefbladen voor gas.

Als u in deze categorie valt, staat op uw factuur de omschrijving ‘Profiel grootverbruik’ achter ‘Transporttarief’.

Telemetrie grootverbruik (GXX en GGV)

U valt in de categorie 'telemetrie grootverbruik' als u meer dan 170.000 m³ gas per jaar verbruikt. Binnen deze categorie maken we onderscheid tussen 2 subcategorieën: 

 • GXX: verbruik 170.000 – 1.000.000 m3
 • GGV: verbruik > 1.000.000 m3

Voor subcategorie GXX geldt: 

 • U heeft een meetinrichting nodig die uw meetbedrijf elke dag kan uitlezen.
 • Uw leverancier ontvangt elke dag uw meetgegevens.
 • Enexis Netbeheer ontvangt maandelijks de hoogst gemeten waarde van uw meetbedrijf, uitgedrukt in m3/h. Deze ziet u terug op de periodieke factuur die we u maandelijks sturen.
 • Het netwerktarief dat u aan Enexis Netbeheer betaalt bepalen wij mede door de gecontracteerde transportcapaciteit. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport staan bij onze tarieven.

Voor subcategorie GGV geldt: 

 • U heeft een meetinrichting nodig die uw meetbedrijf elk uur kan uitlezen.
 • Uw leverancier ontvangt elk uur uw meetgegevens.
 • Enexis Netbeheer ontvangt maandelijks de hoogst gemeten waarde van uw meetbedrijf, uitgedrukt in m3/h. Deze ziet u terug op de periodieke factuur die we u maandelijks sturen.
 • Het netwerktarief dat u aan Enexis Netbeheer betaalt bepalen wij mede door de gecontracteerde transportcapaciteit. De maandelijkse netwerktarieven voor aansluiting en transport staan bij  onze tarieven.

Als u in 1 van beide subcategorieën valt, staat op uw factuur de omschrijving ‘Telemetrie grootverbruik’ achter ‘Transporttarief’.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar beoordelen we of uw categorie nog past bij uw verbruik.

Uw verbruik is afgenomen

Neemt uw gasverbruik af tot onder de minimumgrens van de huidige categorie en valt uw aansluiting in een lagere categorie? Dan krijgt u hiervan geen bericht van ons. Als u van categorie wilt wisselen, neemt u contact op met uw leverancier en bespreekt u de mogelijke gevolgen. Komt u overeen dat een indeling in een lagere categorie mogelijk is? Neem dan contact op met onze Klantenservice Zakelijk.

Voor wijziging naar een lagere categorie geldt: 

 • Dit kunnen we op zijn vroegst per de 1ste van de volgende maand doorvoeren.
 • We kunnen dit niet met terugwerkende kracht doorvoeren.
 • U stemt zelf de categoriewijziging af met uw leverancier.

Uw verbruik is toegenomen

Stijgt uw verbruik tot boven de maximumgrens van de huidige categorie? Dan sturen we u halverwege het jaar een brief. Hierin stellen we u voor om van categorie te veranderen. Als u hiermee akkoord gaat, voeren wij die door per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Als we uw meter moeten aanpassen voor de categoriewijziging, dan sturen we hierover een bericht.

Wilt u naar een hogere categorie terwijl uw verbruik onder de minimumgrens van de betreffende categorie blijft? In de meeste gevallen kan dat. Neem contact op met Klantenservice Zakelijk voor de mogelijkheden en de gevolgen.