Grootzakelijke aansluiting verwijderen

Hebt u uw grootzakelijke gas- en/of elektriciteitsaansluiting niet meer nodig? Dan kunt u deze door ons laten verwijderen. Op deze pagina leest u hoe u dat aanvraagt.

Is de aansluiting 3 x 80 ampère of kleiner? Dan hebt u een gewone aansluiting.

grondwerkzaamheden straat

Vraag uw wijziging op tijd aan

De doorlooptijd voor het wijzigen of verplaatsen van gas- en elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruik is sinds 2019 landelijk en dus ook in het Enexis-gebied helaas fors toegenomen. We streven ernaar om uw wensdatum te realiseren, maar momenteel moet u rekening houden met een gemiddelde doorlooptijd van 6 maanden met uitloop tot een jaar.

Wanneer laat u een zakelijke aansluiting verwijderen? 

Als u zeker weet dat u uw aansluiting niet meer nodig hebt, kunnen wij de aansluiting weghalen. Bijvoorbeeld wanneer uw bedrijfspanden of huurwoningen gesloopt worden. Wij verwijderen meer dan alleen de grootverbruikaansluiting(en). We mogen onze leidingen vanuit veiligheids- en milieu-oogpunt namelijk niet ongebruikt achterlaten. Daarom verwijderen we ook: 

 • de aansluitkabels en -leidingen die op openbaar terrein liggen; 
 • de meter bij een kleinverbruikaansluiting. 

Volmacht 

Doet u de aanvraag namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Stappenplan weghalen zakelijke aansluiting

U wilt uw grootzakelijke gas- en/of elektriciteitsaansluiting verwijderen. Wat moet u zelf regelen en wat regelt Enexis Netbeheer? In dit stappenplan leggen wij u uit wat u kunt verwachten.

 • Dit doet u:
  U dient bij ons minimaal 3 maanden voor de gewenste datum een aanvraag in voor het verwijderen van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting. 

  Dit doen wij:
  Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken en de werkzaamheden in te plannen. U hoort dan ook wat de definitieve kosten zijn voor het verwijderen van de aansluiting. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag. 

 • Dit doet u:
  U zegt uw overeenkomsten op met: 

  • uw energieleverancier; 
  • uw meetbedrijf; 
  • de verhuurder van bedrijfsmiddelen, als u die hebt/huurt. 
 • Dit doet u:
  U ondertekent de offerte en stuurt deze terug. 

  Dit doen wij:
  Na uw akkoord op de offerte gaan wij aan de slag met uw aanvraag: 

  • U ontvangt een bevestiging van uw akkoord per brief.  
  • Wij nemen contact met u op om een definitieve datum af te spreken waarop wij de werkzaamheden komen uitvoeren. U hoort dan ook wie de projectleider en uw contactpersoon is.
 • Dit doet u:
   U regelt zelf het verwijderen van de volgende onderdelen:

  • meetinstallatie en energiemeters; 
  • op de aansluiting aangebrachte installatiedelen;  
  • aansluitkabels en -leidingen die op uw eigen terrein liggen;

  Waar u op moet letten:

  • De aansluitkabels en -leidingen die op uw eigen terrein liggen, blijven eigendom van Enexis Netbeheer. Ze kunnen op uw verzoek en tegen betaling per meter verwijderd worden. 
  • Zijn er toch installatiedelen achtergebleven als wij uw aansluiting komen verwijderen? Dan koppelt onze monteur deze delen los en/of voert ze af. Hiervoor worden extra kosten bij u in rekening gebracht.

  Dit doen wij:
  Een monteur van Enexis Netbeheer komt de werkzaamheden op de afgesproken datum uitvoeren. De monteur van Enexis Netbeheer verwijdert voor u: 

  • de complete aansluiting die in beheer is van Enexis Netbeheer;
  • de aansluitkabels en -leidingen die op openbaar terrein liggen;
  • de meter bij een kleinverbruikaansluiting (tot 3 x 80 ampère en 40 m³ per uur). 

  Wij informeren uw energieleverancier en meetbedrijf over de datum waarop wij de aansluiting verwijderd hebben.

 • Dit doet u:
  U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.