Grootzakelijke aansluiting verwijderen

Heeft u uw grootzakelijke gas- en/of elektriciteitsaansluiting niet meer nodig? Er zijn verschillende manieren om geen gebruik meer te maken van uw aansluiting. Op deze pagina vertellen we u hier meer over. Ook hebben we een stappenplan waarmee we aangeven wat u vooraf zelf regelt en wat wij voor u doen. Zo weet u wat u kunt verwachten.

Is de aansluiting 3 x 80 ampère of kleiner? Dan heeft u een gewone aansluiting.

grondwerkzaamheden straat

Vraag uw wijziging op tijd aan

De doorlooptijd voor het wijzigen of verplaatsen van gas- en elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruik is sinds 2019 landelijk en dus ook in ons verzorgingsgebied helaas fors toegenomen. We streven ernaar om uw wensdatum te realiseren. De huidige marktomstandigheden zorgen echter voor een gemiddelde doorlooptijd van 6 maanden tot een jaar. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina over doorlooptijden voor meer informatie.

Wanneer laat u een zakelijke aansluiting verwijderen? 

Als u zeker weet dat u uw aansluiting niet meer nodig hebt, kunnen wij de aansluiting weghalen. Bijvoorbeeld wanneer uw bedrijfspanden of huurwoningen gesloopt worden. Wij verwijderen meer dan alleen de grootverbruikaansluiting(en). We mogen onze leidingen vanuit veiligheids- en milieu-oogpunt namelijk niet ongebruikt achterlaten. Daarom verwijderen we ook: 

 • de aansluitkabels en -leidingen die op openbaar terrein liggen; 
 • de meter bij een kleinverbruikaansluiting. 

Volmacht 

Doet u de aanvraag namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Stappenplan weghalen zakelijke aansluiting

Heeft u de grootzakelijke gas- en/of elektriciteitsaansluiting niet meer nodig? In dit stappenplan staat wat u u zelf regelt en wat wij voor u regelen. Zo weet u wat u kunt verwachten.

 • Dit doet u:
  U dient bij ons minimaal 3 maanden voor de gewenste datum een aanvraag in voor het verwijderen van uw elektriciteitsaansluiting. 

  Dit doen wij:
  Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken en de werkzaamheden in te plannen. U hoort dan ook wat de definitieve kosten zijn voor het verwijderen van de aansluiting. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag.

 • Dit doet u:
  U ondertekent de offerte en stuurt deze terug. 

  Dit doen wij:
  Na uw akkoord op de offerte gaan wij aan de slag met uw aanvraag: 

  • U ontvangt een bevestiging van uw akkoord per brief.  
  • Wij nemen contact met u op om een definitieve datum af te spreken waarop wij de werkzaamheden komen uitvoeren. U hoort dan ook wie de projectleider en uw contactpersoon is.
 • Dit doet u:
  U zegt uw overeenkomsten op met: 

  • uw energieleverancier; 
  • uw meetbedrijf; 
  • de verhuurder van bedrijfsmiddelen, als u die heeft/huurt. 
 • Dit doet u:
   U regelt zelf het verwijderen van de volgende onderdelen:

  • meetinstallatie en energiemeters; 
  • op de aansluiting aangebrachte installatiedelen;  
  • aansluitkabels en -leidingen die op uw eigen terrein liggen;

  Waar u op moet letten:

  • De aansluitkabels en -leidingen die op uw eigen terrein liggen, blijven eigendom van Enexis Netbeheer. Ze kunnen op uw verzoek en tegen betaling per meter verwijderd worden. 
  • Zijn er toch installatiedelen achtergebleven als wij uw aansluiting komen verwijderen? Dan koppelt onze monteur deze delen los en/of voert ze af. Hiervoor worden extra kosten bij u in rekening gebracht.

  Dit doen wij:
  Een monteur van Enexis Netbeheer komt de werkzaamheden op de afgesproken datum uitvoeren. De monteur van Enexis Netbeheer verwijdert voor u: 

  • de complete aansluiting die in beheer is van Enexis Netbeheer;
  • de aansluitkabels en -leidingen die op openbaar terrein liggen;
  • de meter bij een kleinverbruikaansluiting (tot 3 x 80 ampère en 40 m³ per uur). 

  Wij informeren uw energieleverancier en meetbedrijf over de datum waarop wij de aansluiting verwijderd hebben.

 • Dit doet u:
  U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Kosten verwijderen gasaansluiting

Voor het verwijderen van aansluitingen op het lagedruknet en op het hogedruknet met een maximale aansluitcapaciteit van 1000 m3/uur geldt een standaard tarief. Voor het verwijderen van grotere aansluitingen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht op basis van een voorcalculatie. U ontvangt voorafgaand een offerte. 

Het tarief is exclusief verwijdering van de aansluitleiding op particulier terrein. Als deze aansluitleiding wel verwijderd moet worden, geldt daarvoor een aanvullend tarief, weergegeven in de laatste kolom.

Verwijderen aansluitingLage of hoge druk netVerwijderingstarief (excl. btw)Verwijderen leiding (per meter, excl. btw)
Aansluiting > 40 m3/uur (vanaf G40)LD€ 2.126,49€ 19,35
Aansluiting > 40 t/m 1000 m3/uurHD€ 2.752,18Maatwerk
Aansluiting > 1000 m3/uurHDMaatwerkMaatwerk
Scroll links/rechts voor meer

Kosten verwijderen elektriciteitsaansluiting

Voor het verwijderen van aansluitingen met een aansluitcapaciteit t/m 1.750 kVA geldt een standaard tarief. Voor grotere aansluitingen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht op basis van een voorcalculatie. U ontvangt voorafgaand een offerte.

Het tarief is exclusief verwijdering van de aansluitleiding op particulier terrein. Als deze aansluitleiding moet worden verwijderd, geldt daarvoor een aanvullend tarief, weergegeven in de laatste kolom.

Verwijderen aansluitingNetvlakNominale aansluitspanningVerwijderingstarief (excl. btw)Verwijderen kabel (per meter, excl. btw)
3 x 100 A t/m 3 x 250 AMS/LS0,4kV€ 3.081,67€ 48,96
630 kVAMS-D10/20kV€ 7.072,52€ 50,85
1750 kVAMS-D10/20kV€ 7.072,52€ 50,85
6000 kVAMS-T10/20kVMaatwerkMaatwerk
10000 kVAHS/MS10/20kVMaatwerkMaatwerk
> 10000 kVAMaatwerk10/20kVMaatwerkMaatwerk
Scroll links/rechts voor meer