Aansluiting verwijderen

Heeft u uw gasaansluiting of elektriciteitsaansluiting niet meer nodig? Dan kunnen wij deze definitief voor u verwijderen. Uw woning is na verwijdering niet meer aangesloten op het gas- en/of elektriciteitsnet.

Graven met schop in de tuin

Vraag hulp aan een erkend installateur

Wanneer u de gasaansluiting laat verwijderen, gaat u waarschijnlijk meer elektriciteit gebruiken. Vraag een erkend installateur of uw huidige elektriciteitsaansluiting past bij uw situatie. Als netbeheerder geven wij geen advies over welke aansluitwaarde u nodig heeft.

Elektriciteitsaansluiting verwijderen

Heeft u geen elektriciteitsaansluiting meer nodig? Dan kunnen wij deze voor u verwijderen. Uw woning is na verwijdering niet meer aangesloten op het stroomnet.

Gasaansluiting verwijderen

Heeft u uw gasaansluiting niet meer nodig? Dan kunnen wij deze definitief voor u verwijderen. Uw woning is na verwijdering niet meer aangesloten op het gasnet.

Bouwaansluiting verwijderen

Wanneer u na afronding van het bouwproject of de verbouwing geen aansluiting meer nodig heeft, dan kunt u de bouwaansluiting door ons laten verwijderen.

Tips voor een snelle aanvraag

De volgende zaken zijn handig om bij de hand te hebben wanneer u een aanvraag indient.

 • Soms zijn er graafwerkzaamheden nodig. U wordt voordat onze werkzaamheden starten geïnformeerd of er graafwerkzaamheden nodig zijn. Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals beton), grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk en eventuele beplanting. 

 • Doet u een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of u wilt uw huidige aansluiting wijzigen of verplaatsen? Dan vragen wij u om een situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond toe te voegen. Wij hebben dit nodig om te zien of een aansluiting mogelijk is en of welke werkzaamheden we moeten treffen. 

  Plattegrond

  Hiermee bedoelen wij een tekening waarop staat aangeven waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Neem in de plattegrond de afstanden in meters op of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

  Situatieschets

  Hiermee bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:

  • de ligging van de woning;
  • de omliggende straten;
  • de bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.
 • Voeg een scherpe foto van de totale (bestaande) meteropstelling toe aan uw aanvraag.

  • Verwijder losse voorwerpen uit de meterkast.
  • Zorg voor voldoende licht.
  • Neem de foto van recht voor de meterkast.
  • Zorg ervoor dat alle voor uw aanvraag relevante onderdelen op de foto staan.

  Krijgt u niet alles op één foto? Maak in dat geval aparte foto’s van de gas- en elektriciteitsaansluiting.

  Wanneer nodig?

  Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting, nieuwe (bouw) aansluiting.
 • Heeft u gegevens en/of een rapport dat uitsluitsel geeft over de bodemkwaliteit (en eventuele bodemvervuiling), dan kunt u dit tijdens uw aanvraag toevoegen. Enexis Netbeheer is verplicht de bodemkwaliteit in kaart te brengen. Wij adviseren de uitvoerende aannemer over eventuele aanvullende maatregelen bij vervuilde grond. Deze bijlage is optioneel en kan ook op een later moment nog worden opgevraagd.