Aansluiting verwijderen

Heeft u uw gasaansluiting of elektriciteitsaansluiting niet meer nodig? Dan kunnen wij deze definitief voor u verwijderen. Uw woning is na verwijdering niet meer aangesloten op het gas- en/of elektriciteitsnet.

Gezin op bank met licht aan

Wat is een aansluiting verwijderen?

Heeft u de gas- en/of elektriciteitsaansluiting niet meer nodig? Dan kunnen wij deze definitief voor u verwijderen. Uw woning is na verwijdering niet meer aangesloten op het gas- en/of elektriciteitsnet en u kunt geen energie bij een energieleverancier meer afnemen.

Bij een gasaansluiting verwijderen we de gasmeter, hoofdkraan, drukregelaar en aansluitleiding. Bij de elektriciteitsaansluiting verwijderen wij de elektriciteitsmeter en de aansluitkabel. De aansluitkabel voor elektriciteit op particulier terrein wordt niet verwijderd, op openbaar terrein doen wij dit wel. Voor de gasaansluiting geldt dat de aansluitleiding op particulier terrein ook verwijderd wordt. Om de aansluitleiding of -kabel weg te halen, zijn er mogelijk graafwerkzaamheden in uw voortuin nodig.

Het verwijderen van de gas- of elektriciteitsaansluiting vraagt u aan via de website Mijnaansluiting.nl. Maak een account aan of log in en kies voor de optie: verwijderen aansluiting, sloop/opruiming.

 

Let op!

Wanneer u de gasaansluiting laat verwijderen, gaat u waarschijnlijk meer elektriciteit gebruiken. Vraag een erkend installateur of uw huidige elektriciteitsaansluiting zwaar genoeg is. Geeft u installateur aan dat u deze moet verzwaren? Kies dan op Mijnaansluiting.nl voor de combinatie aanvraag elektriciteit verzwaren en gas verwijderen.

Een aansluiting verwijderen in 4 stappen

 • 1

  Zorg dat het pand geen gas en/of elektriciteit meer nodig heeft als energievoorziening

 • 2

  Vraag op Mijnaansluiting.nl een verwijdering van de aansluiting aan.

 • 3

  Ga akkoord met de offerte. Tref eventuele voorbereidende werkzaamheden.

 • 4

  Wij, of een aannemer namens ons, komen de aansluiting definitief verwijderen.

Definitief of tijdelijk?

Als u zeker weet dat u uw aansluiting niet meer nodig heeft, kunt u deze laten verwijderen.

Bijvoorbeeld:

 • Als u helemaal geen gas meer gaat gebruiken.
 • Als u een pand laat slopen en het niet herbouwt.
 • Als u een pand laat slopen en het wél herbouwt, moet u in elk geval de gasaansluiting verwijderen. De elektriciteitsaansluiting kunt u laten verwijderen of laten omzetten in een bouwaansluiting.

Opties naast het verwijderen van de aansluiting

Als u twijfelt of u de gas- en/of elektriciteitsaansluiting op een later moment weer wilt gaan gebruiken, dan kunt u ervoor kiezen om de aansluiting tijdelijk (maximaal 12 maanden) te laten afsluiten. U betaalt dan alleen beheer-, onderhouds- en administratiekosten. Binnen 12 maanden maakt u de keuze om opnieuw aan te sluiten of definitief te verwijderen.

Ook kunt kiezen voor een energiecontract zonder verbruik. Dit regelt u bij uw energieleverancier. In dat geval betaalt u maandelijks een vast bedrag voor administratiekosten, beheer en onderhoud van de aansluiting. Dit bedrag betaalt u aan uw leverancier, die ons weer betaalt omdat wij de aansluiting beheren en onderhouden.

Tips voor een snelle aanvraag

De volgende zaken zijn handig om bij de hand te hebben wanneer u een aanvraag indient.

 • Soms zijn er graafwerkzaamheden nodig. U wordt voordat onze werkzaamheden starten geïnformeerd of er graafwerkzaamheden nodig zijn. Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals beton), grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk en eventuele beplanting. 

 • Doet u een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of u wilt uw huidige aansluiting wijzigen of verplaatsen? Dan vragen wij u om een situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond toe te voegen. Wij hebben dit nodig om te zien of een aansluiting mogelijk is en of welke werkzaamheden we moeten treffen. 

  Plattegrond

  Hiermee bedoelen wij een tekening waarop staat aangeven waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Neem in de plattegrond de afstanden in meters op of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

  Situatieschets

  Hiermee bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:

  • de ligging van de woning;
  • de omliggende straten;
  • de bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.
 • Voeg een scherpe foto van de totale (bestaande) meteropstelling toe aan uw aanvraag.

  • Verwijder losse voorwerpen uit de meterkast.
  • Zorg voor voldoende licht.
  • Neem de foto van recht voor de meterkast.
  • Zorg ervoor dat alle voor uw aanvraag relevante onderdelen op de foto staan.

  Krijgt u niet alles op één foto? Maak in dat geval aparte foto’s van de gas- en elektriciteitsaansluiting.

  Wanneer nodig?

  Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting, nieuwe (bouw) aansluiting.
 • Heeft u gegevens en/of een rapport dat uitsluitsel geeft over de bodemkwaliteit (en eventuele bodemvervuiling), dan kunt u dit tijdens uw aanvraag toevoegen. Enexis Netbeheer is verplicht de bodemkwaliteit in kaart te brengen. Wij adviseren de uitvoerende aannemer over eventuele aanvullende maatregelen bij vervuilde grond. Deze bijlage is optioneel en kan ook op een later moment nog worden opgevraagd.

Vaste of bouwaansluiting verwijderen?

Heeft u een bouwaansluiting die u wilt laten weghalen? Vraag dan alleen om verwijdering als dit een extra aansluiting was die u helemaal niet meer nodig heeft. U kunt een bouwaansluiting namelijk ook laten omzetten naar een huisaansluiting. Dit is voordeliger dan de bouwaansluiting eerst laten verwijderen en vervolgens een nieuwe huisaansluiting aanvragen.

Mogelijke kosten straatwerk bij verwijdering van uw aansluiting

Bij het verwijderen van een gas- of elektriciteitsaansluiting moeten we soms de bestrating (denk aan klinkers, sierbestrating of tegels) in uw tuin openbreken en terugplaatsen. Dit noemen we straatwerk. Bekijk onze veelgestelde vragen op deze pagina voor meer informatie

Kosten berekenen

Bereken snel en eenvoudig de kosten voor het verwijderen van de aansluiting.

  Monteur voor werkbus met gereedschap

  Veelgestelde vragen

  • Ja, om ons gasnet zo veilig mogelijk te houden, mogen ongebruikte gasleidingen niet onbeheerd in de grond blijven liggen. Gebruikt u geen gas meer, maar wilt u de aansluiting behouden? Dan kunt u de aansluiting tijdelijk  (maximaal 12 maanden) laten afsluiten. Is het pand definitief van het gas af? Vraag uw energieleverancier dan om het contract om te zetten in een contract zonder verbruik. Met dit contract betaalt u maandelijks een vast bedrag voor administratiekosten, beheer en onderhoud van de aansluiting.

   Heeft dit antwoord u geholpen?
  • Bij het verwijderen van de elektriciteitsaansluiting koppelen we de toevoerkabel tussen ons hoofdnet en de meter los. Het deel van de toevoerkabel op openbaar terrein verwijderen we. Het deel op uw privéterrein laten we liggen, tenzij u ons opdracht geeft om tegen betaling de toevoerkabel daar ook weg te halen. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor het straatwerk. Deze werkzaamheden zijn niet in de offerte inbegrepen.

   Woont u in een flat? Dan is het verwijderen van de toevoerkabel op privéterrein niet mogelijk. Wij verwijderen dan de meter en sluiten de kabel af.

   Heeft dit antwoord u geholpen?
  • Bij het verwijderen van de gasaansluiting, moeten wij ook de aansluitleiding op uw terrein weghalen. Hiervoor moeten wij soms de bestrating (denk aan klinkers, sierbestrating of tegels) in uw tuin openbreken en terugplaatsen. Dit noemen we straatwerk. De kosten voor het herstellen van uw tuin nemen we voor onze rekening. 

   Woont u in een flat? Dan is het verwijderen van de aansluitleiding niet mogelijk. Wij verwijderen dan de meter en sluiten de gasleiding af.

   Heeft dit antwoord u geholpen?
  • De kosten voor het herstellen van uw tuin nemen wij sommige gevallen voor onze rekening. Ze zijn dan bij het offertebedrag inbegrepen.

   Dit is het geval bij:

   • het aanleggen van een nieuwe elektriciteitsaansluiting;
   • het aanleggen van een nieuwe gasaansluiting;
   • het verwijderen van een gasaansluiting.

   In andere gevallen, zoals het verwijderen van een elektriciteitsaansluiting, zijn de kosten voor herstelwerkzaamheden in de tuin niet inbegrepen. 

   Gasaansluiting verwijderen

   Soms is een tuin zo ingericht dat de gasleiding erg lastig bereikbaar is. Wanneer dat het geval is, kunnen wij ons beroepen op het recht dat een gasaansluiting altijd bereikbaar moet zijn en hoeven niet alle herstelkosten te worden vergoed.

    

   Heeft dit antwoord u geholpen?
  • Wilt u de aansluiting verwijderen omdat er sloopwerkzaamheden zijn gepland? Laat dan uw aansluiting verwijderen vóór de sloopwerkzaamheden beginnen. Zo voorkomen we dat kabels en leidingen waarop nog spanning en/of gasdruk staat, kapot worden getrokken. En zorgen we er samen voor dat er geen onveilige situaties ontstaan.

   Heeft dit antwoord u geholpen?
  • Wanneer u de aanvraag hebt ingediend, nemen wij binnen enkele werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Wij plannen de werkzaamheden in als u er definitief opdracht voor hebt gegeven en wij dus een ondertekende offerte en/of akkoordverklaring van u hebben ontvangen. Door de vele aanvragen is het op dit moment erg druk. Lees meer over onze doorlooptijden

   Heeft dit antwoord u geholpen?