Bouwaansluiting verwijderen

Wanneer u na afronding van het bouwproject of de verbouwing geen aansluiting meer nodig heeft, dan kunt u de bouwaansluiting door ons laten verwijderen.

Bouwaansluiting verwijderen aanvragen

Vraag direct een verwijdering van de bouwaansluiting aan. 

Monteur met werkbus bij nieuwbouwhuis in nieuwbouwhuis

Wanneer moet ik de bouwaansluiting verwijderen?

 Wanneer u na afronding van het bouwproject geen aansluiting meer nodig heeft, dan kunt u de bouwaansluiting laten verwijderen. Het verwijderen van een aansluiting regelt via Mijnaansluiting.nl. Kies voor de optie verwijderen aansluiting, sloop/opruiming. Vraag alleen om verwijdering als dit een extra aansluiting was die u niet meer nodig heeft. U kunt de bouwaansluiting ook laten verplaatsen (omzetten) naar een vaste huisaansluiting. Dit kan alleen wanneer de bouwaansluiting op uw eigen perceel staat en recht voor uw definitieve meterkast.

De kosten voor het verwijderen van een bouwaansluiting zijn gelijk aan de kosten voor het verwijderen van een huisaansluiting.

Een bouwaansluiting in 3 stappen

 • 1

  Vraag op Mijnaansluiting.nl een verwijdering van de bouwaansluiting aan.

 • 2

  Ga akkoord met de offerte en betaal deze. Tref eventuele voorbereidende werkzaamheden.

 • 3

  Wij, of een aannemer namens ons, komen aansluiting definitief verwijderen.

Tips voor een snelle aanvraag

De volgende zaken zijn handig om bij de hand te hebben wanneer u een aanvraag indient.

 • Soms zijn er graafwerkzaamheden nodig. U wordt voordat onze werkzaamheden starten geïnformeerd of er graafwerkzaamheden nodig zijn. Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals beton), grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk en eventuele beplanting. 

 • Doet u een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of u wilt uw huidige aansluiting wijzigen of verplaatsen? Dan vragen wij u om een situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond toe te voegen. Wij hebben dit nodig om te zien of een aansluiting mogelijk is en of welke werkzaamheden we moeten treffen. 

  Plattegrond

  Hiermee bedoelen wij een tekening waarop staat aangeven waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Neem in de plattegrond de afstanden in meters op of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

  Situatieschets

  Hiermee bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:

  • de ligging van de woning;
  • de omliggende straten;
  • de bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.
 • Heeft u gegevens en/of een rapport dat uitsluitsel geeft over de bodemkwaliteit (en eventuele bodemvervuiling), dan kunt u dit tijdens uw aanvraag toevoegen. Enexis Netbeheer is verplicht de bodemkwaliteit in kaart te brengen. Wij adviseren de uitvoerende aannemer over eventuele aanvullende maatregelen bij vervuilde grond. Deze bijlage is optioneel en kan ook op een later moment nog worden opgevraagd.

Kosten berekenen

Bereken snel en eenvoudig uw kosten voor het verwijderen van de bouwaansluiting. De kosten voor het verwijderen van een bouwaansluiting zijn gelijk aan de kosten voor het verwijderen van een huisaansluiting.  

  Monteur voor werkbus met gereedschap

  Veelgestelde vragen

  • Wanneer u de aanvraag heeft ingediend, nemen wij binnen enkele werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Wij plannen de werkzaamheden in als u er definitief opdracht voor heeft gegeven en wij dus een ondertekende offerte en/of akkoordverklaring van u hebben ontvangen. Door de vele aanvragen is het op dit moment erg druk. Lees meer over onze doorlooptijden

   Uitzondering: een spoedverwijdering in geval van de sloop van uw pand plannen we binnen 10 werkdagen in (als er geen sprake is van verdachte of vervuilde grond).

   Heeft dit antwoord u geholpen?