De bouwaansluiting omzetten naar een huisaansluiting

Is het bouwproject afgerond? Dan kunt u in bepaalde gevallen de tijdelijke bouwaansluiting door ons laten omzetten naar een vaste aansluiting. U hoeft dan geen nieuwe elektriciteitsaansluiting aan te vragen. 

Direct aanvragen

Ik wil de bouwaansluiting direct naar een huisaansluiting omzetten.

Koken op gas

Wat is een bouwaansluiting omzetten naar een huisaansluiting?

Hebt u een bouwaansluiting? Wanneer het bouwproject is afgerond, kunt u deze aansluiting laten omzetten naar een huisaansluiting of laten verwijderen. Wanneer u deze laat omzetten naar een huisaansluiting verplaatsen we  de bouwaansluiting naar uw meterkast en zorgen ervoor dat het pand wordt aangesloten op het gas- en/of elektriciteitsnet. U moet er zelf voor zorgen dat de nieuwe meterkast voldoet aan de richtlijnen voor meterkasten.

Vaak is de aansluitcapaciteit van de bouwaansluiting te zwaar voor de huisaansluiting. Een erkend installateur kan u helpen om de juiste aansluitwaarde te kiezen. Wanneer u de bouwaansluiting wilt omzetten naar een vaste aansluiting gaat u naar de website Mijnaansluiting.nl. Maak een nieuw account aan of log in. Start een nieuwe aanvraag en kies voor de optie: wijzigen aansluiting, verplaatsing of verplaatsing/capaciteit wijziging.

Wanneer kunt u de bouwaansluiting omzetten naar een huisaansluiting?

U kunt het omzetten van uw bouwaansluiting aanvragen vanaf het moment dat u de woning volledig kunt afsluiten. Dit betekent dat het huis ramen en afsluitbare deuren moet hebben. Ook moeten de meterkast en groepenkast klaar zijn.

Let op: het is alleen mogelijk om de bouwaansluiting om te zetten naar een  huisaansluiting wanneer:

 • de bouwaansluiting op uw eigen perceel staat;
 • de bouwaansluiting in een rechte lijn voor de meterkast staat.

De bouwaansluiting omzetten naar vast in 4 stappen

 • 1

  Vraag een erkend installateur om advies.

 • 2

  Vraag op Mijnaansluiting.nl een omzetting van de bouwaansluiting aan.

 • 3

  Ga akkoord met de offerte. Tref eventuele voorbereidende werkzaamheden.

 • 4

  Wij, of een aannemer namens ons, komen de bouwaansluiting omzetten naar vast.

Tips voor een snelle aanvraag

De volgende zaken zijn handig om bij de hand te hebben wanneer u een aanvraag indient.

 • Voeg een scherpe foto van de totale (bestaande) meteropstelling toe aan uw aanvraag.

  • Verwijder losse voorwerpen uit de meterkast.
  • Zorg voor voldoende licht.
  • Neem de foto van recht voor de meterkast.
  • Zorg ervoor dat alle voor uw aanvraag relevante onderdelen op de foto staan.

  Krijgt u niet alles op één foto? Maak in dat geval aparte foto’s van de gas- en elektriciteitsaansluiting.

  Wanneer nodig?

  Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting, nieuwe (bouw) aansluiting.
 • Doet u een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of u wilt uw huidige aansluiting wijzigen of verplaatsen? Dan vragen wij u om een situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond toe te voegen. Wij hebben dit nodig om te zien of een aansluiting mogelijk is en of welke werkzaamheden we moeten treffen. 

  Plattegrond

  Hiermee bedoelen wij een tekening waarop staat aangeven waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Neem in de plattegrond de afstanden in meters op of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

  Situatieschets

  Hiermee bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:

  • de ligging van de woning;
  • de omliggende straten;
  • de bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.
 • U moet de afstand (in meters) tussen de oude locatie en de nieuwe locatie van de aansluiting weten voor uw aanvraag.

 • Soms zijn er graafwerkzaamheden nodig. U wordt voordat onze werkzaamheden starten geïnformeerd of er graafwerkzaamheden nodig zijn. Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals beton), grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk en eventuele beplanting. 

Kosten werkzaamheden berekenen

De kosten voor het omzetten van een bouwaansluiting naar een huisaansluiting zijn gelijk aan de tarieven voor een verplaatsing van de huisaansluiting. 

  Monteur Enexis in bus
  Enexis medewerker bij zijn bus

  Wat is mijn huidige aansluitwaarde?

  Uw meternummer

  Voor het vaststellen van uw aansluitwaarde hebben we de laatste 6 cijfers van uw meternummer nodig. Op onderstaande afbeeldingen ziet u waar u deze vindt bij de meeste digitale en analoge meters.

  Veelgestelde vragen

  • Dien op tijd uw aanvraag in. Binnen enkele werkdagen nemen wij contact met u op voor het opstellen van de offerte.

   Wij plannen de werkzaamheden in als u er definitief opdracht voor hebt gegeven en wij dus een ondertekende offerte en/of akkoordverklaring van u hebben ontvangen. Op dit moment is het erg druk. Hierdoor is de gemiddelde doorlooptijd opgelopen tot ongeveer 12 weken.

   Let op: sommige situaties zorgen voor een langere doorlooptijd. Wanneer u de offerte ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De planning wordt door de aannemer altijd met u afgestemd.

   Voorbeelden die zorgen voor een langere doorlooptijd:

   • Er is geen hoofdnet aanwezig. We moeten dan eerst een hoofdnet aanleggen.
   • Het bestaande gas- of elektriciteitsnet kan de door u aangevraagde capaciteit niet leveren. We moeten dan een apart proces opstarten om het bestaande net uit te bereiden.
   • Uit het bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van vervuilde grond.
   • Bij het uitbreiden van ons net komt er een nieuwe leiding te liggen in grond waarvan de aanvrager niet de eigenaar is. Wij hebben hiervoor toestemming nodig van de grondeigenaar. Die toestemming moeten wij bij de notaris laten vastleggen. Dat noemen we het vestigen van zakelijk recht. Er moeten vergunningen aangevraagd worden. De aanvraagprocedure neemt tijd in beslag en kan per gemeente verschillen.

   Andere situaties die kunnen zorgen een langere doorlooptijd zijn:

   • Drukte bij de aannemer, weersomstandigheden (denk aan vorst).
   • Het ontbreken van de opdracht van andere netbeheerders bij een combinatie-aanvraag.

   Let op: de doorlooptijden die wij noemen, zijn altijd streeftijden. Deze kunnen veranderen en zijn per regio verschillend.

   Heeft dit antwoord u geholpen?