Beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet voor terugleveren

Steeds meer bedrijven willen duurzaam bezig zijn en energie terugleveren. Daarom stijgt de vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet en is er niet altijd genoeg ruimte vrij. We doen ons uiterste best de capaciteit zo snel mogelijk uit te breiden. Zo zorgen we er samen voor dat we de energietransitie realiseren.

Zonnepark

Waarom is er beperkt ruimte op het stroomnet?

Het opwekken van zonne-energie en andere duurzame oplossingen voor energiewinning is de laatste jaren enorm toegenomen. Daardoor raakt het stroomnet op steeds meer plekken in Nederland vol, ook in Enexis-gebied. We werken daarom continu aan het uitbreiden en verzwaren van ons elektriciteitsnet en het landelijke hoogspanningsnet. Zo wordt de capaciteit op ons elektriciteitsnet vergroot en kan in de toekomst iedereen duurzame energie terugleveren.

Transportcapaciteitcheck

Vul uw postcode in en check uw mogelijkheden voor het terugleveren van energie.

Wat is uw postcode

Bekijk de huidige situatie op de kaart 

Bekijk op de capaciteitskaart wat de huidige situatie is. De kaart kunt u schuiven en inzoomen naar uw gebied,

  • Kies wat u wilt zien (capaciteit voor afname of voor invoeding)
  • Kies inclusief toepassing van congestiemanagement 
Bekijkt u de schaarstekaart vaker? Laad deze pagina opnieuw om de nieuwste kaart te zien. Of verwijder uw cookies en internetgeschiedenis.

Betekenis van de kleuren

Transparant: Er is (nog) transportcapaciteit beschikbaar

In dit gebied is is (nog) geen transportschaarste. Het indienen van een aanvraag verloopt normaal.

Geel: beperkte transportcapaciteit beschikbaar

De totale behoefte aan transportcapaciteit in de offerteaanvragen is groter dan de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Er geldt een aangepast offerteproces. Offertes zijn dan 1 maand geldig in plaats van 3 maanden. De bestaande afspraken met lopende projecten lopen gewoon door.

Vraag altijd een offerte aan voor het terugleveren op een bestaande of nieuwe aansluiting. Ook als er beperkt transportcapaciteit beschikbaar is. Zo weten wij welke behoefte er is en wordt u geïnformeerd zodra er ruimte is op ons net.

Oranje: Er is minimale transportcapaciteit beschikbaar

In dit gebied is (bijna) geen transportcapaciteit meer beschikbaar. Hiervan is melding gedaan bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Er wordt onderzocht wat de mogelijkheid is van congestiemanagement. U kunt nog wel een nieuwe aanvraag indienen. De aansluiting wordt nadat u opdracht heeft gegeven, gerealiseerd, maar gesloten opgeleverd. Uw aanvraag voor het transportvermogen plaatsen we op de wachtlijst. Wanneer het onderzoek naar congestiemanagement is afgerond en uit het onderzoek blijkt dat er toch ruimte voor u op het net komt, nemen wij contact met u op.

Oranje met congestiemanagement

Congestiemanagement wordt toegepast, er is nog beperkt transportcapaciteit te vergeven

Rood: Er is geen transportcapaciteit meer beschikbaar

Er is geen transportcapaciteit meer. Ook niet met de inzet van congestiemanagement. U kunt nog wel een nieuwe aanvraag indienen. De aansluiting wordt gerealiseerd, maar gesloten opgeleverd. Uw aanvraag voor het transportvermogen plaatsen we op de wachtlijst. Zodra er capaciteit vrijkomt in uw regio wordt dit verdeeld over de aanvragen op de wachtlijst. Of u in aanmerking komt hangt af van uw positie op de wachtlijst en de hoeveelheid vrijgekomen capaciteit.

Rood met congestiemanagement

Congestiemanagement wordt toegepast. De grenzen van congestiemanagement zijn bereikt. Nieuwe aanvragen komen op de wachtlijst.

Elektriciteit afnemen

Gaat u elektriciteit afnemen? Ook hierin is beperkte transportcapaciteit.