Aangepast offerteproces transportschaarste

We willen de beschikbare transportcapaciteit in schaarstegebieden zo goed mogelijk gebruiken. Daarom hebben we voor gebieden met transportschaarste voor teruglevering en afname van elektriciteit een aangepast offerteproces.

Ik wil elektriciteit afnemen of terugleveren

Transportcapaciteit is beschikbaar

U ontvangt een offerte. Omdat er veel vraag is naar het afnemen en terugleveren van elektriciteit, willen we de offerte zo snel mogelijk getekend terug. De geldigheidstermijn van de offerte kan niet worden verlengd.

Transportcapaciteit beperkt beschikbaar

Nieuwe aanvragen hebben een aangepast offerteproces. Offertes zijn 1 maand geldig, in plaats van 3 maanden. De bestaande afspraken met lopende projecten lopen gewoon door.

Geen transportcapaciteit beschikbaar

U kunt nog wel een nieuwe aanvraag indienen. De aansluiting wordt gerealiseerd, maar gesloten opgeleverd. Uw aanvraag voor transportvermogen plaatsen we op de wachtlijst*. Zodra er capaciteit vrijkomt in uw regio wordt dit verdeeld over de aanvragen op de wachtlijst. Of u in aanmerking komt hangt af van uw positie op de wachtlijst en de hoeveelheid vrijgekomen capaciteit.

Geen aanbetaling gedaan

Heeft u de offerte 45 dagen na ondertekening niet aanbetaald? Dan vervalt de opdracht en daarmee ook uw plek op de wachtlijst. Wilt u weer op de wachtlijst? Dien dan een nieuwe aanvraag in.

*Uw aanvraag komt alleen op de wachtlijst nadat u een offerte heeft aangevraagd en ondertekend. Vraag dus altijd een offerte aan, ook al is er geen transportcapaciteit beschikbaar. Zo weten wij welke behoefte er is en wordt u geïnformeerd zodra er ruimte is op ons net.

Ik wil een combinatie van teruglevering en afname aanvragen

Heeft u een offerte aangevraagd voor een aansluiting vanwege het terugleveren én afnemen van elektriciteit? Wanneer de gewenste teruglever- of afnamecapaciteit niet beschikbaar is, kunt u er tijdens de intake voor kiezen om de aanvraag te wijzigen. En anders ontvangt u een afwijzing op uw gehele aanvraag. In de afwijzing staat vermeld wat er momenteel niet beschikbaar is. U kunt vervolgens een nieuwe aanvraag indienen voor datgene wat wel beschikbaar is.

Energie opwekken zonder teruglevering

Wilt u energie opwekken in een schaarstegebied en levert u niet terug aan het elektriciteitsnet omdat u alle opgewekte energie zelf gebruikt? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor teruglevering. Laat bij uw aanvraag het gewenste transportvermogen voor teruglevering dan op 0 kW staan.
Om te bepalen of u de opgewekte energie echt allemaal verbruikt, kunt u advies vragen bij de leverancier van uw opwekinstallatie en bij uw meetbedrijf. De leverancier kan een inschatting van de opwek maken en het meetbedrijf kan u inzicht in uw verbruik geven. Wanneer op ieder moment van de dag de geschatte opwek lager is dan uw verbruik, dan kunt u de aanvraag doen. Verwacht u dat u soms toch meer opwekt dan u direct verbruikt? Dan kunt u gebruikmaken van een aftopregeling. Een aftopregeling voorkomt dat u onbedoeld energie teruglevert. Uw installateur kan u hier meer over vertellen.

Wachtlijst schaarstegebied

Voor locaties waar geen transportcapaciteit beschikbaar is, hebben wij een wachtlijst. U komt met uw aanvraag op de wachtlijst als u:

  • opdracht heeft gegeven voor het realiseren van een nieuwe aansluiting;
  • al een aansluiting heeft en u opdracht heeft gegeven voor het verzwaren van de aansluiting en/of uw gecontracteerd vermogen verhogen.

Let op: uw aanvraag komt alleen op de wachtlijst nadat u een offerte heeft getekend. De datum waarop uw complete offerteaanvraag door ons is ontvangen, bepaalt uw plaats op de lijst. Vraag dus altijd een offerte aan, ook al is er geen ruimte beschikbaar.

Wilt u geen offerte ontvangen of geeft u geen opdracht op offerte? Dan komt uw aanvraag niet op de wachtlijst. Indien gewenst houden we u op de via een nieuwsbrief op de hoogte over de ontwikkelingen op het net.

Wie is er aan de beurt?

Klanten komen op de wachtlijst in de volgende gevallen:

  • Wanneer zij opdracht hebben gegeven voor het installeren van een nieuwe aansluiting;
  • Wanneer zij opdracht geven voor het verzwaren van hun aansluiting;
  • Wanneer zij (extra) transportvermogen aanvragen voor het afnemen of terugleveren van elektriciteit via een bestaande aansluiting.

De datum waarop de complete offerteaanvraag door ons is ontvangen, bepaalt de plaats op de wachtlijst. Wanneer er capaciteit vrijkomt op het net wordt dit verdeeld over de klanten op de wachtlijst. Klanten hoger op de wachtlijst zijn als eerste aan de beurt.

In de toekomst kan voorrang gegeven worden als de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een codewijziging doorvoert om maatschappelijk te prioriteren. Op 13 juli 2023 is een voorstel voor een codewijzigingsbesluit gepubliceerd. De ACM wil in 2024 duidelijkheid geven.

Goed om te weten

Staat u op de wachtlijst? Dan krijgt u automatisch bericht wanneer er ruimte op ons net is. Wilt u niet (meer) op de wachtlijst staan? Neem contact op met onze Klantenservice. We verwijderen dan uw gegevens van de lijst.