Aangepast offerteproces transportschaarste

We willen de beschikbare transportcapaciteit in schaarstegebieden zo goed mogelijk gebruiken. Daarom hebben we voor gebieden met transportschaarste voor teruglevering en afname van elektriciteit een aangepast offerteproces.

Ik wil teruglevering aanvragen

  • Is de gewenste teruglevercapaciteit beschikbaar? Dan ontvangt u een offerte. Omdat er veel vraag is naar teruglevering van elektriciteit, willen we zo snel mogelijk weten of en wanneer uw terugleverinstallatie daadwerkelijk gebouwd wordt. Daarom kan de geldigheidstermijn van de offerte niet worden verlengd.
  • Is de gewenste transportcapaciteit beperkt? Dan komen nieuwe aanvragen van klanten met een capaciteitsvraag groter dan 1750 kVA in een aangepast offerteproces. Offertes zijn dan 1 maand geldig, in plaats van 3 maanden. Voor aanvragen met een capaciteit die gelijk is aan óf kleiner is dan 1750 kVA geldt het normale offerteproces.  De bestaande afspraken met lopende projecten lopen gewoon door.
  • Is de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar? Dan brengen wij na uw aanvraag géén offerte uit. Wij plaatsen u dan op een wachtlijst*. U ontvangt automatisch bericht van ons wanneer er ruimte op het net is. De datum waarop uw complete offerteaanvraag door ons is ontvangen, is leidend voor uw plaats op de lijst.
  • Heeft u de offerte 45 dagen na ondertekening niet aanbetaald? Dan vervalt de opdracht en de capaciteitsclaim op ons net en nemen we de eerstvolgende opdracht in behandeling. We behandelen de offertes op volgorde van binnenkomst.

*U komt alleen op de wachtlijst na een aanvraag. Vraag dus altijd een offerte aan, ook al is er geen transportcapaciteit beschikbaar. Zo weten wij welke behoefte er is en wordt u geïnformeerd zodra er ruimte is op ons net.

Ik wil afname aanvragen

  • Is de gewenste transportcapaciteit voor afname beschikbaar? Dan ontvangt u na uw aanvraag een offerte via het normale proces. Omdat er veel vraag is naar afname van elektriciteit, willen we zo snel mogelijk weten of uw plannen doorgaan. Daarom kan de geldigheidstermijn van de offerte niet worden verlengd.
  • Is de gewenste transportcapaciteit beperkt? Dan komen nieuwe aanvragen van klanten met een capaciteitsvraag groter dan 1750 kVA in een aangepast offerteproces. Offertes zijn dan 1 maand geldig, in plaats van 3 maanden. Voor aanvragen met een capaciteit die gelijk is aan óf kleiner is dan 1750 kVA geldt het normale offerteproces.  De bestaande afspraken met lopende projecten lopen gewoon door.
  • Is de gewenste transportcapaciteit voor afname niet beschikbaar? Dan brengen wij géén offerte uit. Wij plaatsen u dan op een wachtlijst. U ontvangt automatisch bericht wanneer er ruimte op het net is. De datum waarop uw complete offerteaanvraag door ons is ontvangen, is leidend voor uw plaats op de lijst.
  • Heeft u de offerte 45 dagen na ondertekening niet aanbetaald? Dan vervalt de opdracht en de capaciteitsclaim op ons net en nemen we de eerstvolgende opdracht in behandeling. We behandelen de offertes op volgorde van binnenkomst.

Ik wil een combinatie van teruglevering en afname aanvragen

Heeft u een offerte aangevraagd voor een aansluiting vanwege het terugleveren én afnemen van elektriciteit? Wanneer de gewenste teruglever- of afnamecapaciteit niet beschikbaar is, kunt u er tijdens de intake voor kiezen om de aanvraag te wijzigen. En anders ontvangt u een afwijzing op uw gehele aanvraag. In de afwijzing staat vermeld wat er momenteel niet beschikbaar is. U kunt vervolgens een nieuwe aanvraag indienen voor datgene wat wel beschikbaar is.

Energie opwekken zonder teruglevering

Wilt u energie opwekken in een schaarstegebied en levert u niet terug aan het elektriciteitsnet omdat u alle opgewekte energie zelf gebruikt? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor teruglevering. Laat bij uw aanvraag het gewenste transportvermogen voor teruglevering dan op 0 kW staan.
Om te bepalen of u de opgewekte energie echt allemaal verbruikt, kunt u advies vragen bij de leverancier van uw opwekinstallatie en bij uw meetbedrijf. De leverancier kan een inschatting van de opwek maken en het meetbedrijf kan u inzicht in uw verbruik geven. Wanneer op ieder moment van de dag de geschatte opwek lager is dan uw verbruik, dan kunt u de aanvraag doen. Verwacht u dat u soms toch meer opwekt dan u direct verbruikt? Dan kunt u gebruikmaken van een aftopregeling. Een aftopregeling voorkomt dat u onbedoeld energie teruglevert. Uw installateur kan u hier meer over vertellen.

Wachtlijst schaarstegebied

Voor locaties waar geen transportcapaciteit beschikbaar is, hebben wij een wachtlijst. U komt alleen op deze lijst na een aanvraag. Vraag dus altijd een offerte aan, ook al is er geen ruimte beschikbaar. Zo weten wij welke behoefte er is en kunnen we u informeren zodra er ruimte is op ons net.

Wie is er aan de beurt?

Klanten die afname of teruglevering  op ons net hebben aangevraagd op een bestaande aansluiting, zijn als eerste aan de beurt.  Daarna nemen we de aanvragen van klanten die een aanvraag hebben ingediend voor afname of teruglevering op een nieuwe of nog te verzwaren aansluiting in behandeling. Voor beide situaties is de datum van de aanvraag bepalend voor uw plek op de lijst. 

Goed om te weten

U komt alleen op de lijst als u een aanvraag bij ons heeft ingediend. Van alle aanvragen die we afwijzen, doen we melding bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Staat u op de lijst? Dan krijgt u automatisch bericht wanneer er ruimte op ons net is. We werken daarbij volgens het principe ‘first come, first serve’. Wilt u niet (meer) op de wachtlijst staan? Neem contact op met onze Klantenservice. We verwijderen dan uw gegevens van de lijst.