Beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet voor afname

Ons elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt, maar daar is het net nog niet op ingericht. De ontwikkelingen gaan zo hard waardoor de aanpassingen op het net bijna niet bij te houden zijn. Als gevolg hiervan zien we dat ons elektriciteitsnet op verschillende plekken de maximale transportcapaciteit nadert. 

Zonne- en windenergie in Nederland

Transportcapaciteitscheck

Vul uw postcode in en check uw mogelijkheden voor het afnemen van energie.

Wat is uw postcode

Bekijk de huidige situatie op de kaart 

Klik op een gebied op de kaart voor meer informatie.

Bekijkt u de schaarstekaart vaker? Laad deze pagina opnieuw om de nieuwste kaart te zien. Of verwijder uw cookies en internetgeschiedenis.

Betekenis van de kleuren

Transparant: er is transportcapaciteit beschikbaar

Het aanvragen van transportcapaciteit is (nog) mogelijk.

Geel: beperkt transportcapaciteit beschikbaar

Er is transportcapaciteit beschikbaar, maar we verwachten op korte termijn transportschaarste. Dit baseren we op onze voorspellingen in combinatie met de lopende aanvragen.

Bij nieuwe aanvragen is het onzeker of we capaciteit kunnen toewijzen. Ook geldt vanaf deze fase een aangepast offerteproces: offertes zijn 1 maand geldig in plaats van 3 maanden.

Oranje: verwacht tekort aan transportcapaciteit, onderzoek gestart

We hebben het verwachte tekort gemeld bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit komen vanaf nu op een wachtlijst. We onderzoeken of met congestiemanagement (voldoende) capaciteit kan worden vrijgemaakt om het tekort op te lossen.

Rood: geen transportcapaciteit meer beschikbaar

Uit het onderzoek blijkt dat congestiemanagement geen oplossing biedt om (voldoende) capaciteit vrij te maken en het tekort op te lossen. Nieuwe aanvragen komen op de wachtlijst.

Groei in elektriciteitsafname

Wij houden bij het berekenen van de netcapaciteit rekening met een autonome groei van de huidige elektriciteitsafname. Met autonome groei bedoelen we de groei van elektriciteitsafname exclusief de groei door de elektrificerende industrie en nieuwe grootzakelijke afnemers die zich in ons verzorgingsgebied vestigen. We zien dus nog geen direct capaciteitstekort voor nieuwbouwprojecten, kleinzakelijke afnemers en particulieren.

Waar moet ik rekening mee houden?

Gebieden kunnen per week veranderen

De capaciteit van ons elektriciteitsnet verandert elke dag. Het is namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen door grootzakelijke afnemers voor nieuwe of verzwaarde aansluitingen. In gebieden waar vandaag nog meer dan genoeg capaciteit is voor grootzakelijke afnemers, kan morgen een grote aanvraag gedaan worden. Hierdoor kan de beschikbare capaciteit in één keer zijn vergeven. We zien nu bijvoorbeeld klanten die net zoveel vermogen aanvragen als een middelgrote stad. Aan de andere kant kan het zijn dat in gebieden waar de capaciteit nu beperkt is, de komende jaren toch genoeg capaciteit is. Het is dus belangrijk dat u ons zo snel mogelijk bij uw plannen betrekt. 

Onze werkzaamheden

U gaat de komende tijd merken dat we op veel plekken in Nederland hard aan het werk zijn  om ons elektriciteitsnet uit te breiden. Met als doel om meer transportcapaciteit voor nieuwe en verzwaarde aansluitingen te krijgen.

Veelgestelde vragen over afnameschaarste

  • Het gaat om alle aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère.

  • Wij willen u in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over de ontwikkelingen rondom transportschaarste voor afname. Bij toekomstige ontwikkelingen vindt u in het nieuwsoverzicht ook de meest actuele informatie. 

  • Ja, u kunt de offerte nog accepteren voordat de geldigheid van de offerte is verstreken. Zo lang de offerte nog geldig is blijft het afgegeven transportvermogen geldig. Let er wel op dat u er geen aanspraak  meer op kunt doen zodra de geldigheid van de offerte is verlopen. Verlenging is dan ook niet mogelijk.

Hoe werkt Enexis Netbeheer aan transportschaarste?

Om de groeiende transportschaarste voor afname zo lang mogelijk te voorkomen investeren we proactief in ons elektriciteitsnet. 

Meer informatie voor gemeenten en provincies

Wilt u als medewerker van een gemeente of provincie meer informatie over transportcapaciteit voor afname? Bekijk dan de website van Enexis Groep.