Beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet voor afname

Ons elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt, maar daar is het net nog niet op ingericht. De ontwikkelingen gaan zo hard waardoor de aanpassingen op het net bijna niet bij te houden zijn. Als gevolg hiervan zien we dat ons elektriciteitsnet op verschillende plekken de maximale transportcapaciteit nadert. 

Zonne- en windenergie in Nederland

Transportcapaciteitscheck

Vul uw postcode in en check uw mogelijkheden voor het afnemen van energie.

Wat is uw postcode

Bekijk de huidige situatie op de kaart 

Bekijk op de capaciteitskaart wat de huidige situatie is. De kaart kunt u schuiven en inzoomen naar uw gebied,

  • Kies wat u wilt zien (capaciteit voor afname of voor invoeding)
  • Kies inclusief toepassing van congestiemanagement 
Bekijkt u de schaarstekaart vaker? Laad deze pagina opnieuw om de nieuwste kaart te zien. Of verwijder uw cookies en internetgeschiedenis.

Betekenis van de kleuren

Transparant:  Er is (nog) transportcapaciteit beschikbaar

In dit gebied is is (nog) geen transportschaarste. Het indienen van een aanvraag verloopt normaal.

Geel: Er is beperkt transportcapaciteit beschikbaar

De totale behoefte aan transportcapaciteit in de offerteaanvragen is groter dan de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Er geldt een aangepast offerteproces. Offertes zijn dan 1 maand geldig in plaats van 3 maanden. De bestaande afspraken met lopende projecten lopen gewoon door.

Vraag altijd een offerte aan voor het afnemen van elektriciteit op een bestaande of nieuwe aansluiting. Ook als er beperkt transportcapaciteit beschikbaar is. Zo weten wij welke behoefte er is en wordt u geïnformeerd zodra er ruimte is op ons net.

Oranje:  Er is minimale transportcapaciteit beschikbaar

In dit gebied is (bijna) geen transportcapaciteit meer beschikbaar. Hiervan is melding gedaan bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Er wordt onderzocht wat de mogelijkheid is van congestiemanagement. U kunt nog wel een nieuwe aanvraag indienen. De aansluiting wordt nadat u opdracht heeft gegeven, gerealiseerd, maar gesloten opgeleverd. Uw aanvraag voor het transportvermogen plaatsen we op de wachtlijst. Wanneer het onderzoek naar congestiemanagement is afgerond en uit het onderzoek blijkt dat er toch ruimte voor u op het net komt, nemen wij contact met u op.

Oranje met congestiemanagement

Congestiemanagement wordt toegepast, er is nog beperkt transportcapaciteit te vergeven

Rood: Er is geen transportcapaciteit meer beschikbaar

Er is geen transportcapaciteit meer. Ook niet met de inzet van congestiemanagement. U kunt nog wel een nieuwe aanvraag indienen. De aansluiting wordt gerealiseerd, maar gesloten opgeleverd. Uw aanvraag voor het transportvermogen plaatsen we op de wachtlijst. Zodra er capaciteit vrijkomt in uw regio wordt dit verdeeld over de aanvragen op de wachtlijst. Of u in aanmerking komt hangt af van uw positie op de wachtlijst en de hoeveelheid vrijgekomen capaciteit.

Rood met congestiemanagement

Congestiemanagement wordt toegepast. De grenzen van congestiemanagement zijn bereikt. Nieuwe aanvragen komen op de wachtlijst.

Groei in elektriciteitsafname

Wij houden bij het berekenen van de netcapaciteit rekening met een autonome groei van de huidige elektriciteitsafname. Met autonome groei bedoelen we de groei van elektriciteitsafname exclusief de groei door de elektrificerende industrie en nieuwe grootzakelijke afnemers die zich in ons verzorgingsgebied vestigen. We zien dus nog geen direct capaciteitstekort voor nieuwbouwprojecten, kleinzakelijke afnemers en particulieren.

Waar moet ik rekening mee houden?

Gebieden kunnen per week veranderen

De capaciteit van ons elektriciteitsnet verandert elke dag. Het is namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen door grootzakelijke afnemers voor nieuwe of verzwaarde aansluitingen. In gebieden waar vandaag nog meer dan genoeg capaciteit is voor grootzakelijke afnemers, kan morgen een grote aanvraag gedaan worden. Hierdoor kan de beschikbare capaciteit in één keer zijn vergeven. We zien nu bijvoorbeeld klanten die net zoveel vermogen aanvragen als een middelgrote stad. Aan de andere kant kan het zijn dat in gebieden waar de capaciteit nu beperkt is, de komende jaren toch genoeg capaciteit is. Het is dus belangrijk dat u ons zo snel mogelijk bij uw plannen betrekt. 

Onze werkzaamheden

U gaat de komende tijd merken dat we op veel plekken in Nederland hard aan het werk zijn  om ons elektriciteitsnet uit te breiden. Met als doel om meer transportcapaciteit voor nieuwe en verzwaarde aansluitingen te krijgen.

Veelgestelde vragen over afnameschaarste

  • Het gaat om alle aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère.

  • Wij willen u in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over de ontwikkelingen rondom transportschaarste voor afname. Bij toekomstige ontwikkelingen vindt u in het nieuwsoverzicht ook de meest actuele informatie. 

  • Ja, u kunt de offerte nog accepteren voordat de geldigheid van de offerte is verstreken. Zo lang de offerte nog geldig is blijft het afgegeven transportvermogen geldig. Let er wel op dat u er geen aanspraak  meer op kunt doen zodra de geldigheid van de offerte is verlopen. Verlenging is dan ook niet mogelijk.

Hoe werkt Enexis Netbeheer aan transportschaarste?

Om de groeiende transportschaarste voor afname zo lang mogelijk te voorkomen investeren we proactief in ons elektriciteitsnet. 

Terugleveren elektriciteit

Gaat u naast elektriciteit afnemen ook elektriciteit terugleveren? Ook hierin is beperkte transportcapaciteit.

Meer informatie voor gemeenten en provincies

Wilt u als medewerker van een gemeente of provincie meer informatie over transportcapaciteit voor afname? Bekijk dan de website van Enexis Groep.