Veelgestelde vragen over transportschaarste voor afname

 • Vanuit het huidige prioriteringskader opgesteld door het kabinet, kunnen wij helaas (nog) geen onderscheid maken in projecten met maatschappelijke waarde. De aanvragen die binnenkomen, worden in diezelfde volgorde opgevolgd.

 • Uw bestaande kleinverbruikaansluiting kan verzwaard worden. Als u als kleinverbruiker een grootverbruikaansluiting aanvraagt, beoordelen wij op de beschikbare capaciteit. Dit geldt ook als u als grootverbruiker uw grootverbruikaansluiting wilt verzwaren.

 • Sinds 1 augustus 2022 is ons beleid dat op 1 WOZ-adres niet meer dan 1 aansluiting is toegestaan.

  Waarom?

  Door de transportschaartse op afname en terugleveren van elektriciteit voor grootverbruikaansluitingen ontstaat er een risico dat er meer grote kleinverbruikaansluitingen worden aangevraagd om zo tot de gewenste vermogens te komen. Dit verergert het schaarsteprobleem omdat hierdoor het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid. De kosten hiervoor worden vervolgens verrekend in de netwerktarieven. Dit vinden we een onwenselijke situatie en maatschappelijk niet verantwoord.

  Verder zijn er veel aanvragen voor aansluitingen en hebben we helaas te maken met weinig monteurs die dit kunnen realiseren. We moeten dus keuzes maken en bieden u en andere klanten ook graag een aansluiting aan. Als u meer vermogen wilt afnemen, dan moet u een verzwaring van de aansluiting aanvragen.

  • We proberen transportschaarste voor afname zo lang mogelijk te voorkomen door proactief te investeren in het elektriciteitsnet. Bij het opstellen van onze investeringsplannen bekijken we nauwkeurig waar we verwachten dat de vraag en het aanbod het snelst groeit. Bijvoorbeeld in nieuwe industriegebieden en nieuwe woonwijken.
  • Daarnaast kijken we naar oplossingen waarbij we zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare capaciteit. Zoals klanten op een ander, nabijgelegen station aansluiten als daar nog wel capaciteit is. En soms is het mogelijk om tussen 2 stations met capaciteit te schuiven.
 • Allereerst is de uitbreiding van de netcapaciteit op het elektriciteitsnet een oplossing. Het duurt alleen jaren voordat dit uitgevoerd is. In de tussentijd zijn er nog andere oplossingen zoals:

  • Congestiemanagement voor afname. Dit is een systeem waarbij vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd met als gevolg dat grote stroompieken in de elektriciteitsproductie of -afname worden afgevlakt.  
  • De werkelijk benodigde transportcapaciteit met u als klant bepalen en contracteren. Nu wordt vaak meer vermogen gecontracteerd dan daadwerkelijk nodig is.
  • Innovatieve oplossingen onderzoeken en toepassing stimuleren, zoals batterijopslag.
 • We houden in onze berekeningen rekening met een bepaalde groei van de elektriciteitsvraag op basis van de bij ons bekende scenario’s. 
  Hieronder vallen ook eventuele nieuwbouwwijken en ook kleinverbruikers van elektriciteit, zoals particulieren. Als onze inschatting van de toekomst juist is, kunnen nieuwbouwprojecten dus altijd worden aangesloten. Ook als in het gebied sprake is van transportschaart voor afname. 

 • Er wordt aangegeven dat woningbouw geen last heeft van de afgekondigde afnameschaarste. Er zijn echter woningcorporaties en gemeentes bezig om hoogbouw in bepaalde gebieden te voorzien van collectieve warmtepompen. Hiervoor kunnen grootverbruikaansluitingen nodig zijn. Hiervoor wordt dus een uitzondering gemaakt. Dit geldt voor bestaande woningbouw én nieuwbouw.

 • Het gaat om alle aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère.

 • Wij willen u in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over de ontwikkelingen rondom transportschaarste voor afname. Bij toekomstige ontwikkelingen vindt u in het nieuwsoverzicht ook de meest actuele informatie. 

 • Ja, u kunt de offerte nog accepteren voordat de geldigheid van de offerte is verstreken. Zo lang de offerte nog geldig is blijft het afgegeven transportvermogen geldig. Let er wel op dat u er geen aanspraak  meer op kunt doen zodra de geldigheid van de offerte is verlopen. Verlenging is dan ook niet mogelijk.