Hoe werkt Enexis Netbeheer aan transportschaarste voor afname

We investeren proactief in de uitbreiding van ons net.  Echter, de vraag naar transportcapaciteit groeit op bepaalde plekken sneller dan het tempo waarmee we het net uit kunnen breiden. 

Transportschaarste voor afname voorkomen

We zetten alles op alles om transportschaarste voor afname zoveel mogelijk te beperken.

  • We investeren proactief in ons elektriciteitsnet, maar de vraag naar elektriciteit groeit sneller dan het tempo waarmee we ons elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in de energietransitie; denk aan (snel)laadpleinen voor elektrisch vervoer, elektrificerende industrie en de warmtetransitie. We houden bij het opstellen van onze investeringsplannen rekening met de toekomstplannen van gemeenten of provincies die extra netcapaciteit nodig hebben. Bijvoorbeeld voor nieuwe industriegebieden of woonwijken.  
  • De inzet van congestiemanagement zorgt in de toekomst misschien voor extra mogelijkheden. Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd waardoor grote pieken in de elektriciteitsproductie of -afname worden afgevlakt. Producenten zoals zonne- en windparken krijgen bijvoorbeeld een financiële vergoeding om op een bepaald moment minder elektriciteit terug te leveren, zodat de piek onder de technische grens blijft. Maar ook grote afnemende partijen kunnen hierin bijdragen, door bijvoorbeeld afname voor het laden van batterijen of het koelen van vrieshuizen uit te stellen.
  • Daarnaast kunnen we soms de aansluitingen van klanten op een ander station in de buurt aansluiten, als daar nog wel capaciteit is. Ook is het soms mogelijk om tussen 2 stations met de huidige capaciteit te schuiven.

Transportschaarste voor afname oplossen

We doen samen met TenneT (Netbeheerder hoogspanningsnet) ons best om verdere transportschaarste voor afname te beperken. Waar dat niet lukt, doen we er alles aan om het van zo’n kort mogelijke duur te laten zijn door snel en effectief de netcapaciteit uit te breiden. Hoelang dat gemiddeld duurt is afhankelijk van waar de transportschaarste optreedt. Verder duurt het uitbreiden van het hoogspanningsnet van TenneT vaak langer dan het uitbreiden van ons middenspanningsnet. Een nieuwe hoogspanningsstation bouwen duurt al gauw 7 tot 10 jaar. Dit heeft onder andere te maken met de aanvraag van vergunningen en de afstemming met bewoners. 

Om de uitbreiding van het elektriciteitsnet te versnellen, hebben de netbeheerders samen aan het kabinet het dringende verzoek voorgelegd om een prioriteringskader te maken. Planning en prioritering van werkzaamheden zijn nodig om komende jaren harde keuzes te maken over wat we eerst moeten doen en wat nog even kan wachten. Op dit moment is er geen prioriteringskader waardoor wij geen wettelijke mogelijkheden hebben om projecten met veel maatschappelijke waarde voorrang te geven.