MS-aansluiting en klantstation aanvragen

Wilt u een nieuwe grootzakelijke aansluiting aanvragen? En heeft deze aansluiting een capaciteit van >3 x 250 ampère (> 173kVA)? Dan noemen wij dit een middenspanningsaansluiting (MS-aansluiting). In een aantal gevallen heeft u ook een klantstation nodig. Wij vertellen u er graag meer over.

MS-aansluiting aanvragen: wat moet ik regelen?

Heeft u een nieuwe MS-aansluiting aangevraagd? Dan wordt een deel van de aansluiting aangelegd door Enexis Netbeheer. Dit noemen we het gereguleerde deel van de aansluiting. Deze werkzaamheden moet u zelf bij ons aanvragen.

Het niet-gereguleerde deel van de aansluiting laat u aanleggen door één of meerdere andere meetbedrijven. Het gaat dan om de meetinrichting, de transformator, de behuizing en soms een deel van de MS-installatie. U kiest zelf wie het niet-gereguleerde deel van uw aansluiting aanlegt. Op de website van TenneT vindt u een overzicht van alle erkende meetbedrijven.

Planning voor het verwijderen van de aansluiting

Vraag uw wijziging op tijd aan

De doorlooptijd voor het wijzigen of verplaatsen van gas- en elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruik is sinds 2019 landelijk, en dus ook in ons verzorgingsgebied, helaas fors toegenomen. De huidige marktomstandigheden zorgen voor een gemiddelde doorlooptijd van een jaar. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina over doorlooptijden voor meer informatie. We streven ernaar om uw wensdatum te realiseren. Na het indienen van een aanvraag nemen wij contact met u op om daadwerkelijke planning van de werkzaamheden met u te bespreken.

Technische vragen over ons energienet

Het meetbedrijf dat het niet-gereguleerde deel van uw MS-aansluiting gaat aanleggen, stelt u waarschijnlijk een aantal technische vragen over ons elektriciteitsnet. Om u daarmee te helpen, vindt u hier de antwoorden op de meest gestelde technische vragen.

 •  

  We hebben per netvlak een maximaal kortsluitvermogen vastgesteld. Deze vermogens staan in onderstaande tabel.

   

  SpanningsniveauNetvlakKorte duurstroom (lk)Piekstroom (lp)
  10kVHS/MS25kA/1s62,5kA
  MS-T25kA/1s62,5kA
  MS-D20kA/1s50kA
   
  20kVHS/MS20kA/1s50kA
  MS-T20kA/1s50kA
  MS-D16kA/1s40kA

  Het gereguleerde deel van de aansluiting dat Enexis Netbeheer aanlegt, voldoet minimaal aan deze eisen. Voor het niet-gereguleerde deel van de aansluiting moet u zelf rekening houden met het kortsluitvermogen.

 • De aansluitwijze van het sterpunt is afhankelijk van het gebied.

  GebiedAansluitwijze
  Brabant, Noord-oostpolder, Groningen en DrentheImpedantie-aarding met een sterpunttrafo Eénfase kortsluitstroom met ongeveer 2500 ampère
   
  Limburg en OverijsselNiet geaard / zwevend Eénfase kortsluitstroom variërend tussen 100 en 600 ampère

 • De eisen die we stellen aan het isolatieniveau van MS-installatie (ofwel de isolatiecoördinatie) zijn:

  Eis10kV-net20kV-net
  Hoogste bedrijfsspanning Um12kV24kV
   
  Stoothoudspanning75/85kV top125/145 kV top
   
  Houdspanning voor netfrequentie28/32 kV50/60 kV

 • De eisen die we stellen aan het isolatieniveau van MS-kabels en garnituren zijn:

  Eis10kV-net20kV-net
  Hoogste bedrijfsspanning Um12kV24kV
   
  Houdspanning voor netfrequentie28/32 kV50/60 kV

 • Ja, u mag zelf de MS-beveiliging inrichten. Wij geven u dan de beveiligingsinstellingen van ons voorliggende elektriciteitsnet tot en met het overdrachtspunt. Daarmee kunt u uw beveiliging geschikt maken ten opzichte van ons elektriciteitsnet. Neem hiervoor contact op met de projectleider van Enexis Netbeheer.

  De contactgegevens vindt u in de begeleidende brief bij de offerte. De afspraken die u met de projectleider maakt, leggen we schriftelijk vast.

Klantstation plaatsen

Wordt de capaciteit van de aansluiting meer dan 173 kVA? Dan heeft u altijd een klantstation nodig. Een klantstation is een middenspanningsstation (MS-station). De transformator van dit station zet een spanning van minimaal 10.000 volt om naar een lager spanningsniveau.

Valt uw aansluiting binnen ons gebied? Dan regelen wij een deel van het plaatsen van het MS-station. Wij zijn verantwoordelijk voor de MS-installatie, de aansluiting op het openbare net en het primaire deel van de meetinrichting. Hierin vindt u de stroom- en/of spanningstransformatoren waar het meetbedrijf de meter op aansluit. U regelt zelf een meetbedrijf dat zorgt voor zaken als de transformator, de behuizing van de aansluiting en de laagspanningsverdeler.

Download de bouwkundige eisen voor klantstations

Voor het plaatsen van een klantstation gelden eisen en voorwaarden. Deze eisen zorgen dat de installatie in goede conditie blijft. Daarnaast moeten onze medewerkers bij een storing altijd en zonder tussenkomst van derden bij het klantstation kunnen.

Welke eisen wij exact stellen én wie wat precies moet regelen, is afhankelijk van de capaciteit van uw aansluiting. Download de eisen:  Programma eisen klantstation

Veelgestelde vragen

 • Enexis Netbeheer legt het gereguleerde deel van de MS-aansluiting aan. Voor het niet-gereguleerde deel schakelt u een andere partij(en) in. In de pdf’s staat per aansluiting precies aangegeven wat onder het gereguleerde en het niet-gereguleerde deel valt.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bent u eigenaar van een elektrische installatie? Dan bent u wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat die installatie veilig is aangelegd en kan worden gebruikt. Ook zorgt u voor het beheer en onderhoud, zodat de installatie veilig blijft. Deze verantwoordelijkheid kunt u binnen uw bedrijf regelen of uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Dat bepaalt u zelf.

  Lees meer over installatieverantwoordelijkheid.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Ja, dat kan. Afhankelijk van de hoeveelheid energie die u opwekt, kunt u hieronder het formulier downloaden:

  Het formulier vult u in en stuur u aan ons terug via: klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

  Achtergrondinformatie
  Door de nieuwe Europese regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde gegevens vast te leggen als u zelf elektriciteit opwekt. Het gaat dan over gegevens van bijvoorbeeld de productie-eenheid en de step-up transformator. Deze gegevens kunt u via een formulier aan ons doorgeven.

  Heeft dit antwoord u geholpen?