Bouwaansluiting aanvragen

Gaat u bouwen en is er nog geen elektriciteitsaansluiting? Vraag dan een bouwaansluiting aan. Een bouwaansluiting wordt bijvoorbeeld aangevraagd voor de bouw van een woning of bedrijfspand of wanneer er tijdelijk een elektriciteitsaansluiting nodig is.

Bouwaansluiting aanvragen

Vraag direct een bouwaansluiting voor tijdelijk gebruik aan. 

Monteur Enexis in bus

Bouwaansluiting aanvragen

Als u een bouwproject start, hebt u elektriciteit nodig. Is er op de bouwplaats nog geen aansluiting? Vraag dan een bouwaansluiting aan. Zorg dat u weet wat de capaciteit van de nieuwe bouwaansluiting moet zijn.  Dit is een aansluiting voor tijdelijk gebruik. Een erkend installateur kan u adviseren voor de capaciteit van de aansluiting. Weet welke capaciteit u nodig hebt? Maak een account aan op Mijnaansluiting.nl of log in. Start een nieuwe aanvraag en kies voor de optie: nieuwe aansluiting, bouw.

Bouwaansluiting verwijderen of omzetten

Als u na afronding van het bouwproject geen aansluiting meer nodig hebt, dan kunt u de bouwaansluiting laten:

In veel gevallen is de capaciteit van de bouwaansluiting te zwaar voor de huisaansluiting. Vraag dan meteen een capaciteitswijziging aan.

Vraag een erkend installateur om advies

Hebt u een bouwaansluiting nodig en weet u niet wat de capaciteit moet zijn? Neem dan contact op met een erkend installateur en vraag om advies.

Een bouwaansluiting in 4 stappen

 • 1

  Vraag een erkend installateur om advies.

 • 2

  Vraag op Mijnaansluiting.nl een bouwnieuwe aansluiting aan.

 • 3

  Ga akkoord met de offerte. Tref eventuele voorbereidende werkzaamheden.

 • 4

  De werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tips voor een snelle aanvraag

De volgende zaken zijn handig om bij de hand te hebben wanneer u een aanvraag indient.

 • Soms zijn er graafwerkzaamheden nodig. U wordt voordat onze werkzaamheden starten geïnformeerd of er graafwerkzaamheden nodig zijn. Om de kabels/leidingen te leggen, moet u de grond waarin gewerkt wordt vrij (laten) maken van niet-opneembare bestrating (zoals beton), grind, beplanting en overige obstakels. Na onze werkzaamheden zorgt u zelf voor het (laten) herplaatsen van het straatwerk en eventuele beplanting. 

 • Doet u een aanvraag voor een nieuwe aansluiting of u wilt uw huidige aansluiting wijzigen of verplaatsen? Dan vragen wij u om een situatieschets, bouw- of bestektekening of plattegrond toe te voegen. Wij hebben dit nodig om te zien of een aansluiting mogelijk is en of welke werkzaamheden we moeten treffen. 

  Plattegrond

  Hiermee bedoelen wij een tekening waarop staat aangeven waar de meterkast zich in uw pand bevindt. Neem in de plattegrond de afstanden in meters op of de schaal waarin de plattegrond is opgesteld.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

  Situatieschets

  Hiermee bedoelen wij een (eenvoudige) tekening waarop staat:

  • de ligging van de woning;
  • de omliggende straten;
  • de bijbehorende straatnamen en het type bestrating.

  Wanneer nodig?

  • Deze bijlage is verplicht bij: nieuwe (bouw) aansluiting, aansluiting verplaatsen.
  • Deze bijlage is optioneel bij: verwijderen aansluiting.

Kosten werkzaamheden berekenen

Bereken snel en eenvoudig uw kosten voor het aanvragen van een nieuwe bouwaansluiting. Let op: het  is alleen mogelijk om een bouwaansluiting voor elektriciteit aan te vragen.  

 
  Monteur Enexis in bus

  Veelgestelde vragen

  • Dien op tijd uw aanvraag in. Binnen enkele werkdagen nemen wij contact met u op voor het opstellen van de offerte.

   Wij plannen de werkzaamheden in als u er definitief opdracht voor hebt gegeven en wij dus een ondertekende offerte en/of akkoordverklaring van u hebben ontvangen. Op dit moment is het erg druk. Hierdoor is de gemiddelde doorlooptijd opgelopen tot ongeveer 12 weken.

   Let op: sommige situaties zorgen voor een langere doorlooptijd. Wanneer u de offerte ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De planning wordt door de aannemer altijd met u afgestemd.

   Voorbeelden die zorgen voor een langere doorlooptijd:

   • Er is geen hoofdnet aanwezig. We moeten dan eerst een hoofdnet aanleggen.
   • Het bestaande gas- of elektriciteitsnet kan de door u aangevraagde capaciteit niet leveren. We moeten dan een apart proces opstarten om het bestaande net uit te bereiden.
   • Uit het bodemonderzoek blijkt dat er sprake is van vervuilde grond.
   • Bij het uitbreiden van ons net komt er een nieuwe leiding te liggen in grond waarvan de aanvrager niet de eigenaar is. Wij hebben hiervoor toestemming nodig van de grondeigenaar. Die toestemming moeten wij bij de notaris laten vastleggen. Dat noemen we het vestigen van zakelijk recht. Er moeten vergunningen aangevraagd worden. De aanvraagprocedure neemt tijd in beslag en kan per gemeente verschillen.

   Andere situaties die kunnen zorgen een langere doorlooptijd zijn:

   • Drukte bij de aannemer, weersomstandigheden (denk aan vorst).
   • Het ontbreken van de opdracht van andere netbeheerders bij een combinatie-aanvraag.

   Let op: de doorlooptijden die wij noemen, zijn altijd streeftijden. Deze kunnen veranderen en zijn per regio verschillend.

   Heeft dit antwoord u geholpen?