Stappenplan aanvragen nieuwe aansluiting

U wilt een nieuwe grootzakelijke aansluiting. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Wat moet u zelf regelen en regelt Enexis netbeheer? In dit stappenplan leggen wij u uit wat u kunt verwachten als u een nieuwe aansluiting voor uw bedrijf aanvraagt.

 1. Bepalen welke aansluiting u nodig hebt

De capaciteit van de elektriciteitsaansluiting die u nodig hebt hangt af van het vermogen dat uw installatie vraagt. Hebt u een gasaansluiting nodig? Dan hangt de capaciteit af van de afleverdruk en de hoeveelheid gas die u per uur af wilt nemen. 


Dit doet u

U stelt vast welke aansluiting u nodig hebt.  Als u zelf niet precies weet wat u nodig hebt, kan een installateur u helpen dat te bepalen. Wordt uw aansluiting zwaarder dan 173 kVA? Dan hebt u een klantstation nodig. Meer informatie over het plaatsen van een klantstation leest u hier. 


Let op:
Per adres (WOZ-object) kunt u één grootzakelijke aansluiting (vanaf 3 x 80 ampère en groter dan 40 m3 per uur) hebben. Hebt u al een klein- of grootverbruikaansluiting? Vraag dan een wijziging van uw bestaande aansluiting aan.

 

 2. Offerte aanvragen


Dit doet u

U vult de gegevens in de servicemodule in en dient de offerte-aanvraag in. Als uw aanvraag volledig is, ontvangt u meteen een offerte in uw mailbox.    

Offerte aanvragen


Dit doen wij

In sommige situaties ontvangt u niet meteen een offerte maar moeten wij uw aanvraag verder onderzoeken. Wij nemen in deze situaties binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag door te lopen. Zodra uw aanvraag volledig is, ontvangt u binnen 10 werkdagen een offerte.


Let op:
Zware aansluitingen kosten meer geld dan lichte aansluitingen. Het is volgens de elektriciteitswet echter niet toegestaan om in plaats van één zware (duurzame opwek) aansluiting meerdere lichte aansluitingen aan te vragen. Daar is ons energienet niet op ingericht en de hogere kosten zouden dan ten onrechte terechtkomen bij onze andere klanten. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een eerlijke prijs betaalt voor het opwekken van duurzame energie.


3. Akkoord geven op offerte


Dit doet u

Zodra wij uw aanvraag gecontroleerd hebben, ontvangt u binnen 10 werkdagen een e-mail met daarin een link naar de offerte. Deze kunt u digitaal ondertekenen en terugmailen naar ons.


Dit doen wij

Na uw akkoord op de offerte gaan wij aan de slag met uw aanvraag:

  • Wij sturen u een Aansluit- en transportovereenkomst toe. Daarin vindt u de EAN-code van de nieuwe aansluiting.
  • Wij nemen contact met u op om een definitieve datum af te spreken waarop wij de werkzaamheden uit komen voeren. U hoort dan ook wie de projectleider is. De projectleider is uw contactpersoon. 

4. Voorbereidingen

U regelt een aantal zaken zelf, zodat wij de aansluiting op de afgesproken datum gebruiksklaar op kunnen leveren. Zonder deze voorbereidingen leveren wij de aansluiting gesloten op en kunt er geen gebruik van maken.

Dit doet u 

  • U ondertekent de transportovereenkomst en stuurt deze terug. Als u de offerte digitaal hebt ondertekent, dan kunt u de transportovereenkomst ook digitaal ondertekenen. Anders ondertekent u de papieren transportovereenkomst en stuurt u deze aan ons retour.
  • Afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting hebt u voor een elektriciteitsaansluiting (een) transformator(en) en schakelinstallaties nodig. Deze regelt u zelf.
  • Besteed u de installatieverantwoordelijkheid  uit? Geef dit dan door aan de projectleider.

Minimaal 10 dagen voor de oplevering: 

  • sluit u een energiecontract af met een energieleverancier voor de levering van elektriciteit en/of gas. 
  • sluit u een contract af met een meetverantwoordelijke voor de plaatsing van de energiemeters en het verzorgen van de meetdiensten.

Dit doen wij

We vragen eventuele vergunningen aan, doen bodemonderzoek (als er graafwerkzaamheden nodig zijn), bestellen materialen en bereiden de werkzaamheden voor.

5. Aanbetaling

Wij vragen om een aanbetaling zodra het offertebedrag hoger is dan € 10.000,-.


Dit doen wij

Wij sturen u de factuur voor de aanbetaling binnen 14 dagen nadat wij uw akkoord op de offerte hebben ontvangen.


Dit doet u

U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

6. Uitvoeren van de werkzaamheden

De wettelijke levertijd om een aansluiting op te leveren is 18 weken. Helaas lukt ons dit niet bij grootverbruik aansluitingen. De huidige marktomstandigheden zorgen voor langere doorlooptijden. We hebben bijvoorbeeld in heel Nederland te maken met een te kort aan technisch personeel, terwijl het aantal aanvragen hard groeit.

We doen ons uiterste best om uw aansluiting zo snel mogelijk te regelen en houden rekening met uw wensdatum. Zodra we de getekende offerte ontvangen hebben, bellen we u om de planning en uitvoering door te spreken.


Dit doet u

U regelt dat de installatieverantwoordelijke of een installateur aanwezig is bij het aansluiten van de aansluiting. Afhankelijk van de aansluiting die u aanvraagt, kunnen er nog aanvullende voorbereidingen nodig zijn. Als dat zo is hoort u dat van de projectleider.


Dit doen wij

  • Wij plaatsen de nieuwe aansluiting en sluiten deze aan als u de juiste voorbereiding hebt getroffen. U kunt de aansluiting dan meteen in gebruik nemen.
  • Na het afronden van de werkzaamheden sturen wij binnen 14 dagen de (eind)factuur.

7. Betaling


Dit doet u

U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.