Transportschaarste

Nederland zit middenin de overgang van grijze energie (fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie of steenkolen) naar volledig duurzame energie. De toenemende vraag naar duurzame afname en teruglevering van stroom zorgt voor overbelasting op ons elektriciteitsnet. Om dit op te lossen moeten we ons net uitbreiden. Omdat we tijdens de uitbreiding tegen uitdagingen aanlopen, hebben we tijdelijke oplossingen ontwikkeld. Hierdoor kunt u toch (tijdelijk) gebruikmaken van het net.

Zonnepark

Het flexibele energienet van de toekomst

Schaarste op het elektriciteitsnet

Ons elektriciteitsnet is tientallen jaren geleden aangelegd om stroom aan huizen en bedrijven te leveren. Er is veel veranderd waardoor de vraag naar elektriciteit is toegenomen. Tegenwoordig leveren ook veel zonne- en windparken stroom terug en zijn er alternatieven voor gas. In sommige gebieden waar zonne- en windparken staan, is nu (te) weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen en terugleveren van stroom aan het net. Wanneer de maximale capaciteit bereikt is, moeten we in deze gebieden een transportbeperking opleggen. Bent u van plan om een nieuwe aansluiting aan te leggen of wilt u terugleveren? Dan is het mogelijk dat dit voorlopig niet kan starten. Er is in deze gebieden dan onvoldoende ruimte om bedrijven aan te sluiten. Dit kan pas weer wanneer we ons net in dat gebied hebben uitgebreid.

Wat is transportschaarste?

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren