Transportschaarste

Nederland zit middenin de overgang van grijze energie (fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie of steenkolen) naar volledig duurzame energie. De toenemende vraag naar duurzame afname en teruglevering van stroom zorgt voor overbelasting op ons elektriciteitsnet. Om dit op te lossen moeten we ons net uitbreiden. Omdat we tijdens de uitbreiding tegen uitdagingen aanlopen, hebben we tijdelijke oplossingen ontwikkeld. Hierdoor kunt u toch (tijdelijk) gebruikmaken van het net.

Zonnepark met hoogspanningsmasten op achtergrond

Het flexibele energienet van de toekomst

Schaarste op het elektriciteitsnet

Ons elektriciteitsnet is tientallen jaren geleden aangelegd om stroom aan huizen en bedrijven te leveren. Er is veel veranderd waardoor de vraag naar elektriciteit is toegenomen. Tegenwoordig leveren ook veel zonne- en windparken stroom terug en zijn er alternatieven voor gas. In sommige gebieden waar zonne- en windparken staan, is nu (te) weinig transportcapaciteit beschikbaar voor het afnemen en terugleveren van stroom aan het net. In dat geval moeten we in deze gebieden een transportbeperking opleggen.

Schaarste in het hoogspanningsstation

Als er transportschaarste wordt vastgesteld, dan is dat bijvoorbeeld omdat er in een hoogspanningsstation of het daarboven liggende hoogspanningsnet de maximale capaciteit is bereikt. Het uitbreiden van zo’n hoogspanningsstation of hoogspanningsnet kan meerdere jaren in beslag nemen, in zo'n situatie leggen we een transportbeperking op voor het gehele gebied aangesloten op het station.

Schaarste op blokniveau

Een hoogspanningsstation bestaat uit meerdere blokken. Op elk blok is een deel van het verzorgingsgebied van het station aangesloten. Het is ook mogelijk dat er 1 of meerdere blokken binnen het station de maximale beschikbare capaciteit hebben bereikt. Dan geldt er (ook) een transportbeperking op blokniveau.

Bent u van plan om een nieuwe aansluiting aan te vragen of wilt u terugleveren? Dan is het dus mogelijk dat dit voorlopig niet kan starten. Wilt u weten of er sprake van transportbeperking voor uw station, ga dan naar enexis.nl/congestieonderzoeken

Wat is transportschaarste?

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

Veelgestelde vragen over transportschaarste

 • Op de .schaarstekaart  ziet u waar er op dit moment nog ruimte is op ons net. De ruimte op ons energienet voor het terugleveren van energie is niet onbeperkt. Daardoor kunnen we niet altijd alle initiatieven direct realiseren.  

   

  Wilt u een aansluiting in een schaarstegebied? Dien dan uw aanvraag altijd bij ons in. Afhankelijk van de beschikbare transportcapaciteit krijgt u van ons een offerte of plaatsen we uw aanvraag op de  interesselijst.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het is niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen of een bestaande aansluiting te verzwaren. Zodra de transportschaarste een structureel probleem is, onderzoeken we of congestiemanagement een tijdelijke oplossing biedt tot we het elektriciteitsnet verzwaren of uitbreiden. De uitkomst is onder andere afhankelijk van de mate waarin deelnemers voor congestiemanagement gevonden worden.

  Blijkt dat congestiemanagement mogelijk is? Dan geven we aan hoeveel extra transportvermogen in dat gebied exact vrijgegeven kan worden. Direct daarna wordt die ruimte vergeven aan klanten die op de wachtlijst staan totdat de extra transportcapaciteit vergeven is. Hierna moeten overige klanten op de wachtlijst wachten totdat de verzwaringen van ons net in dat gebied uitgevoerd zijn.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wel toegestaan: 

  • Bestaande en nieuwe woningbouw
  • Grootverbruikaansluitingen voor collectieve voorzieningen bij hoogbouw en/of appartementencomplexen zoals: een lift, warmtesysteem en laadpalen op een terrein dat alleen voor bewoners toegankelijk is.
  • Plaatsen van zonnepanelen zonder terug te leveren op het elektriciteitsnet
  • Tijdelijke bouwaansluiting (alleen voor woningbouw of aansluitingen van 3x80 ampère of lager)
  • Zorgcomplexen met een woonfunctie (afzonderlijke WOZ-objecten)

  Niet toegestaan:

  • Verzwaren of nieuw aanleg van een GV-aansluiting mét transportcapaciteit voor bedrijven.
  • Voorzieningen in een woongebied (of onderdeel uitmakend van hoogbouw) die een grootverbruikaansluiting nodig hebben. Denk aan een winkelpand, bioscoop en school.
  • Grootverbruikaansluitingen voor een vakantiepark, gemeenschapshuis, kleine winkels, gezondheidscentrum en gymzaal.
  • Grootverbruikaansluiting voor laadpalen bij een wooncomplex die ook voor niet-bewoners toegankelijk zijn.
  • Huisvestingslocatie voor een asielzoekerscentrum met een grootverbruikaansluiting.
  • Zorgcomplexen met enkel een zorgfunctie.
  • Woningcorporaties die gasketels in een woonzorgcomplex duurzaam willen vervangen.
  • Plaatsen van zonnepanelen om terug te leveren op het elektriciteitsnet.
  • Grootverbruikaansluiting voor de aanleg van een warmtenet voor een wijk.
   
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor een aansluiting zonder transportcapaciteit. U krijgt dan al wel een aansluiting maar deze wordt gesloten opgeleverd. Zodra er transportcapaciteit vrijkomt, krijgen klanten met een aansluiting voorrang.

  U betaalt voor het realiseren van de aansluiting eenmalige kosten. Gaat u de aansluiting gebruiken voor afname van elektriciteit? Dan betaalt u daarnaast de kosten voor de aansluitdienst.  Dit bedrag is om de aansluiting in stand te houden.

  Een overzicht van onze tarieven vindt u hier.


  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In Limburg zien we een nieuwe ontwikkeling. Daar is belangstelling (>300 megawatt) om grote batterijen op het net aan te sluiten. Deze batterijen hebben nu nog een 'normale' aansluiting als een verbruiker. De netbeheerders willen graag dat hier een ander soort aansluiting voor komt, die niet meetelt in de beschikbare capaciteit voor aansluitingen. Dit vraagt om aangepaste wet- en regelgeving. Dit moet dan in de nieuwe energiewet komen. Echter wil TenneT dat dit eerder opgepakt wordt. De aangepaste netcode biedt hier ruimte voor. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Flexibiliteit is een belangrijke sleutel op weg naar het toekomstige energiesysteem. Met alleen bijbouwen redden we het niet. Dus samen flexibel met vraag en aanbod zijn, helpt om het energienet te ontwikkelen.

  Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef uw interesse aan ons door.

  Heeft dit antwoord u geholpen?