Transportschaarste in een station

Een hoogspanningsstation bestaat uit meerdere blokken. Transportschaarste kan gelden voor een heel station. Maar er kan ook schaarste worden afgekondigd op 1 of meerdere blokken. We vertellen u er meer over.

Schaarste in het hoogspanningsstation

Als er transportschaarste wordt vastgesteld, dan is dat bijvoorbeeld omdat het hoogspanningsstation of het daarboven liggende hoogspanningsnet de maximale capaciteit heeft bereikt. Uitbreiding van het station en/of net is dan nodig. Het uitbreiden van zo’n hoogspanningsstation of hoogspanningsnet kan meerdere jaren in beslag nemen. Is er transportschaarste? Dan leggen we een transportbeperking op voor het hele gebied dat is aangesloten op het station. Bent u gevestigd in een gebied met een transportbeperking? Dan kunt u geen extra transportvermogen krijgen voor het afnemen en/of terugleveren van elektriciteit. Deze beperking wordt opgeheven zodra het elektriciteitsnet is uitgebreid.

Schaarste op blokniveau

Een hoogspanningsstation bestaat uit meerdere blokken. Op elk blok is een deel van het verzorgingsgebied van het station aangesloten. Het is mogelijk dat er 1 of meerdere blokken binnen het station de maximale beschikbare capaciteit hebben bereikt. Dan geldt er (ook) een transportbeperking op blokniveau. Door per blok te bepalen of er sprake is van transportschaarste benutten we de capaciteit van het hoogspanningsstation maximaal. Het kan bijvoorbeeld voorkomen 1 blok de maximale capaciteit heeft bereikt, maar dat een ander blok nog ruimte heeft. Dat blok blijft dan ‘open’ voor het verdelen van transportcapaciteit en het aansluiten van nieuwe klanten.

Bekijk onze congestieonderzoeken

Bent u van plan om een nieuwe aansluiting aan te vragen, uw aansluiting te wijzigen of wilt u meer elektriciteit afnemen of terugleveren ? Dan bestaat de kans dat dit voorlopig niet mogelijk is. Wilt u weten of er sprake is van een transportbeperking voor het station waarop u bent aangesloten? Bekijk onze congestieonderzoeken

Veelgestelde vragen over schaarste op blokniveau

  • Een hoogspanningsstation bestaat uit meerdere blokken. Op elk blok is een deel van het verzorgingsgebied van het station aangesloten. Wanneer er capaciteit beschikbaar komt door congestiemanagement of uitbreiding van het net, wordt dit verdeeld over de blokken waar nog ruimte is. Staat u op de wachtlijst voor transportcapaciteit? Dan kijken wij op welk blok u bent aangesloten en naar uw positie op de wachtlijst om te bepalen of u in aanmerking komt voor capaciteit. 

    Heeft dit antwoord u geholpen?
  • Wanneer het bovenliggende hoogspanningsnet de maximale capaciteit bereikt, gaat het hele hoogspanningsstation op slot. Er is dan geen extra transportvermogen meer beschikbaar voor het afnemen en/of terugleveren van elektriciteit. Heeft het hoogspanningsnet nog wel capaciteit? Dan kan het zijn dat slechts een deel van het station op slot gaat.

    Een hoogspanningsstation bestaat uit meerdere blokken. Op elk blok is een deel van het verzorgingsgebied van het station aangesloten. Het kan zijn dat 1 of meerdere blokken van het station de maximale capaciteit hebben bereikt. Alleen de blokken met capaciteit blijven dan open. Voor de overige blokken kondigen wij transportschaarste aan en starten we een onderzoek naar de toepasbaarheid van congestiemanagement. 

    Heeft dit antwoord u geholpen?