Nieuws

Filter nieuwsartikelen op

Transportcapaciteit vrij op het net voor grootzakelijke klanten in Noord-Brabant en Limburg

Door congestiemanagement kunnen de meeste (nieuwe) grootzakelijke klanten in Noord-Brabant en Limburg vanaf december weer aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Dit blijkt uit de resultaten van het congestie-onderzoek van TenneT. Ook het verzwaren van aansluitingen is dan weer mogelijk. Er komt ongeveer 1.700 megawatt aan extra transportcapaciteit vrij. Dat is vergelijkbaar met 9 keer het vermogen van de stad Den Bosch of 10 keer de stad Maastricht.

Lees verder

Energie opslaan? Laat het ons weten

Bent u met uw bedrijf van plan om energie op te slaan of doet u dit al? En is uw opslageenheid meer dan 800W?

Lees verder

Btw voor energie tijdelijk van 21% naar 9%

Het kabinet heeft besloten om de btw voor energie in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 van 21% naar 9% te verlagen. Hiermee komen ze tegemoet in de stijgende energiekosten.

Lees verder

TenneT kondigt voorlopige stop aan voor (nieuwe) grootverbruikers in Noord-Brabant en Limburg

Het hoogspanningsnet van TenneT zit in Noord-Brabant en Limburg nagenoeg vol. Hierdoor kunnen startende bedrijven in deze provincies momenteel geen nieuwe aansluiting krijgen voor afname en/of teruglevering. Ook voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden of een zwaardere aansluiting nodig hebben, is geen ruimte meer. Voor huishoudens (met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère) en woningbouwverenigingen heeft deze voorlopige stop geen gevolgen. Netbeheerder TenneT gaat de komende 10 jaar ruim 2 miljard euro investeren om de capaciteit van het netwerk structureel te vergroten in beide provincies. Tegelijkertijd onderzoekt TenneT nu de mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer ruimte te creëren op het hoogspanningsnet.

Lees verder

Vervolgmelding Enexis Netbeheer op vooraankondiging TenneT

Met dit bericht doet Enexis Netbeheer een vervolgmelding op de vooraankondiging van TenneT, conform artikel 9.5 van de Netcode Elektriciteit (artikel 9.9 van de nieuwe Netcode). Voor de inhoud van de vooraankondiging van TenneT verwijst Enexis naar onderstaand bericht, dat ook op de site van TenneT te vinden is.

Lees verder

Enexis Netbeheer bestudeert nieuw codebesluit van de ACM over congestiemanagement

Vandaag heeft de ACM het codebesluit voor congestiemanagement gepubliceerd. We hebben uitgekeken naar deze nieuwe wetgeving. Door dit nieuwe besluit kunnen wij flexibeler omgaan met de vraag en het aanbod van energie. In gebieden met een tekort aan transportcapaciteit kunnen we door congestiemanagement toe te passen toch nieuwe grootzakelijke klanten aansluiten.

Lees verder

Gasstoring Heerlen: gasvoorziening alle woningen hersteld

Lees verder

Gasstoring Heerlen: nog 20 woningen zonder gas

Lees verder

Focus op de uitvoering van de energietransitie

Wij werken elke dag aan een betrouwbaar, betaalbaar en vooral veilig energienetwerk. Ook tijdens de grote uitdaging waar we nu middenin zitten: de uitvoering van de energietransitie. Dit heeft gevolgen voor iedereen die energie afneemt en teruglevert. Onze rol als netbeheerder is hierin heel erg belangrijk en vraagt om focus op 3 doelen. We delen graag wat dit voor u betekent.

Lees verder

Gasstoring in Heerlen: deel van de leidingen in de Itersonstraat worden ontlucht

In een deel van de Itersonstraat zijn we vanochtend begonnen met het ontluchten van de leidingen. We verwachten dat deze klanten in de loop van de dag weer gas hebben.

Lees verder