Stappenplan wijzigen aansluiting

U wilt een uw grootzakelijke aansluiting wijzigen of verplaatsen. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Wat moet u zelf regelen en regelt Enexis netbeheer? In dit stappenplan leggen wij u uit wat u kunt verwachten als u een wijziging of verplaatsing aanvraagt.

 1. Bepalen welke aansluiting u nodig hebt

 
Dit doet u
U stelt vast welke aansluitcapaciteit u nodig hebt.  Als u zelf niet precies weet wat u nodig hebt, kan een installateur u helpen dat te bepalen.

2. Offerte aanvragen


Dit doet u

U vult de gegevens in de servicemodule in en dient de offerte-aanvraag in.    

 

Offerte aanvragen

Dit doen wij

Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een offerte.

3. Akkoord geven op offerte


Dit doet u

U ondertekent de offerte en stuurt deze terug.   

Dit doen wij

Na uw akkoord op de offerte gaan wij aan de slag met uw aanvraag:

  • U ontvangt een bevestiging van uw akkoord per brief. Als u een wijziging van uw aansluiting aanvraagt, krijgt uw aansluiting in sommige gevallen een nieuwe EAN-code. Als dat het geval is, sturen wij ook een nieuwe bijlage 1 van de aansluit-en transportovereenkomst.  Deze vervangt de huidige bijlage 1 bij de overeenkomst.
  • Wij nemen contact met u op om een definitieve datum af te spreken waarop wij de werkzaamheden uit komen voeren. U hoort dan ook wie de projectleider is. De projectleider is uw contactpersoon.

4. Voorbereidingen

U regelt een aantal zaken zelf, zodat wij de aansluiting op de afgesproken datum gebruiksklaar op kunnen leveren. Zonder deze voorbereidingen leveren wij de aansluiting gesloten op en kunt er geen gebruik van maken.


Dit doet u

  • Afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting hebt u voor een elektriciteitsaansluiting een transformator en schakelinstallaties nodig. Deze regelt u zelf.  
  • Besteed u de installatieverantwoordelijkheid uit? Geef dit dan door aan de projectleider.
  • Als uw aansluiting na de wijziging een nieuwe EAN-code krijgt, geef deze dan voor aan uw  energieleverancier en uw  meetverantwoordelijke . Dit kan mogelijke gevolgen hebben voor de overeenkomsten die u met hen gesloten hebt.

Dit doen wij 

  • We vragen eventuele vergunningen aan, doen bodemonderzoek (als er graafwerkzaamheden nodig zijn), bestellen materialen en bereiden de werkzaamheden voor. 

5. Aanbetaling

Is het offertebedrag hoger dan € 10.000,-? Dan vragen wij om een aanbetaling van 50%.


Dit doen wij

Wij sturen u de factuur voor de aanbetaling binnen 14 dagen nadat wij uw akkoord op de offerte hebben ontvangen


Dit doet u

U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

6. Uitvoeren van de werkzaamheden

De levertijd is onder normale omstandigheden 15 weken nadat wij de ondertekende offerte hebben ontvangen. Door marktomstandigheden ligt de actuele levertijd nu op 22 tot 24 weken.


Dit doet u

U regelt dat de installatieverantwoordelijke of een installateur aanwezig is bij het aansluiten van de aansluiting. Afhankelijk van de aansluiting die u aanvraagt, kunnen er nog aanvullende voorbereidingen nodig zijn. Als dat zo is hoort u dat van de projectleider.


Dit doen wij
 

  • Wij plaatsen de nieuwe aansluiting en sluiten deze aan als uw de juiste voorbereiding hebt getroffen. U kunt de aansluiting dan meteen in gebruik nemen.
  • Na het afronden van de werkzaamheden sturen wij binnen 14 dagen de factuur.

7. Betaling


Dit doet u

U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.