Stappenplan wijzigen aansluiting

U wilt de capaciteit van uw grootzakelijke aansluiting wijzigen of dezeaansluiting verplaatsen. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Wat moet u zelf regelen en regelt Enexis Netbeheer? In dit stappenplan leggen wij u uit wat u kunt verwachten als u een wijziging of verplaatsing aanvraagt.

 1. Bepalen welke aansluiting u nodig hebt

 
Dit doet u
U stelt vast welke aansluitcapaciteit u nodig hebt.  Als u zelf niet precies weet wat u nodig hebt, kan een installateur u helpen om dat te bepalen.

2. Offerte aanvragen


Dit doet u

U vult de gegevens in de servicemodule in en dient de offerte-aanvraag in.    

 

Offerte aanvragen

Dit doen wij

Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Zodra uw aanvraag volledig is, ontvangt u binnen 10 werkdagen een offerte.

3. Akkoord geven op offerte


Dit doet u

U ondertekent de offerte en stuurt deze terug.   

Dit doen wij

Na uw akkoord op de offerte gaan wij aan de slag met uw aanvraag:

  • U ontvangt een bevestiging van uw akkoord per brief. Als u een wijziging van uw aansluiting aanvraagt, krijgt uw aansluiting in sommige gevallen een nieuwe EAN-code. Als dat het geval is, sturen wij ook een nieuwe bijlage 1 van de aansluit-en transportovereenkomst. Deze vervangt de huidige bijlage 1 bij de overeenkomst.
  • Wij nemen contact met u op om een definitieve datum af te spreken waarop wij de werkzaamheden uit komen voeren. U hoort dan ook wie de projectleider is. De projectleider is uw contactpersoon.

4. Voorbereidingen

U regelt een aantal zaken zelf, zodat wij de aansluiting op de afgesproken datum gebruiksklaar op kunnen leveren. Zonder deze voorbereidingen leveren wij de aansluiting gesloten op en kunt u er geen gebruik van maken.


Dit doet u

  • Afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting hebt u voor een elektriciteitsaansluiting een transformator en schakelinstallaties nodig. Deze regelt u zelf.  
  • Besteedt u de installatieverantwoordelijkheid uit? Geef dit dan door aan de projectleider.
  • Als uw aansluiting na de wijziging een nieuwe EAN-code krijgt, geef deze dan door aan uw  energieleverancier en uw meetverantwoordelijke. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de overeenkomsten die u met hen gesloten hebt.

Dit doen wij 

  • We vragen eventueel benodigde vergunningen aan, doen bodemonderzoek (als er graafwerkzaamheden nodig zijn), bestellen materialen en bereiden de werkzaamheden voor. 

5. Aanbetaling

Is het offertebedrag hoger dan € 10.000,-? Dan vragen wij om een aanbetaling van 50%.


Dit doen wij

Wij sturen u de factuur voor de aanbetaling binnen 14 dagen nadat wij uw akkoord op de offerte hebben ontvangen


Dit doet u

U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

6. Uitvoeren van de werkzaamheden

De wettelijke levertijd voor het opleveren van een aansluiting is 18 weken. Helaas lukt het ons niet altijd om een aansluiting binnen die termijn op te leveren: de huidige marktomstandigheden zorgen voor langere doorlooptijden dan normaal. Zo hebben we bijvoorbeeld in heel Nederland te maken met een groot tekort aan technisch personeel, terwijl het aantal aanvragen steeds harder groeit.

 

We doen ons uiterste best om uw aansluiting zo snel mogelijk te realiseren en houden rekening met uw wensdatum. De gemiddelde levertijd voor dit type aansluiting is op dit moment 42 weken gerekend vanaf het moment dat wij uw getekende offerte hebben ontvangen. Als we uw getekende offerte binnen hebben, bellen we u op om de planning en de uitvoering van de werkzaamheden door te spreken.


Dit doet u

U regelt dat de installatieverantwoordelijke of een installateur aanwezig is bij het aansluiten van de aansluiting. Afhankelijk van de aansluiting die u aanvraagt, kunnen er nog aanvullende voorbereidingen nodig zijn. Als dat zo is hoort u dat van de projectleider.


Dit doen wij
 

  • Wij plaatsen de nieuwe aansluiting en sluiten deze aan als uw de juiste voorbereiding hebt getroffen. U kunt de aansluiting dan meteen in gebruik nemen.
  • Na het afronden van de werkzaamheden sturen wij binnen 14 dagen de factuur.

7. Betaling


Dit doet u

U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.