Service & Contact Zakelijk

Overschakelen naar Consument

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen, kunt u meldingen doorgeven en vindt u de contactgegevens van Klantenservice Zakelijk. Bent u consument? Ga dan naar Service & Contact Consument.

Gaslucht? Bel het storingsnummer: 0800 9009

Waar gaat uw vraag over?

Kies een onderwerp en vind antwoord op de meestgestelde vragen.

Grootzakelijke aansluitingen

Ga eerst na of er een transformator op uw aansluiting is aangesloten of niet.

Wel een transformator aanwezig

Is er een transformator aangesloten op uw aansluiting? Dan is het mogelijk dat de capaciteit van uw aansluiting niet altijd gelijk is aan de capaciteit die u daadwerkelijk af kunt nemen. De transformator bepaalt in die geval hoeveel capaciteit u af kunt nemen. De capaciteit van de opgestelde transformator is voor Enexis Netbeheer niet inzichtelijk.  Daarvoor neemt u contact op met de verhuurder van uw transformator of uw ontzorgpartij.

Geen transformator aanwezig

Is er geen transformator aangesloten op uw aansluiting? Neem dan voor de capaciteit van uw aansluiting contact met ons op.

 

Was dit antwoord nuttig?

Grootzakelijke aansluiting
Grootzakelijke aansluitingen zijn gasaansluitingen met een capaciteit groter dan 40 m3/uur en elektriciteitaansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère.

Kleinzakelijke aansluiting
Kleinzakelijke aansluitingen zijn gasaansluitingen met een capaciteit tot en met 40 m3/uur en elektriciteitaansluitingen tot en met 3 x 80 Ampère. Alle informatie over kleinzakelijke aansluitingen vindt u op onze website bij Bij u thuis.

Was dit antwoord nuttig?

Een nieuwe aansluiting vraagt u aan via onze servicemodule. Op de pagina Nieuwe aansluiting aanvragen kunt u doorklikken naar de servicemodule en vindt u alle informatie over het aanvragen van een grootzakelijke aansluiting. 

Was dit antwoord nuttig?

Een wijziging of verplaatsing van een aansluiting vraagt u aan via onze servicemodule. Op de pagina Wijzigen of verplaatsen kunt u doorklikken naar de servicemodule en vindt u alle informatie over het aanvragen van een grootzakelijke aansluiting. 

Was dit antwoord nuttig?

Als grootzakelijke klant krijgt u te maken met meerdere partijen als het gaat om uw energievoorziening. U regelt uw energiezaken met:

Enexis Netbeheer
Wij verzorgen het transport van gas en elektriciteit. Voor elektriciteit geldt dat het transport over grote afstanden boven de grond gebeurt via hoogspanningsleidingen van TenneT. Het hoofdgasnet is in handen van Gasunie. Netbeheerders als Enexis verzorgen het laatste gedeelte van het energietransport tot aan de klant via ondergrondse kabels en leidingen

De energieleveranciers
Leveren gas en elektriciteit aan bedrijven, instellingen en consumenten. Zij kopen deze energie in op de energiemarkt. Sommige energieleveranciers hebben eigen elektriciteitscentrales en verkopen dus ook energie die ze zelf hebben opgewekt.

Het meetbedrijf of meetverantwoordelijke
Zorgen voor het plaatsen van energiemeters van grootzakelijke klanten en verzorgen de meetdata. Zij bieden u verschillende tools waarmee uw energiedata inzichtelijk wordt.

Installateurs of verhuurders van bedrijfsmiddelen
In sommige gevallen hebt u aanvullende apparatuur (bedrijfsmiddelen) of diensten nodig om gebruik te kunnen maken van uw energievoorziening. Denk aan transformatoren, schakelkasten, compactstations en andere elektrische installaties die uw bedrijfsvoering ondersteunen. Ook voor het onderhoud en het beheer van uw installaties kunt u een installateur of de verhuurder van de bedrijfsmiddelen inschakelen. In dat geval neemt deze organisatie de installatieverantwoordelijkheid van u over. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf de elektrische installaties aan te schaffen of zelf de installatieverantwoordelijkheid te dragen.

Was dit antwoord nuttig?

Een verhuizing waarbij één of meerdere grootzakelijke aansluitingen betrokken zijn, regelt u de aanmelding en de afmelding (opzegging) apart.

Opzeggen
Voor het oude adres zegt u uw aansluit- en transportovereenkomst(en) op. Dit doet u via onze servicemodule. Op de pagina Verhuizen en opzeggen kunt u doorklikken naar de servicemodule en vindt u alle informatie over het aanvragen van een grootzakelijke aansluiting. 

U zegt uw contract minimaal 3 maanden van te voren op. Na 3 maanden verwijderen wij de aansluiting, tenzij een nieuwe gebruiker zich heeft aangemeld via een energieleverancier. Wij brengen de kosten voor de eventuele verwijdering bij u in rekening. 

De overeenkomsten met uw leverancier en meetbedrijf moet u zelf opzeggen. Na uw opzegging geeft de leverancier aan ons door wanneer hij stopt met leveren op uw aansluiting. Uw meetbedrijf geeft aan ons door dat hij geen meetverantwoordelijke meer is. 

Aanmelden
Voor het nieuwe adres meldt u zich aan bij een leverancier en meetbedrijf naar keuze. Nadat wij de aanmeldingen van deze partijen hebben ontvangen, ontvangt u van ons (een) nieuwe aansluit- en transportovereenkomst(en).

 

Was dit antwoord nuttig?

Een wijziging van uw gecontracteerde transportvermogen en/of transportcapaciteit geeft u door via Mijn Enexis Zakelijk. Hebt u nog geen inloggegevens voor Mijn Enexis? Meld u dan aan.

Wat is een gecontracteerde transportvermogen en/of transportcapaciteit?

Was dit antwoord nuttig?

Een verwijdering van uw aansluiting vraagt u aan via onze servicemodule. Op de pagina Aansluiting verwijderen kunt u doorklikken naar de servicemodule en vindt u alle informatie over het aanvragen van een grootzakelijke aansluiting. 

Was dit antwoord nuttig?

Een wijziging van uw gecontracteerde transportvermogen en/of transportcapaciteit heeft financiële gevolgen. U kunt voor uw elektriciteitsaansluiting de netwerkkosten berekenen die u betaalt na de aanpassing.

Was dit antwoord nuttig?

Enexis Netbeheer sluit met al haar klanten die een grootzakelijke aansluiting hebben een Aansluit- en Transportovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle gegevens over de aansluiting, zoals de aansluitwaarde en de hoogte van het gecontracteerde transportvermogen / transportcapaciteit.

Als u een overeenkomst van Enexis Netbeheer ontvangt, ondertekent u deze dan en stuur hem terug. 

 

Was dit antwoord nuttig?

Dat is vervelend. Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!

Contact opnemen

Opwekken en terugleveren

Als u al een grootzakelijke aansluiting hebt
Voordat u start met terugleveren, hebt u toestemming nodig van Enexis Nethebeer. Wij controleren namelijk of uw aansluiting en het energienet geschikt zijn. Wilt u energie terugleveren op een bestaande grootzakelijke aansluiting? Dan kunt u uw gegevens per e-mail aan ons doorgeven. 

Meer informatie 


Als u nog geen grootzakelijke aansluiting hebt
Hebt u een nieuwe grootzakelijk aansluiting nodig als u gaat terugleveren?  Dan vraagt u deze aan via onze servicemodule . Als u daar een offerte-aanvraag indient, zijn wij op de hoogte van uw plannen. Zodra wij uw aanvraag in behandeling nemen, onderzoeken we meteen of ons energienet geschikt is voor de energie die u terug wilt leveren.

Meer informatie 

 

Was dit antwoord nuttig?

Als u energie wilt opwekken en terugleveren moet u eerst een aantal zaken voorbereiden en regelen bij verschillende partijen. Op onze pagina Wat u moet regelen als u gaat terugelveren  leest u er alles over. 

Hebt u na het doorlezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Was dit antwoord nuttig?

De capaciteit van uw aansluiting is ook de capaciteit die u kunt terugleveren. Als u bijvoorbeeld een aansluiting hebt van 3 x 160 Ampère, kunt u maximaal 94 kW afnemen. Dit betekent dat u ook maximaal 94 kW  kunt terugleveren. 

Uw aansluiting moet altijd getoetst worden door Enexis Netbeheer. Dus ook als u verwacht dat uw aansluiting groot genoeg is om terug te kunnen leveren, neem dan toch contact met ons op. Meer informatie 

Was dit antwoord nuttig?

Een brutoproductiemeter (bpm) is onderdeel van uw meetinstallatie. U vraagt een bpm daarom aan via uw meetverantwoordelijke.

Was dit antwoord nuttig?

De groen EAN-code is de EAN-code van uw productie-installatie. Deze unieke code identificeert uw productie-installatie en is gekoppeld aan de EAN-code van uw aansluiting. Nadat u van ons toestemming hebt gekregen voor teruglevering, krijgt u een transportovereenkomst voor teruglevering waarin u de groen EAN-code terugvindt. U hebt de groen EAN-code nodig als u subsidie en certificering aanvraagt en als u een contract voor teruglevering afsluit met uw energieleverancier.

 

Was dit antwoord nuttig?

U betaalt geen transportkosten over teruggeleverde energie. In sommige gevallen wordt uw maandelijkse factuur wel hoger omdat het bedrag dat u betaalt voor de aansluitdienst (vastrecht) verandert. Dit is het geval als het gecontracteerde terugleververmogen hoger is dan uw huidige gecontracteerd transportvermogen. De hoogste van beide waarden bepaalt het bedrag dat u betaalt voor de aansluitdienst (vastrecht).

Was dit antwoord nuttig?

Alle informatie over hoe u uw aansluiting geschikt maakt voor teruglevering vindt u op onze pagina Terugleveren op een bestaande aansluiting.

Was dit antwoord nuttig?

Een grootzakelijke aansluiting voor terugleveren vraagt u aan via onze servicemodule.

Meer informatie 

 

 

Was dit antwoord nuttig?

Dit is afhankelijk van de huidige belasting en het vermogen dat de productie-installatie vraagt. Uw installateur kan bepalen hoeveel vermogen u nodig hebt. Wij kunnen u vervolgens helpen aan de aansluiting die past bij dat vermogen. Lees meer

Was dit antwoord nuttig?

Subsidie op zelfgeproduceerde energie (SDE+ regeling) vraagt u aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO). Voor overige subsidies kijkt u op www.subsidiewijzer.nl.

Was dit antwoord nuttig?

Dat is vervelend. Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!

Contact opnemen

Slimme meter

Ja dat kan. De slimme meter is namelijk niet verplicht. Als u op uw adres een slimme meter van Enexis Netbeheer krijgt aangeboden, kunt u hem weigeren. Zodra u onze brief krijgt met een afspraak voor het plaatsen van de slimme meter, belt u met onze klantenservice via 088 857 22 22. Geef aan dat u liever geen slimme meter wilt.

Slimme meter vervangen

Hebt u al een slimme meter? Dan kunt u deze laten vervangen door een digitale meter zonder communicatiemodule. Deze meter kan uw gegevens niet op afstand uitlezen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 088 857 22 22  en vraag een meterwissel aan. Aan deze meterwissel zijn kosten verbonden.

Uitzetten 'op afstand uitlezen'

Wilt u geen slimme meter in uw bedrijf omdat wij uw verbruiksgegevens op afstand kunnen uitlezen? U kunt de instellingen van de slimme meter ook laten wijzigen, zodat wij uw meter niet meer op afstand uit kunnen lezen.

Lees meer over het Weigeren van de slimme meter en over Instellingen slimme meter wijzigen.

Was dit antwoord nuttig?

Tot en met 2020 krijgen alle huishoudens en bedrijven een slimme meter aangeboden. 2 weken voor wij bij u langskomen kondigen wij dit aan. Wat er komt kijken bij de installatie van de slimme meter en wat dit voor u betekent vindt u bij slimme meter wisselen bij u thuis.

Was dit antwoord nuttig?

U vindt de handleidingen van alle slimme meters online. Hierin leest u hoe uw meter werkt en hoe u de meterstanden af kunt lezen. Als u al een slimme meter hebt, kun u de handleiding ook op papier ontvangen. Vraag een papieren handleiding aan.

Was dit antwoord nuttig?

Wij bieden alle huishoudens en midden- en kleinbedrijven in Nederland in de periode 2015 tot en met 2020 een slimme meter aan. 2 weken voordat onze monteur langskomt, krijgt u een brief van ons met informatie over de slimme meter. Een week van te voren ontvangt u een brief met een afspraak. Wilt u eerder een slimme meter laten plaatsen? Kijk voor informatie daarover op de pagina Aanvragen slimme meter.

Was dit antwoord nuttig?

Op de pagina Afspraak verzetten kunt u uw afspraak wijzigen.

Was dit antwoord nuttig?

In uitzonderlijke situaties is het voor grootzakelijke klanten mogelijk om een meterwissel voor een slimme gasmeter aan te vragen. Zo moet u bijvoorbeeld minimaal 4000 m3 gas per jaar verbruiken. Daarnaast moet u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U hebt voor elektriciteit een grootzakelijke aansluiting (groter dan 3x80 Ampère).
 • De gasmeter en de elektriciteitsmeter kunnen om technische redenen niet bij elkaar geplaatst worden. De afstand tussen beide meters is meer dan 15 meter.
 • Er zitten meer dan 2 bouwlagen tussen de gas- en elektriciteitsmeter.
 • U hebt alleen een gasaansluiting in uw woning of pand.

Voldoet u aan de voorwaarden? Lees hier hoe u een meterwissel voor alleen uw gasmeter kunt aanvragen.

Was dit antwoord nuttig?

Dat is vervelend. Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!

Contact opnemen

Meter/ Meetinstallatie

Een meetbedrijf, of meetverantwoordelijke, verzorgt uw meetinstallatie (meters) en de meetdiensten, zoals het doorgeven van uw verbruiken aan de netbeheerder. Een meetverantwoordelijke kan u daarnaast ook helpen om uw gas- en elektriciteitsverbruik in kaart te brengen. Hiervoor bieden de meeste meetverantwoordelijken verschillende tools aan.

Was dit antwoord nuttig?

In sommige gevallen hebt u een andere meetinrichting nodig. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw meetverantwoordelijke.

Was dit antwoord nuttig?

U bent als grootzakelijke klant wettelijk verplicht om een meetverantwoordelijke te contracteren. Uw meetverantwoordelijke meet uw verbruiken en zorgt ervoor dat wij uw verbruiksgegevens ontvangen. Met de verbruiksgegevens die wij van uw meetverantwoordelijke krijgen, maken wij maandelijks de factuur voor de transportkosten. 

Was dit antwoord nuttig?

In Nederland zijn er verschillende (meet)bedrijven die meters en meetdiensten aanbieden. U kiest zelf welke meetverantwoordelijke u contracteert. Op de website van landelijke netbeheerder Tennet vindt u een overzicht van de verschillende aanbieders voor gas en elektriciteit.

Was dit antwoord nuttig?

Dat is vervelend. Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!

Contact opnemen

Facturen en betalen

U vraagt een automatische incasso aan via dit formulier.

Was dit antwoord nuttig?

Ja, dat is mogelijk. U kunt naast de standaard betalingstermijn van 14 dagen, die vastgelegd is in onze algemene voorwaarden, ook kiezen voor een termijn van 30 dagen. Als u kiest voor de verlengde betalingstermijn, dan betaalt u daar een toeslag voor. Deze toeslag is gebaseerd op de wettelijke handelsrente bij betaling op dag 30. Aanvragen van een aangepaste betalingstermijn kan door een mail te sturen naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl onder vermelding van uw klantnummer. Lees meer over de verruiming van de betalingstermijn.

Was dit antwoord nuttig?

Bekijk de factuuropbouw in Mijn Enexis Zakelijk. Als u nog geen gebruik maakt van Mijn Enexis Zakelijk, meld u dan aan.

Was dit antwoord nuttig?

Het is mogelijk om maandelijks uw facturen per e-mail te ontvangen. Lees meer over digitale facturatie in Mijn Enexis Zakelijk.

Direct aanvragen

Was dit antwoord nuttig?

U ontvangt een rentenota als u één of meerdere facturen van het vorige kwartaal te laat betaald hebt. Afhankelijk van de betalingstermijn die u gekozen hebt, krijgt u de rentefactuur bij een betaling na 14 of na 30 dagen.

Voor elke dag dat u een factuur na de vervaldatum betaalt, bent u wettelijke rente aan Enexis Netbeheer verschuldigd. Wij berekenen de te betalen rente over de periode vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum waarop u de factuur betaald hebt.

U ontvangt per klantnummer een rentenota en versturen deze een keer per kwartaal. De rentenota ontvangt u naast uw reguliere facturen. Onze betaaltermijn en het berekenen van rente zijn opgenomen in onze algemene voorwaarden.

Meer informatie over wettelijke rente en de actuele hoogte van de wettelijke rente vindt u op www.rijksoverheid.nl.

 

Was dit antwoord nuttig?

In Mijn Enexis Zakelijk vindt de facturen van de afgelopen 13 maanden. Hier kunt u de facturen bekijken of afdrukken. 

Hebt u nog geen inloggegevens voor Mijn Enexis? Meld u aan.

Bent u op zoek naar een factuur ouder dan 13 maanden? Neem dan contact met ons op.

 

 

Was dit antwoord nuttig?

Dat is vervelend. Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!

Contact opnemen

Storingen

Als een storing langer dan 4 uur duurt, hebt u recht op compensatievergoeding. Deze betalen wij automatisch aan u uit binnen 6 weken na de storing.

Lees meer over compensatievergoeding en de hoogte ervan.

In sommige gevallen kunt u een schadevergoeding krijgen. U moet dan online een schadeclaim indienen. Ga dan eerst na of u recht hebt hierop. Wij zijn namelijk niet in alle gevallen aansprakelijk. U kunt deze check online doen en meteen een claim indienen als u recht hebt op een schadevergoeding. Wij stellen u daarvoor een paar vragen. U ontvangt daarna meteen een ontvangstbevestiging van uw melding met informatie over de afhandeling van uw verzoek.

Was dit antwoord nuttig?

Een storing meldt u via het Nationaal Storingsnummer 0800 9009.

Dit nummer belt u als: 

 • als u plotseling, zonder aanwijsbare reden geen energie meer hebt in uw bedrijf;
 • als u gas ruikt;
 • als uw meter lawaai maakt;
 • als een telwerk van uw meter ongewenst stil staat;
 • als uw meter volledig stil staat of juist heel snel verbruik registreert;
 • bij brand. Na een brand is het noodzakelijk dat er een technisch onderzoek komt. Dit onderzoek vraagt u aan bij de Klantenservice Zakelijk via telefoonnummer 088 85 72 222.

Was dit antwoord nuttig?

Een overzicht van grootschalige werkzaamheden vindt u bij actuele werkzaamheden. In de meeste gevallen merkt u er niets van als wij in de straat of buurt aan het werk zijn. Soms moet de levering van energie tijdens het onderhoud onderbroken worden. U wordt altijd tijdig op de hoogte gesteld als u door werkzaamheden geen energie af kunt nemen. Lees meer.

Was dit antwoord nuttig?

U hebt geen invloed op de momenten waarop wij de energie onderbreken tijdens werkzaamheden of gepland onderhoud. Wel proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie. Bijvoorbeeld als wij in een winkelstraat de energie moeten onderbreken, dan proberen we om dit op maandagochtend te doen, wanneer de meeste winkels nog gesloten zijn.

Was dit antwoord nuttig?

Als het voor uw bedrijf noodzakelijk is dat installaties blijven werken tijdens een energie-onderbreking, dan hebt u een noodaggregaat of een (diesel of benzine)generator nodig. Deze schaft u zelf aan.

Lees meer over hoe u zich voor kunt bereiden op een energie-onderbreking.

Was dit antwoord nuttig?

Enexis Netbeheer is voortdurend bezig met netverbeteringen en het plegen van onderhoud en vervangingen. Deze werkzaamheden zorgen voor een grote(re) betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Enexis Netbeheer investeert hierin jaarlijks ongeveer 45% van het totale investeringsbudget.

Lees meer over spanningskwaliteit

Was dit antwoord nuttig?

Dat is vervelend. Neem dan contact met ons op. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden!

Contact opnemen

Wilt u iets doorgeven?

Heeft u geen vraag, maar wilt u iets melden? Maak dan een keuze uit één van de onderstaande onderwerpen.

storing

Storing melden

Geen gas of elektriciteit? Bekijk de actuele storingen en meld de storing als die van u er niet bij staat.

Storing melden
broodrooster

Schade melden

Hebt u schade na een gas- of elektriciteitsonderbreking? Geef uw schade dan hier door.

Schade melden

Klacht indienen

Wat vervelend dat u niet tevreden bent. Laat ons weten wat er aan de hand is.

Klacht indienen
voorrang

Datalek melden

Een datalek melden van persoonsgegevens waarvoor Enexis Netbeheer verantwoordelijk is

Datalek melden

Compliment geven

Fijn om te horen dat u tevreden bent! U kunt een compliment doorgeven via ons complimentenformulier.

Compliment geven
afsluiten

Energiefraude melden

Denkt u dat er een hennepkwekerij in de buurt is of vermoedt u een andere vorm van energiefraude? Meld het dan.

Energiefraude melden

Contact opnemen

Wij staan u graag te woord!

 • Telefonisch op werkdagen: 
  8:00 - 17:00 uur
 • Webcare 7 dagen per week: 
  Werkdagen: 8:00 - 21:00 uur
  Weekend: 8:30 - 17:00 uur