Direct regelen

Op deze pagina vindt u informatie over werkzaamheden aan uw grootverbruikaansluitingen. Dit zijn elektriciteitsaansluitingen groter dan 3 x 80 ampère of gasaansluitingen met een capaciteit groter dan 40 m3 per uur.

Let op: gaat u zelf elektriciteit opwekken?

De ruimte op het elektriciteitsnetwerk is niet onbeperkt. Als de maximale capaciteit is bereikt of bijna wordt bereikt, dan is terugleveren niet meer of beperkt mogelijk. Daarom is het van belang om ons zo snel mogelijk te informeren over uw plannen om energie terug te leveren, zodat wij samen met u de mogelijkheden hiervoor kunnen bekijken. Kijk hier voor de actuele beschikbaarheid op het elektriciteitsnetwerk in uw regio. 
 
We doen onze uiterste best om het energienet uit te breiden. Het liefst als eerste op plaatsen waar dat in de nabije toekomst nodig is. Hoe eerder we weten welke plannen u hebt, des te beter we daarop kunnen inspelen.

Het is niet toegestaan om in plaats van één zware (duurzame opwek)aansluiting meerdere lichte aansluitingen aan te vragen. Lees hier meer over in stap 2 van het stappenplan.

Volmacht

Doet u de aanvraag namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Met een volmacht toont u aan dat u handelt in opdracht van uw klant (onze contractant). De volmacht kunt u uploaden als bijlage bij uw aanvraag. U kunt hiervoor ons model gebruiken of uw eigen formulier. Gebruikt u uw eigen volmachtsformulier? Zorg er dan voor dat tenminste de volgende elementen zijn opgenomen in het formulier:

  1. Gegevens van klant (onze contractant) en gemachtigde;
  2. Activiteiten waarvoor de volmacht geldt (het mogen indienen van een aanvraag moet expliciet vermeld worden);
  3. Of de gemachtigde partij tekenbevoegdheid heeft;
  4. Dat volmacht betrekking heeft op netbeheeractiviteiten (algemeen) of Enexis Netbeheer;
  5. Duur van volmacht (begin- en einddatum);
  6. Ondertekening door klant (onze contractant).

Doet u een aanvraag voor iemand anders zonder volmacht? Dan nemen wij de offerteaanvraag niet in behandeling. In dat geval kunt u wel een prijsindicatie aanvragen.

Kleinverbruikaansluitingen

Bent u op zoek naar informatie over kleinverbruikaansluitingen? Kleinverbruikaansluitingen zijn elektriciteitsaansluitingen tot en met 3 x 80 ampère of gasaansluitingen tot en met 40 m3 per uur en zijn hetzelfde als de aansluitingen voor consumenten. Bekijk de informatie over aansluitingen voor consumenten.

Als u 1 elektriciteits- en 1 gasaansluiting tegelijk aanvraagt, wijzigt of wilt laten verwijderen mag 1 aansluiting ook een kleinverbruikaansluiting zijn. Deze aanvraag kunt u via de onderstaande blokken indienen. 

Enexis-pijl

Aansluiting aanvragen

Een nieuwe grootzakelijke aansluiting aanvragen. Als u één elektriciteits- en één gasaansluiting tegelijk aanvraagt mag 1 aansluiting ook een kleinverbruikaansluiting zijn.

Enexis-pijl

Aansluiting wijzigen

Een aansluiting wijzigen, verplaatsen, af- of heraansluiten. Als u één elektriciteits- en één gasaansluiting tegelijk wilt laten wijzigen mag 1 aansluiting ook een kleinverbruikaansluiting zijn.

Enexis-pijl

Aansluiting verwijderen

Een grootzakelijke aansluiting laten verwijderen. Als u één elektriciteits- en één gasaansluiting tegelijk wilt laten verwijderen mag 1 aansluiting ook een kleinverbruikaansluiting zijn.

Enexis-pijl

Teruglevering aanvragen

Teruglevering aanvragen voor een grootzakelijke aansluiting. Controleer of uw aansluiting en installatie geschikt zijn, of er ruimte is op het energienet en kies de situatie die bij u past.

Enexis-pijl

Verhuizen en opzeggen

Doorgeven van een verhuizing voor een grootzakelijke aansluiting. Als u één elektriciteits- en één gasaansluiting tegelijk doorgeeft mag 1 aansluiting ook een kleinverbruikaansluiting zijn.