Monteurs maken mof in het hoofdnet elektriciteit

Aansluitingen

Om gebruik te kunnen maken van gas en elektriciteit, hebt u een gas- en elektriciteitsaansluiting nodig. Als uw pand in Enexisgebied staat, leggen wij deze aansluitingen aan en beheren wij ze. Uw aansluiting is de verbinding tussen ons energienet en uw meterkast.

Uw aansluiting en onze werkzaamheden

Bij Enexis Netbeheer kunt u een nieuwe gas- of elektriciteitsaansluiting aanvragen. Ook een bouwaansluiting of een extra aansluiting kunt u door ons laten aanleggen.

Aansluiting aanvragen

Laat uw aansluiting wijzigen als u krachtstroom wilt of als u om een andere reden de capaciteit van uw gas- of elektriciteitsaansluiting wilt wijzigen. Onder wijzigen valt ook het verplaatsen van uw (bouw)aansluiting.

Aansluiting wijzigen

Als u uw aansluiting tijdelijk laat afsluiten, blijven uw aansluiting en meter gewoon zitten. Daardoor is heraansluiten later weer mogelijk. Lees meer over afsluiten op verzoek, heraansluiten en het voorkomen van afsluiten door Enexis Netbeheer.

Af- en heraansluiten

Als u een aansluiting niet meer nodig hebt, kunt u deze laten verwijderen. Dit doet u bijvoorbeeld als u van het gas afstapt. Als u een pand laat slopen móet u de aansluitingen eerst laten verwijderen.

Aansluiting verwijderen