Congestiemanagement in de praktijk

Wanneer we te maken hebben met een tekort aan transportcapaciteit in een bepaald gebied, onderzoeken we de mogelijkheden van congestiemanagement als tijdelijke oplossing tot de verzwaring van het net klaar is.  Hoe werkt congestiemanagement in de praktijk? Wij leggen het u uit.

Windmolens in natuur wandelende man

Hoe werkt congestiemanagement?

Wanneer we congestiemanagement toepassen dan sluiten we meer transportvermogen aan op ons elektriciteitsnet dan ons net fysiek aankan. Dit volgt uit de nieuwe netcode. De grens van overbelasting mogen we nooit overschrijden. Door congestiemanagement toe te passen, kunnen we overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. We vragen klanten om op bepaalde momenten wanneer overbelasting dreigt, een bepaalde hoeveelheid transportvermogen niet te gebruiken. Hiervoor hebben we congestiemanagementcontracten. Wanneer er niet genoeg interesse is dan wordt congestiemanagement in sommige gevallen verplicht.

In de praktijk

We voorspellen 1 dag vooraf en op dag zelf de verwachte netbelasting. Hierbij gebruiken we de transportprognoses, weersverwachtingen en verschillende andere modellen. Elke klant met een aansluiting van 1 megawatt of meer levert hiervoor ook zelf een transportprognoses aan. Blijkt uit de eerste voorspelling dat er de volgende dag overbelasting dreigt? Dan vragen we gecontracteerde congestiepartners om tegen vergoeding het flexibel vermogen in te zetten op basis van de capaciteitsbeperkingen. Als uit nieuwe inzichten alsnog overbelasting dreigt op het net, plaatsen we een verzoek voor biedingen op redispatch op het platform GOPACS. Dit is de marktplaats voor kortetermijninkoop van flexibel vermogen.

Bekijk ook onze interacties afbeelding . Hierop ziet u wie op welk moment een actie uitvoert bij congestiemanagement. 

Wilt u uw flexibel vermogen inzetten?

Meld u aan via het interesseformulier als u interesse heeft om met uw flexibel vermogen congestiemanagement in te zetten tegen een financiële vergoeding. Wij nemen contact met u op.

Meer over (dreigende) transportschaarste en congestieonderzoeken

Zit u in een gebied waar sprake is van dreigende of een structureel tekort aan transportcapaciteit? Dan krijgt u van ons een e-mail met meer informatie. We vertellen u wat u van ons kunt verwachten en welke mogelijkheden u heeft. Meer informatie? Lees hieronder verder.

Veelgestelde vragen over congestiemanagement

 • Het kan zijn dat congestiemanagement in uw gebied niet mogelijk is, omdat er niet genoeg geschikte partijen mee willen doen. Dan kunnen we pas weer transportcapaciteit vergeven als de benodigde verzwaringen of uitbreidingen van ons elektriciteitsnet in dat gebied uitgevoerd zijn.

  Wanneer congestiemanagement noodzakelijk is om de betrouwbaarheid van ons net te garanderen, dan gaan we deelname verplichten. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom vragen we eerst wie tegen een vergoeding een deel van het transportvermogen tijdelijk wil verminderen. Wanneer dit niet voldoende is plaatsen we een afroep op GOPACS. Pas wanneer dat niet voldoende is, verplichten we in sommige gevallen deelname.

  Door wetgeving mogen wij klanten met een aansluiting van 1 MW of groter verplichten een aanbod te doen om regelvermogen aan te passen. Als dit niet mogelijk is, gaan we bij acute congestie tijdelijk transport onderbreken.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • U ontvangt een vergoeding voor deelname aan congestiemanagement. Deze bestaat uit 2 onderdelen:

  1. U krijgt een vaste beschikbaarheidsvergoeding per maand.
  2. U krijgt een vergoeding per afroep.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Dit hangt volledig af van de medewerking van aangesloten klanten die de vraag naar transportcapaciteit kunnen en willen aanpassen. Denk hierbij aan bedrijven, energieverbruikers of energieproducenten die in staat zijn om tijdig bij te sturen vanuit technisch, organisatorisch en contractueel oogpunt.

  Om zeker te zijn van de hoeveel transportcapaciteit die vrijkomt met congestiemanagement, sluiten wij contracten af om meer aansluitcapaciteit te realiseren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Dan nemen wij per e-mail contact met u op. U heeft 20 werkdagen om te reageren op deze mail waarin u aangeeft of uw aanvraag nog gewenst is. U ontvangt 3 weken na de eerste mail ook nog een herinneringsmail. Na dit mailcontact wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als u niet binnen het aangegeven termijn reageert, wordt u van de wachtlijst gehaald. U kunt dan geen beroep meer doen op uw aanvraag.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 •   Dat hangt af van de volgende factoren:

  • De technische grens: deze bepaalt hoeveel procent wij gaan overboeken op de beschikbare transportcapaciteit. Dit levert waarschijnlijk tussen de 10% en 50% extra transportvermogen per gebied met schaarste op.
  • De financiële grens: deze geeft aan hoeveel congestiemanagement in een specifiek gebied mag kosten. Dit berekenen we met een formule die in de Netcode Elektriciteit is opgenomen.
  • De mate waarin congestieregelvermogen binnen een gebied beschikbaar is.

  Als 1 van de onderstaande grenzen wordt bereikt, dan kunnen we geen extra transportcapaciteit meer vergeven. Dit kan per gebied verschillen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In de oorspronkelijke wetgeving voor congestiemanagement is rekening gehouden met de mogelijkheid die TenneT (landelijke netbeheerder) heeft om stroom op- en af te schakelen. Er is onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheden voor regionale netbeheerder, zoals Enexis Netbeheer. Dit komt met name door de grote groei van duurzame opwek.  Nadat  de nieuwe netcode ingegaan is, doen wij samen met TenneT opnieuw onderzoek naar congestiemanagement. Houd voor nieuwe ontwikkelingen onze website in de gaten.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 •   Ja, dat kan. Heeft u al een EAN-code? Dan kunt u uw vermogen aanbieden via het interesseformulier. Heeft u nog geen EAN-code? Neem dan contact op met congestiemanagement@enexis.nl.

  Let op: we gaan pas gebruikmaken van het flexibel vermogen zodra uw aangevraagde transportcapaciteit gerealiseerd is. Wanneer dit gebeurt, ligt onder andere aan uw positie op de wachtlijst, de ruimte op het net en aan de inzetbaarheid van het flexibel vermogen van andere bedrijven.

  Heeft dit antwoord u geholpen?