Structurele congestie op het net

Er is in uw gebied geen transportcapaciteit meer op het elektriciteitsnet voor nieuwe aansluitingen en verzwaringen van aansluitingen. Wat betekent deze structurele congestie voor u? En wat zijn de mogelijkheden? 

Bedrijventerrein in vogelperspectief

Wat gaan wij doen?

Er is in uw gebied geen ruimte meer op het elektriciteitsnet om nieuwe aansluitingen te voorzien van transportcapaciteit en bestaande aansluitingen te verzwaringen. Dit betekent dat aanvragen hiervoor op dit moment afgewezen worden en op een wachtlijst komen. We brengen geen offertes meer uit voor aansluitingen met transportcapaciteit vanaf 3 x 80 ampère. Dit geldt voor afname, opwek of beiden. U kunt er wel voor kiezen om een aansluiting aan te vragen zonder transportcapaciteit. Wij leveren deze dan gesloten op.

Wat voor u geldt, geven we aan in de begeleidende mail die u dan van ons ontvangt. We onderzoeken of congestiemanagement een oplossing is in uw gebied. Hierdoor blijft het elektriciteitsnet betrouwbaar en veilig. Ook ontstaat er meer ruimte voor verduurzaming en het aansluiten van nieuwe klanten en halen we het maximale uit het net. Tijdens het onderzoek bekijken we de technische haalbaarheid, financiële grenzen en of er voldoende klanten zijn waarbij flexibel regelvermogen ingezet kan worden.  Met flexibel regelvermogen bedoelen we dat klanten met een actieve aansluiting van minimaal 100 kW aansluitvermogen hun afname en/of teruglevering van elektriciteit op ons verzoek kunnen aanpassen.  Deelnemende klanten ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Ondertussen werken wij samen met TenneT hard aan het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet. 

Wat kunt u nu doen?

Kunt u op bepaalde momenten flexibel zijn in de hoeveelheid  elektriciteit die u afneemt of teruglevert? En heeft u interesse om deel te nemen aan congestiemanagement? Meld u dan aan via ons interesseformulier. Hiermee legt u nog niets vast, maar toont u interesse om deel te nemen. Wij nemen na ontvangst van uw formulier contact met u op om samen te bekijken wat mogelijk is. 

Doorloop de onderstaande checklist om te bekijken of deelname aan congestiemanagement geschikt is voor u. 

Checklist deelname congestiemanagement

  • U heeft minimaal 100 kW aan regelvermogen. Bij minder dan 100 kW aan regelvermogen kunt u misschien aansluiten bij een marktpartij die meerdere aansluitingen vertegenwoordigt. Dit noemen we een Congestie Service Provider (CSP).
  • U heeft een actieve aansluiting of een getekende offerte én een aanvraag op de wachtlijst. Deze voorwaarden geven u alleen geen recht op een versnelde behandeling van de aanvraag op de wachtlijst.
  • Uw installatie is technisch geschikt om vermogen flexibel bij te sturen.
  • Uw energiecontract geeft voldoende ruimte om het energiegedrag te variëren.
  • Uw businesscase voor deelname aan congestiemanagement past binnen de afspraken met uw investeerders.
  • Uw bedrijf kan regelvermogen snel en efficiënt oppakken.

Hoe nu verder?

Zodra ons onderzoek naar congestiemanagement in uw gebied afgerond is, publiceren wij de uitkomst op onze website. Hier vindt u ook eerder uitgevoerde onderzoeken.