Terugleveren via een nieuwe aansluiting

De energie die u opwekt, maar niet meteen gebruikt, gaat terug naar het elektriciteitsnet. We noemen dat terugleveren. Wilt u energie terugleveren en heeft u nog geen aansluiting? Dan kunt u bij ons een grootzakelijke aansluiting aanvragen. Wij bekijken of uw aansluiting en ons energienet geschikt zijn voor uw plannen. Door het terugleveren van energie werken we met elkaar aan de energietransitie en bouwen we aan een duurzame toekomst.

Trafo plaatsen

Hoe werkt energie terugleveren via een nieuwe aansluiting?

Als u plannen heeft voor het terugleveren van energie, zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Zo is de capaciteit op ons elektriciteitsnet beperkt. Het is daarom belangrijk dat u ons zo snel mogelijk bij uw concrete plannen betrekt en een officiële aanvraag indient. Zo weten wij welke behoefte er is. Voordat u werkelijk energie gaat terugleveren, moet u vervolgens een aantal stappen doorlopen. Wij controleren onder andere of uw aansluiting geschikt is. Ook moet u met andere partijen een aantal zaken regelen, zoals het aanmelden van de opwekinstallatie, het regelen van een geschikte meetinrichting en het aanvragen van een vergoeding voor teruglevering.

Transportcapaciteitcheck

De capaciteit op het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken in Nederland vol, ook in Enexis-gebied. We kunnen aanvragen daarom niet altijd in behandeling nemen. Vul uw postcode in en check uw mogelijkheden voor het terugleveren van energie.

Wat is uw postcode

Uw stappenplan

 • Na uw offerteaanvraag nemen wij telefonisch contact op

  Na uw offerteaanvraag nemen wij telefonisch contact met u op om uw plannen te bespreken.

 • U ontvangt en ondertekent de offerte en akkoordverklaring

  U ondertekent de offerte en akkoordverklaring en stuurt deze terug.

 • We sturen u een transportovereenkomst voor teruglevering toe

  Na uw akkoord sturen wij de transportovereenkomst voor teruglevering toe. Deze stuurt u ondertekent aan ons terug.

 • Plannen van de werkzaamheden

  Wij plannen de werkzaamheden voor het plaatsen van uw aansluiting in overleg met u in.

 • U meldt de opwekinstallatie aan

  Uiterlijk 3 maanden voordat de installatie in gebruik wordt genomen meldt u de opwerkinstallatie aan.

 • Zorg voor een geschikte meetinrichting

  Uw meetbedrijf kan uitleggen of uw meetinrichting geschikt is voor het terugleveren van elektriciteit aan het net.

 • Neem contact op met uw energieleverancier en start met terugleveren

  Van u energieleverancier krijgt u een vergoeding voor de energie die u teruglevert aan het net. Om die vergoeding te krijgen heeft u een contract nodig met uw energieleverancier.

Tip: subsidie aanvragen

Als u energie opwekt en teruglevert, kunt u in sommige gevallen een subsidie krijgen. De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE-subsidie) vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidies. U heeft bijvoorbeeld een transportindicatie nodig.

Gaat u meer energie afnemen?

Gaat u naast energie terugleveren ook meer energie afnemen? Een verzoek voor het verhogen van uw grootzakelijke aansluiting kunt u eenvoudig indienen.

Veelgestelde vragen

 • Per april 2019 gelden nieuwe Europese en landelijke eisen voor zonnepanelen en andere opwekinstallaties. Ook als u uw huidige installatie grondig aanpast, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt, gelden deze nieuwe technische eisen. Alleen als uw installatie aan de eisen voldoet, mag u energie (blijven) terugleveren aan het energienet. Vraag dus aan de leverancier van uw opwekinstallatie of aan uw installateur of de installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als u al een grootzakelijke aansluiting heeft, onderzoeken wij of uw aansluiting geschikt is voor de hoeveelheid energie die u wilt terugleveren. Is uw bestaande aansluiting niet geschikt? Dan ontvangt u van ons een offerte voor de aanpassingen die nodig zijn. Heeft u nog geen aansluiting? Dan kunt een nieuwe grootzakelijke aansluiting aanvragen voor teruglevering.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wilt u elektriciteit opwekken in een gebied met beperkte capaciteit en levert u niet terug aan het energienet omdat u alle opgewekte stroom zelf gebruikt? Dan kunt u ook een aanvraag doen voor teruglevering. Laat bij uw aanvraag het gewenste transportvermogen voor teruglevering dan op 0 kW staan.

  Om te bepalen of u de opgewekte energie echt allemaal verbruikt, kunt u advies vragen bij de leverancier van uw opwekinstallatie en bij uw meetbedrijf. De leverancier kan een inschatting van de opwek maken en het meetbedrijf kan u inzicht in uw verbruik geven.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • U komt alleen op de wachtlijst na een aanvraag en als er geen capaciteit is op ons elektriciteitsnet. Vraag altijd een offerte aan, ook als er geen transportcapaciteit beschikbaar is. Zo weten wij welke behoefte er is en wordt u geïnformeerd zodra er ruimte is op ons net. 

  Wanneer ben ik aan de beurt?

  Klanten die teruglevering hebben aangevraagd op een bestaande aansluiting, zijn als eerste aan de beurt. Daarna nemen we de aanvragen van klanten die een aanvraag hebben ingediend voor teruglevering op een nieuwe of nog te verzwaren aansluiting in behandeling. Voor beide situaties is de datum van de aanvraag bepalend voor uw plek op de lijst.

  Goed om te weten:

  • U komt alleen op de lijst als u een aanvraag bij ons heeft ingediend.
  • Van alle aanvragen die we afwijzen, doen we melding bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt).
  • Staat u op de lijst? Dan krijgt u automatisch bericht wanneer er ruimte op ons net is. We werken daarbij volgens het principe ‘first come, first serve’.

  Lees hier meer over de wachtlijst. Wilt u niet (meer) op de interesselijst staan? Neem contact op met onze Klantenservice: dan verwijderen we uw gegevens van de lijst.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Informatie over de kosten en tarieven voor terugleveren vindt u op de pagina over tarieven.
  Heeft dit antwoord u geholpen?