Beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet voor afname

Ons elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt, maar daar is het net nog niet op ingericht. De ontwikkelingen gaan zo hard waardoor de aanpassingen op het net bijna niet bij te houden zijn. Als gevolg hiervan zien we dat ons elektriciteitsnet op verschillende plekken de maximale transportcapaciteit nadert. 

Windmolens rij

Huidige situatie

Op dit moment hebben we te maken met dreigende transportschaarste voor afname op vijf stations in ons verzorgingsgebied. Deze gebieden kleuren geel. Dat betekent dat we nieuwe grootzakelijke afnemers met een aansluiting groter dan 1750 kVA in dit gebied nog wel kunnen aansluiten, maar dat de maximale capaciteit van deze stations bijna bereikt is. Let op: het gaat dus niet om kleinverbruikafsluitingen. Het gaat momenteel om drie stations in Drenthe (Zeijerveen, Beilen, Meppel) en twee stations in Noord-Brabant (Eindhoven-West en Hapert). Op andere stations in ons verzorgingsgebied is er nog geen sprake van transportschaarste voor afname. U ziet op onderstaande capaciteitskaart wanneer er in gebieden transportschaarste is.

Elektriciteit afnemen? Controleer  de capaciteit in uw gebied

Klik op de kaart om te schuiven en in te zoomen naar uw gebied.

Uw mogelijkheden voor het afnemen van elektriciteit

Wit:  transportcapaciteit beschikbaar

In dit gebied is transportcapaciteit beschikbaar. Aanvragen loopt via de normale route.

Geel: beperkte transportcapaciteit beschikbaar

In dit gebied is beperkt transportcapaciteit beschikbaar. De totale behoefte aan transportcapaciteit in offerteaanvragen is groter dan de beschikbare capaciteit. Voor dit gebied geldt een aangepast offerteproces.

  • Nieuwe aanvragen van klanten met een capaciteitsvraag groter dan 1750 kVA komen in een aangepast offerteproces. Offertes zijn één maand geldig, in plaats van drie maanden. Is de gewenste capaciteit beschikbaar? Dan ontvangt u een offerte. Is de nog beperkt beschikbare transportcapaciteit vergeven in al uitgebrachte offertes? Dan zijn we in afwachting van de ondertekening van deze offertes door de andere partijen, voordat we een offerte kunnen uitbrengen. 
  • Voor aanvragen met een capaciteit die gelijk is aan óf kleiner is dan 1750 kVA geldt het normale offerteproces.  De bestaande afspraken met lopende projecten lopen gewoon door.

Oranje:  minimaal transportcapaciteit beschikbaar

In dit gebied is (bijna) geen transportcapaciteit beschikbaar. We hebben hier melding van gedaan bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van congestiemanagement. U kunt de voortgang van dit onderzoek volgen. Het onderzoek is nog niet afgerond, dus we weten nu nog niet of we uw aanvraag kunnen behandelen. U ontvangt daarom een voorlopige afwijzing. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er toch ruimte voor u op het net komt,  nemen wij contact met u op.

Overzicht congestiegebieden

Rood: geen transportcapaciteit beschikbaar

In dit gebied is geen transportcapaciteit beschikbaar.  Ook niet met de inzet van congestiemanagement. Alle aanvragen van grootzakelijke klanten voor afname via een bestaande of nieuwe aansluiting worden afgewezen en komen op een wachtlijst. We kunnen de aansluiting pas regelen als er extra capaciteit bijkomt.

Overzicht congestiegebieden

Groei in elektriciteitsafname

Wij houden bij het berekenen van de netcapaciteit rekening met een autonome groei van de huidige elektriciteitsafname. Met autonome groei bedoelen we de groei van elektriciteitsafname exclusief de groei door de elektrificerende industrie en nieuwe grootzakelijke afnemers die zich in ons verzorgingsgebied vestigen. We zien dus nog geen direct capaciteitstekort voor nieuwbouwprojecten, kleinzakelijke afnemers en particulieren.

Waar moet ik rekening mee houden?

Gebieden kunnen per week veranderen

De capaciteit van ons elektriciteitsnet verandert elke dag. Het is namelijk afhankelijk van het aantal aanvragen door grootzakelijke afnemers voor nieuwe of verzwaarde aansluitingen. In gebieden waar vandaag nog meer dan genoeg capaciteit is voor grootzakelijke afnemers, kan morgen een grote aanvraag gedaan worden. Hierdoor kan de beschikbare capaciteit in één keer zijn vergeven. We zien nu bijvoorbeeld klanten die net zoveel vermogen aanvragen als een middelgrote stad. Aan de andere kant kan het zijn dat in gebieden waar de capaciteit nu beperkt is, de komende jaren toch genoeg capaciteit is. Het is dus belangrijk dat u ons zo snel mogelijk bij uw plannen betrekt. 

Stations met beperkte transportcapaciteit voor afname

Hieronder ziet u welke stations met dreigende transportschaarste voor afname te maken hebben. Dit is van toepassing op alle aanvragen voor grootverbruikaansluitingen groter dan 1750 kVA. Voor deze stations geldt een aangepaste offerteprocedure. Zo gelden nieuwe offertes  1 maand in plaats van 3 maanden. 

ProvincieStation
Groningen
DrentheMeppel, Beilen, Zeijerveen
Overrijssel
Noord-BrabantEindhoven-West, Hapert
Limburg
Scroll links/rechts voor meer

Onze werkzaamheden

U gaat de komende tijd merken dat we op veel plekken in Nederland hard aan het werk zijn  om ons elektriciteitsnet uit te breiden. Met als doel om meer transportcapaciteit voor nieuwe en verzwaarde aansluitingen te krijgen.

Veelgestelde vragen over afnameschaarste

  • Het gaat om alle aansluitingen groter dan 3 x 80 Ampère.

  • Wij willen u in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over de ontwikkelingen rondom transportschaarste voor afname. Bij toekomstige ontwikkelingen vindt u in het nieuwsoverzicht ook de meest actuele informatie. 

  • Ja, u kunt de offerte nog accepteren voordat de geldigheid van de offerte is verstreken. Zo lang de offerte nog geldig is blijft het afgegeven transportvermogen geldig. Let er wel op dat u er geen aanspraak  meer op kunt doen zodra de geldigheid van de offerte is verlopen. Verlenging is dan ook niet mogelijk.

Hoe werkt Enexis Netbeheer aan transportschaarste?

Om de groeiende transportschaarste voor afname zo lang mogelijk te voorkomen investeren we proactief in ons elektriciteitsnet. 

Terugleveren elektriciteit

Gaat u naast elektriciteit afnemen ook elektriciteit terugleveren? Ook hierin is beperkte transportcapaciteit.

Meer informatie voor gemeenten en provincies

Wilt u als medewerker van een gemeente of provincie meer informatie over transportcapaciteit voor afname? Bekijk dan de website van Enexis Groep.