Beperkte capaciteit terugleveren energie

Wij zorgen voor het transport van uw energie. Niet alleen voor het transport van de energie naar uw bedrijf, maar ook voor het transport van de energie die u teruglevert via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Onvoldoende ruimte

Sinds 2018 is er in delen van het Enexis-gebied onvoldoende ruimte op ons energienet voor teruglevering. Daardoor moeten wij initiatiefnemers die energie willen terugleveren soms teleurstellen.

Zakelijke initiatieven voor duurzame opwek, zoals zonneparken, vragen om veel transportcapaciteit. Die kunnen we niet altijd op korte termijn realiseren. Dat vinden wij jammer. Ons energienet is nog niet overal berekend op de grote toestroom van terug te leveren energie. De uitbreiding van ons net plannen we jaren vooruit en het aantal aanvragen voor teruglevering groeit steeds harder. Daarbij hebben we in heel Nederland te maken met een groot tekort aan technisch personeel.

DIRECT NAAR

Congestie-management

Uitkomst onderzoek naar mogelijkheden congestiemanagement.

Bekijk uitkomst

Aangepast offerteproces

Offerteproces op maat voor gebieden met schaarste.

Offerteproces

Beschikbare capaciteit

Beschikbare capaciteit voor teruglevering per schaarstegebied.

Regio's

Transportcapaciteit creëren

We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk de capaciteit op ons net uit te breiden. Samen met TenneT (beheerder hoogspanningsnet) onderzoeken we hoe we voldoende capaciteit kunnen creëren en hoeveel tijd dit kost. Waar het kan, breiden we ons net direct uit. Andere oplossingen kosten meer tijd. Bijvoorbeeld als TenneT het hoogspanningsnet moet uitbreiden. Dan duurt het proces van besluitvorming tot bouw meerdere jaren en hebben we steun nodig van de politiek. 

Reservecapaciteit inzetten voor duurzame opwek

De regelgeving rondom reservecapaciteit is op 1 januari 2021 gewijzigd. Vanaf die datum mogen we de reservecapaciteit ook gebruiken om energieparken die duurzame energie opwekken aan te sluiten.

Ons elektriciteitsnet is redundant aangelegd. Dat betekent dat er overal reserveverbindingen liggen. Deze reservecapaciteit is bedoeld om in geval van een stroomonderbreking de uitval op te vangen. Zo kunnen we ook in geval van een storing of onderhoud energie blijven leveren. Met de nieuwe regels blijft die betrouwbaarheid ongewijzigd. Bij storingen kan het voorkomen dat klanten die alleen elektriciteit opwekken, tijdelijk hun productie moeten staken om ruimte te maken. De reserveverbinding is op dat moment nodig om de uitval van de verstoorde netdelen op te vangen.

In 2020 hebben we geïnvesteerd in e-houses (mobiele middenspanningsstations) zodat we klanten zo snel mogelijk kunnen aansluiten op de reservecapaciteit. Door deze investering komt er ongeveer één gigawatt (GW) extra vermogen bij. Hiermee kunnen we een deel van de klanten op de interesselijst eerder aansluiten dan gepland. Het is dus geen oplossing voor de schaarsteproblematiek in zijn geheel. Zodra er capaciteit beschikbaar komt, informeren wij de klanten die op de interesselijst staan.

Zonwindcombinatie

Twee duurzame opwekinstallaties op één aansluiting: dat is een zonwindcombinatie. Bij duurzame opwek wordt de capaciteit van de aansluiting nooit continu volledig gebruikt: de zon schijnt immers niet altijd en het waait ook niet ieder moment van de dag. Uit onderzoek blijkt dat als het hard waait de zon meestal niet fel schijnt en andersom. Dat maakt het mogelijk om zowel een zonnepark als een windpark op één aansluiting te realiseren. We noemen dit ook wel cablepooling.

Door het aansluiten van twee duurzame opwekinstallaties op dezelfde aansluiting, maken we optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit. Dat betekent ook dat in een gebied waar op dit moment geen transportcapaciteit beschikbaar is, het tóch mogelijk is om nog een zonne- of windpark aan te sluiten. Bovendien deelt u de kosten van de aansluiting met de andere eigenaar. De twee parken moeten dan wel dicht bij elkaar staan en hebben met dezelfde aansluiting uiteraard ook dezelfde maximale transportcapaciteit. Als de opwek van zon en wind toch een keer samenvalt, dan kunt u tijdelijk beperkter opwekken. Hebt u plannen voor een combinatie-aansluiting? Neem dan op tijd contact op met uw relatiemanager. Hebt u geen relatiemanager? Bel dan naar onze zakelijke Klantenservice via: 088 857 22 22.

Technisch personeel

Om het tekort aan technisch personeel op te vangen, zorgen we ervoor dat onze mensen breder inzetbaar zijn en proberen we de uitstroom van personeel zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast doen we er alles aan om nieuwe technici te werven in een krappe arbeidsmarkt. Zo breiden we bijvoorbeeld onze eigen vakschool uit, zoeken we de samenwerking op met andere opleidingsinstituten en is er een arbeidsmarktcampagne gelanceerd.

Meer weten

Wilt u als particulier energie opwekken met zonnepanelen? Lees meer over het terugleveren met een particuliere aansluiting op de pagina over het aanmelden van zonnepanelen.

Was dit antwoord nuttig?