ACM publiceert codebesluit aansluittermijnen grote aansluitingen elektriciteit

De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde vandaag het codebesluit aansluittermijnen grote aansluitingen elektriciteit. De code is gebaseerd op het voorstel dat de regionale netbeheerders en marktpartijen gezamenlijk hebben opgesteld en afgestemd met de ACM.

Waar gaat het codebesluit over?

In het codebesluit staan meerdere termijnen opgenomen. Deze termijnen doen recht aan de complexiteit van het proces, de toegenomen vraag naar aansluitingen en het tekort aan personeel om deze te realiseren. Met de nieuwe voorgestelde werkwijze komt er meer duidelijkheid voor de aanvragers, biedt het aanvragers een realistische termijn en krijgen netbeheerders meer mogelijkheden om het werk planmatiger te doen.